Infografía

A comunicación V2V

V2V

É un sistema de seguridade co que os coches poderán detectarse e comunicarse