Infografía

Airbags

Airbag

Protexen aos ocupantes dun vehículo en caso de accidente amortecendo os impactos contra o volante, o cadro de mandos, o parabrisas e a estrutura lateral do coche.