Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A transferencia de vehículos entre particulares

Coñecer con exactitude a documentación a presentar pode aforrarche moito tempo e visitas innecesarias á Xefatura de Tráfico
Por mediatrader 16 de Abril de 2002

Se adquiriches un coche usado a un particular necesitarás legalizar a transferencia ante as autoridades de Tráfico. Non esquezas asegurarche, antes de nada, que sobre o vehículo non pesan multas impagadas ou procesos xudiciais de embargo. Pode aforrarse desagradables sorpresas.

Lembra que o vendedor pode encher una ‘Notificación de transmisión de vehículos’. Se así o pide, este sinxelo paso vai facilitar moito o resto do papelorio.

A partir deste momento, debes pasar pola Xefatura de Tráfico da provincia do teu domicilio ou da provincia na que se matriculaches o vehículo. Se acodes xunto co (vendedor) podeís presentala tamén na Xefatura de Tráfico correspondente ao domicilio deste.

Alí deberás solicitar o impreso oficial no que farás constar os teus datos e firma. Se desexas pór o vehículo a nome de varias persoas, deberás encher un impreso por cada titular, pagándose una única taxa e xunto ao impreso hase de presentar o orixinal do Documento Nacional de Identidade. En caso de habelo extraviado, necesítase o resgardo de solicitude e o libro de familia, pasaporte, permiso de conducir ou outro documento oficial que acredite os teus datos.

En caso de menores de idade ou incapacitados, engadirase o orixinal do DNI do pai, nai ou titor, xunto ao documento orixinal que acredite o concepto no que actúan (libro de familia, resolución xudicial, etc). Se o vehículo vaise a pór a nome dunha empresa ou autónomo, haberá que achegar orixinal e fotocopia do Imposto de Actividades Económicas do ano en curso.

Se cambiaches de domicilio e este non figura aínda no teu DNI, terás que achegar orixinal de certificado de empadroamento ou cartón censal. Se a mudanza foi dentro do mesmo municipio, basta co orixinal de calquera documento ou recibo no que figure (teléfono, luz, auga, gas…)

En canto aos papeis do vehículo, hai que presentar o orixinal do Cartón de Inspección Técnica. Na delegación de Facenda da túa cidade deberás pedir o documento que acredite a exención ou non sujeción do Imposto Sobre Transmisións Patrimoniais. Este documento só se pode pedir en caso de compra – venda entre particulares, xa que se adquire o seu auto nunha empresa, a operación estará suxeita a IVE.

Se non podes acudir en persoa a realizar os trámites, una persoa autorizada pódeo facer no teu lugar portando o orixinal do seu propio DNI e a túa autorización paira realizar o trámite, onde se exprese por escrito o carácter gratuíto da representación.