Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Xavier Corominas, director do terceiro Congreso da Bicicleta

En España non se ten en conta aos millóns de usuarios de bicicletas
Por Alex Fernández Muerza 24 de Abril de 2010
Img corominas

O terceiro congreso da bicicleta, celebrado en Lleida, reuniu a algúns dos principais responsables institucionais e expertos españois e internacionais na materia. O director do evento, Xavier Corominas (Salt, Xirona, 1951), destaca que en España hai 23 millóns de bicicletas, pero parecen invisibles para os plans de mobilidade institucionais, salvo “honrosas excepcións” como San Sebastián, Barcelona ou Sevilla. Corominas explica os últimos avances para aumentar o seu uso, como a bicicleta asistida eléctrica, o aluguer público ou as zonas 30. Pero lembra que os roubos aumentaron e o número de accidentes non descendeu. Corominas é tamén secretario técnico da Rede de cidades pola bicicleta, unha iniciativa que conta xa con cen cidades comprometidas para tomar medidas respecto diso.

Cales foron as principais conclusións do congreso?

“Todo o mundo ten dereito a circular en bicicleta nos seus desprazamentos cotiáns”
As conclusións reuníronse no Manifesto de Lleida. Entre elas, pódese destacar que todo o mundo ten dereito a circular en bicicleta nos seus desprazamentos cotiáns, e necesítase que as institucións destinen máis recursos.

Por que é tan importante impulsar o uso da bicicleta?

Quen a utilizamos sentimos mellor en todos os aspectos, tanto na saúde como no estado anímico. É fundamental para os nenos, sobre todo, co constante aumento de casos de obesidade. Ver as cidades desde a bicicleta é unha gran experiencia que recomendo a todo o mundo, do mesmo xeito que facer cicloturismo, é dicir, viaxar en bicicleta a casas rurais. Tamén favorece a intermodalidad e a multimodalidad: os cidadáns poidan facer uso de varios sistemas de transporte e non depender só do coche. Nas carreiras de mobilidade entre varios medios de transporte en cidade sempre gaña a bicicleta. Como sinalaron os nenos consultados nunha enquisa realizada en Inglaterra: é o mellor invento do mundo.

E desde o punto de vista ambiental?

“Nas carreiras de mobilidade entre varios medios de transporte en cidade sempre gaña a bicicleta”
A bicicleta contribúe a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e o ruído, e axuda a que os municipios reduzan a contaminación.

O congreso tamén tratou sobre as experiencias de bicicletas públicas en España. Que se destacou?

Constatouse que son un éxito. Xa hai máis de cen cidades que puxeron en marcha este sistema e Madrid farao en breve con 1.500 bicicletas. Algúns sistemas con tecnoloxía de empresas locais revelan un bo funcionamento e o seu custo non é excesivo.

Pódese utilizar a bicicleta en todos os casos? Nunha pendente pronunciada, ou cando chove, non é tan agradable.

“Xa hai máis de cen cidades que teñen sistema de bicicletas públicas”
Non hai escusas para non utilizar a bicicleta. As súas vantaxes e recursos superan calquera inconveniente: se hai moito tráfico de coches, pódense habilitar diversos medios para controlalo; se chove moito, é posible usar equipos adecuados, como no norte de Europa, onde o clima é peor que en España e usan máis a bicicleta; se se ten moita idade, o pedelec pode axudar nos tramos máis custosos. A bicicleta é para usala durante cen anos.

Que é o pedelec?

A tecnoloxía no mundo da bicicleta avanza moi rápido. O pedelec, ou bicicleta asistida eléctrica, foi un gran invento. Cando detecta que ao usuario cústalle pedalear, axúdalle coa súa batería de litio e permítelle ir a un máximo de 25 km/hora. Nos centros urbanos con relevo, o pedelec ten grandes posibilidades. No plan Movele para o apoio do coche e a moto eléctrica non entrou o pedelec e non entendo por que. Os concellos deben potencialo, porque supón unha facilidade para os cidadáns.

Como se pode conseguir un pedelec e canto costa?

“A bicicleta é para usala durante cen anos”
Pódese comprar en calquera tenda de bicicletas a partir de 800 euros. Para que sexan legais, deben ter pedaleo asistido e carecer de puño de gas, xa que entón serían un ciclomotor eléctrico. Co pedelec non é necesario levar casco, nin permiso, e pódese circular polos carrís bici.

Un estudo de EROSKI CONSUMER chegaba á conclusión de que as cidades dan as costas á bicicleta Hai algunha que llo tomou en serio?

Á parte de honrosas excepcións como San Sebastián, Barcelona e Sevilla, falta bastante camiño por percorrer. Pedaleamos na dirección correcta pero é necesaria unha maior implicación por parte de todos, tanto institucións como cidadáns. Hai que perder o medo a ir en bicicleta, fan falta máis infraestruturas troncales que aseguren o uso e que comuniquen os distintos puntos da cidade.

Cantas persoas utilizan en España a bicicleta como medio de transporte?

“A partir de 800 euros, pódese comprar un pedelec”
Hai 23 millóns de bicicletas, 35 millóns de persoas que saben utilizala e dous millóns de usuarios diarios. A pesar diso, un dos seus problemas é a invisibilidade: as decisións de mobilidade que se toman non teñen en conta a estes millóns de persoas. Outro problema son os accidentes. En Cataluña houbo cinco mortos non fai moito. É unha materia pendente preocupante. Como mínimo, non baixou o número de accidentes. Ten que haber máis publicidade institucional e axudas para impulsar o seu uso e acabar con esta invisibilidade, como se fai noutros países.

Que iniciativas destacaría?

Nalgúns países hai beneficios fiscais para o uso da bicicleta e empresas que o promoven entre os seus traballadores porque comprobaron que traballan mellor. En Francia, algún municipio ofreceu 100 euros para comprar bicicletas. É un bo investimento porque restará problemas aos seus responsables. Por outra banda, a bicicleta tamén é un sector de negocio. Unhas 20.000 persoas viven dela e non se teñen en conta. A pesar da crise, o mercado da bicicleta mantívose e, mesmo, creceu nalgúns casos. É importante porque é un elemento de equidade, xa que é un vehículo alcanzable para todos os cidadáns.

Por que a pesar da súa gran cantidade de usuarios non se lle dá maior apoio?

“Hai 23 millóns de bicicletas, 35 millóns de persoas que saben utilizala e dous millóns de usuarios diarios”
Partimos dun problema de desenvolvismo que nos fixo pensar que a cidade é só para os coches e as súas rúas son autoestradas. Pero hai que cambiar a mentalidade e devolver as rúas aos cidadáns e que os nenos poidan volver xogar nelas. Non é raro ver pasos de peóns nos que decenas de peóns teñen que esperar ata que pasan varios coches conducidos por unha soa persoa. O número de peóns mortos nas cidades tampouco baixa e a bicicleta podería axudar a rebaixar o nivel de tráfico. Hai que recuperar o terreo perdido.

A Rede de cidades pola bicicleta pode ser unha forma de recuperar ese terreo perdido?

Cada vez súmanse máis todo tipo de institucións (non só se destina a concellos), que se comprometen a pór en marcha un plan para o uso real da bicicleta nas cidades. Na actualidade, hai 40 socios que representan a cen cidades e o seu presidente é o alcalde de San Sebastián. Na Rede debátense varios temas para un bo uso por parte de todos. A bicicleta non pode ir polas beirarrúas. Entón, a Administración ten que cambiar esa vía por unha zona 30, que de paso reduza o tráfico, ou habilitar unha estrada compartida, de maneira que coa debida sinalización póidase practicar ciclismo. Neste tema, no País Vasco avanzouse. Deberían copiar a súa estratexia noutras comunidades. Tamén se traballa para instalar gaiolas pechadas nas que se poida aparcar a bicicleta na cidade.

Non hai suficiente seguridade ao estacionar a bicicleta?

“Unhas 20.000 persoas viven da bicicleta e non se teñen en conta”
O número de roubos aumentou e é un dos temas que máis nos preocupa na Rede. Expuxemos un seguro e un rexistro especial para bicicletas.

Que hai que facer no terreo das infraestruturas?

No pasado tomáronse medidas, pero algún carril bici queda “morto” en metade dun punto. Hai que aplicar unha rede básica que funcione e que mellore día a día. O Plan E foi unha iniciativa positiva que mellorará as infraestruturas en moitos municipios.

Que medidas sinaláronse durante o congreso para fomentar o uso da bicicleta nas cidades?

“Fíxonos pensar que a cidade é só para os coches e as súas rúas son autoestradas”
Hai moitas fórmulas que converxen no mesmo obxectivo: deseñar os espazos urbanos para que se poida usar a bicicleta, adecuar un marco legal novo que recoñeza o valor da bicicleta de maneira igual ou superior a outros medios de transporte, profundar nos itinerarios ciclistas e no dos aparcadoiros para bicis, sobre todo, para aumentar a seguridade fronte aos roubos, coordinar ás diferentes institucións para que despreguen os seus plans estratéxicos, etc.

No entanto, nalgunhas cidades ou puntos delas resulta case unha temeridade. Que poden facer os consumidores para utilizar a bicicleta sen perigo?

Hai que facer un chamamento aos condutores e ás autoridades de tráfico para que se teñan claras as normas. Para adiantar, hai que respectar un metro e medio de distancia -isto nunha estrada normal implica pasar alén, aínda que haxa liña continua-, marcar co intermitente e non acelerar máis polo problema do rebufo. É verdade que con nenos é mellor andar en bicicleta por zonas sen coches, pero hai outras solucións como levalos en remolque.