Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vehículos de gas natural

A súa consolidada tecnoloxía reduce as emisións contaminantes e permite un aforro económico, polo que diversas institucións ofrecen axudas paira a súa compra
Por Alex Fernández Muerza 9 de Xuño de 2008
Img gnauto listado
Imagen: Gas Natural

Vehículos a cen… natural. Países como Arxentina ou Italia están a apostar por este elemento como combustible, dadas as vantaxes ambientais e económicas da súa tecnoloxía, xa consolidada e con modelos competitivos das principais empresas do sector. Aínda que en España a súa utilización redúcese a autobuses e camións de recollida de lixo, a idea é incrementar o seu uso en todo tipo de vehículos, por iso, diversas institucións ofrecen subvencións paira a súa compra.

A atmosfera e a calidade do aire agradecen o uso de vehículos impulsados por gas natural, xa que se reducen as emisións de óxidos de nitróxeno (NOx) en máis dun 85% e nun 25% as de monóxido de carbono (CO); non se emiten partículas sólidas nin dióxido de xofre (SO2); non aumentan ou mesmo diminúen lixeiramente as emisións de dióxido de carbono (CO2); non contén chumbo nin trazas de metais pesados; e garante un menor nivel doutras emisións toxicas, hoxe aínda non reguladas, que calquera outro combustible fósil. Así mesmo, xéranse menores niveis de emisión sonora e vibracións que os motores diesel.

Img

No aspecto económico, o gas natural permite un aforro medio de máis do 28% en euro/km respecto ao gasoil, utilizado principalmente en vehículos profesionais. Por outra banda, o motor de gas natural consegue aforros adicionais ao requirir un menor mantemento e ofrecer una maior vida útil.

Por outra banda, trátase dunha tecnoloxía consolidada, e de feito, os principais fabricantes do sector da automoción contan con modelos deste tipo de vehículos vendidos en serie e coas mesmas garantías que os demais do mercado. Así mesmo, non se perde capacidade nin no habitáculo nin no maleteiro, e segundo o organismo encargado das inspeccións de vehículos en Alemaña (TUV), son igual de seguros que os de gasolina ou gasóleo e mesmo teñen un perigo de incendio ou explosión menor.

Os responsables europeos proponse unhas porcentaxes de substitución do petróleo polo GNV do 6% paira 2010, 7% paira 2015 e 10% paira 2020
Por iso, os seus defensores afirman que o “gas natural vehicular” (GNV), como o coñecen os expertos, é o combustible que máis axudaría na actualidade a mellorar a calidade do aire nas cidades e o que presenta a mellor viabilidade técnico-económica a curto e medio prazo.

Neste sentido, algúns países como Arxentina, Paquistán ou Brasil veñen apostando por esta tecnoloxía desde hai anos. Así, segundo datos da empresa Gas Natural, Arxentina dispuña en 2007 de 1.663.340 vehículos e 1.713 estacións de servizo; Paquistán 1.650.000 e 1.847; Brasil 1.476.000 e 1.561, respectivamente.

Europa, Alemaña, Francia e Reino Unido contan con programas específicos paira o seu desenvolvemento, aínda que é Italia o país europeo máis involucrado no seu uso, con 433.000 vehículos, 609 estacións e máis de 50 anos de experiencia. Así mesmo, a Comisión Europea, na súa Comunicación COM(2001)547 identificaba ao gas natural, os biocombustibles e o hidróxeno, como os principais combustibles alternativos. Así, os responsables europeos proponse unhas porcentaxes de substitución do petróleo polo GNV do 6% paira 2010, 7% paira 2015 e 10% paira 2020.

Gas natural vehicular en España

A utilización deste combustible en España é bastante escasa e redúcese case exclusivamente a autobuses e camións de recollida de residuos urbanos. Así, en 2007 había 1.663 vehículos e 41 estacións de carga. Madrid (350 buses e 337 camións de recollida de residuos) e Barcelona (251 e 83 respectivamente)son as cidades cunha maior flota destes vehículos. Grazas ao GNV, España evita anualmente a emisión de 23 toneladas de CO, 300 toneladas de NOx e 17 toneladas de partículas á atmosfera, ademais de 7.000 toneladas de CO2.

Por iso, a idea é aumentar o seu uso nos próximos anos. Neste sentido, a Lei 22/2005 de 18 de novembro establece un imposto paira o gas natural no seu uso como carburante de 0,4140 céntimos de euro/KWh, un prezo 6,5 veces inferior ao do gasóleo, e diversas institucións promoven a utilización destes vehículos paira reducir a contaminación urbana.

Así mesmo, o Instituto de Aforro e Diversificación Enerxética (IDAE) e a maior parte das comunidades autónomas ofrecen subvencións paira a compra destes vehículos (2.000 euros como axuda máxima a turismos e 12.000 euros paira vehículos pesados), así como paira o financiamento de estacións de carga (30.000 euros paira as individuais e 60.000 paira as colectivas).

Pola súa banda, a empresa Gas Natural é pioneira na introdución do GNV en España. Neste sentido, no recente Salón Internacional do Automóbil de Madrid presentaba a súa liña de negocio “gnAuto“, e a modo de exemplo, catro vehículos impulsados con gas natural de coñecidas empresas do sector. Ademais, os responsables desta compañía asinaron acordos con diversas institucións e asociacións paira o uso destes vehículos, como o Concello de Pozuelo de Alarcón ou a Cooperativa Valenciana de Taxistas (TAXCO).

No entanto, os expertos consideran que paira un desenvolvemento real do GNV son imprescindibles accións coordinadas entre todos os actores implicados, paira contar así cun marco legal e fiscal que o fagan economicamente atractivo, axudas paira a adquisición destes vehículos e unhas infraestruturas mínimas paira encher.

Principais características dos vehículos de gas natural

O termo de GNV adoita utilizarse como sinónimo de gas natural comprimido (GNC), aínda que tamén pode ser gas natural licuado (GNL), aínda que este último utilízase en menor medida paira este fin.

ImgEn canto ás súas características técnicas, trátase de motores que funcionan igual que os motores de gasolina. Os vehículos pesados (camións e autobuses) utilizan só o gas, mentres que os vehículos lixeiros (turismos e furgonetas) adoitan levar un pequeno depósito de gasolina como reserva ou seguridade. En canto aos sistemas de carga, o enchido do GNC pode realizarse de maneira rápida. Existe a posibilidade de efectuar un almacenamento intermedio, que permite a carga dos vehículos nuns tres minutos, ou un enchido lento, máis adecuado paira encher, por exemplo, grandes flotas durante a noite.