Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aluguer de coches entre particulares

Grazas ao P2P carsharing, a partir de 6 euros a hora ou 30 euros por día, é posible alugar un vehículo a outro particular
Por Pablo Pico Rada 8 de Novembro de 2012
Img coche nuevo
Imagen: cylonka Bsg

Ao albor da crise económica han proliferado numerosas iniciativas que perseguen un abaratamento de custos, xunto a novas fórmulas para obter ingresos extra. No ámbito do transporte e o motor, xurdiron novas formas de mobilidade que tratan de optimizar e rendibilizar o uso do vehículo. É o caso do carsharing, un servizo ofrecido por unha empresa para que os usuarios poidan alugar o coche por horas; o carpooling, onde os propietarios comparten o seu propio coche, viaxe e gastos con outros usuarios; ou o P2P carsharing, que conecta de forma directa ao dono dun automóbil cun condutor que precise alugar un turismo. No presente artigo analízase o funcionamento desta última proposta e debúllanse as súas vantaxes e inconvenientes.

1. Como funciona o aluguer coches entre particulares

Por norma xeral, un coche permanece parado a maior parte do tempo e o seu mantemento implica unha serie de gastos (revisións, impostos, aparcadoiros, seguros, etc.) difíciles de asumir para moitos propietarios no momento actual. Para outras persoas, adquirir un automóbil supón un custo excesivo, pero precisan un vehículo para determinadas circunstancias.

O propietario consegue ingresos extra e o arrendatario gaña en comodidade e alúgao máis barato que a unha empresa

A partir destas necesidades xurdiu o P2P carsharing, que busca pór en contacto a ambas as partes mediante o aluguer do vehículo. Así, o propietario consegue uns ingresos extra por ceder o seu coche e o arrendatario do auto gaña en comodidade, flexibilidade de horarios e consegue alugalo por un prezo máis económico que cunha empresa de aluguer.

O aluguer de coches entre particulares supón a alternativa de mobilidade máis nova en España. O seu desembarco produciuse hai pouco máis dun ano, tras a súa boa acollida en distintas cidades de EE. UU., Reino Unido, Alemaña ou Francia. En España destacan dúas compañías pioneiras especializadas neste servizo a través de Internet: Social Car e MovoMovo.

 • Social Car é un servizo de aluguer de coches persoa a persoa. Iniciou a súa andaina en xullo de 2011 e conta con preto de 1.500 coches rexistrados e máis de 7.000 condutores. A empresa realiza a xestión completa do servizo, xa sexa por horas, días ou semanas, e cobra unha comisión do 15% polas transaccións. Inclúe a validación e atención de usuarios, control de reservas, cobro do aluguer a condutores e pago a propietarios, así como a tramitación e xestión dun seguro extra que substitúe ao habitual. Para acceder ao servizo hai que rexistrarse. O dono deberá solicitar á compañía o alta do seguro apto para este servizo e presentar a ficha técnica do coche. O condutor interesado, que deberá ter unha experiencia mínima dun ano, deberá acreditarse co seu DNI e carné de conducir. O propietario do vehículo establece o prezo do aluguer, a dispoñibilidade horaria, o lugar e as condicións de recollida a través dunha plataforma virtual, e pode aceptar ou declinar as solicitudes de reserva dos condutores. O servizo ofrece a opción de localizar o vehículo máis próximo ao domicilio, lugar de traballo ou segunda residencia.

 • A plataforma en liña MovoMovo pon en contacto a particulares que queren pór o seu coche en aluguer con persoas dispostas a alugar o vehículo. Un ano despois da súa posta en marcha, conta con 10.000 usuarios e 1.000 automóbiles dispoñibles para alugar en 35 cidades españolas. Ao contrario que Social Car, non exerce de intermediario entre o propietario e a persoa que aluga o coche. O alta e rexistro é gratuíto e non hai cargos ou comisións polas operacións que realicen os usuarios, xa que basea o seu modelo de negocio na publicidade. O arrendatario do turismo é quen elixe o prezo ao que aluga o seu vehículo, xa sexa por hora ou por días. Ademais ten unha ferramenta que permite votar aos usuarios despois dos servizos prestados, o que outorga maior transparencia e seguridade entre os membros.

2. Vantaxes do P2P carsharing

 • Beneficios e aforro. Uns prezos máis económicos e a posibilidade de amortizar o tempo que o automóbil está parado son as principais vantaxes deste servizo fronte ás tradicionais empresas de aluguer de vehículos. Segundo datos de Social Car, o propietario dun coche mediano pode gañar entre 40 e 60 euros aodía , mentres que para unha persoa que conduce unhas 80 horas ao mes suporá un aforro anual de 1.000 euros entre mantemento, seguro, parking, etc. Ademais, engade que algúns dos seus propietarios rexistrados e validados obteñen unha renda aproximada de 500 euros ao mes polo aluguer do seu turismo. Desde 6 euros a hora e 30 o día, en función do vehículo, é posible dispor dun coche grazas a esta fórmula. Segundo MovoMovo, o arrendatario benefíciase dun aforro medio do 35%.

 • Comodidade. Achega unha gran comodidade e flexibilidade de horarios. O contacto directo entre particulares asegura que se alcancen acordos entre veciños ou usuarios que viven ou traballan moi preto. E é máis flexible que as empresas tradicionais, pois propietario e condutor poden atopar solución ás súas necesidades, horarios, lugar de entrega, etc.

 • Aparcadoiro. Libéranse máis espazos de aparcadoiro e de lecer, ao reducirse o número de vehículos que ocupan unha praza.

 • Medio ambiente. Ambas as iniciativas enmárcanse dentro dun programa de consumo colaborativo. O uso eficiente do coche reduce o número de turismos en circulación e de consumo de combustible, co que os niveis de contaminación diminúen.

3. Inconvenientes do P2P carsharing

 • Desconfianza. É unha actividade que provoca receos. A moitas persoas incomódalles deixar o seu propio vehículo, que adoita ser dun importante valor, a un descoñecido. As compañías buscan evitar eses receos con ferramentas que certifiquen a reputación dos distintos usuarios, podendo cualificar a cada un deles, a través das redes sociais ou de indicadores de confianza propios.

 • Riscos. Destacan os posibles problemas non recolleitos ou cubertos no seguro ou o contrato, dúbidas en canto ás fianzas pactadas en caso de accidentes ou choques.

 • Deterioración. Existe o risco de que se utilice o coche para outras actividades non expostas previamente, como mudanzas ou traballos.

 • Dúbidas sobre o marco legal de regulación. Inscríbese dentro do marco legal xeneral no que se atopa esta actividade. No momento do aluguer, propietario e viaxeiro asinan un contrato por escrito, no que se mostra a documentación persoal e do vehículo. En caso de problemas ou posibles reclamacións, poderán remitirse ao contrato.

Seguro do coche

O seguro, as posibles avarías ou danos producidos ao alugar o autonóvil supoñen o aspecto máis controvertido e que máis receo suscita entre os que se penetran neste servizo. Atendendo aos dous modelos ofrecidos polas compañías máis representativas en España sobre aluguer de vehículos entre particulares, cabe distinguir:

 • Social Car. A empresa barcelonesa actúa como intermediario entre o propietario e o arrendatario do coche e, para poder darse de alta como tal, esixe a contratación de forma obrigatoria dunha das súas pólizas. Ofrece seguros con opción a todo risco ou a terceiros con cobertura universal, tanto para o seu uso particular, como para os traxectos de aluguer a través do seu servizo, co que se gozan dunhas coberturas especiais para cubrir o uso do coche por terceiras persoas. O seu prezo móvese nunha pinza entre 380 e 1.000 euros.

 • MovoMovo. As condicións do aluguer do turismo páctanse entre os usuarios. A empresa non exerce de intermediario entre ambos, polo que tampouco esixe contratar un seguro específico. A compañía valenciana especifica que o seguro vai asociado ao vehículo e non ao condutor e que este contempla o préstamo ocasional a outro condutor. Agora ben, esixe que o seu perfil sexa igual ou superior en idade e anos de permiso de conducir ao titular do coche. Así mesmo, aconsella pactar sempre un depósito ou fianza ante os contratempos que non cubra o seguro. O gasto en seguro é menor, permite manter a póliza propia, pero non ofrece tanta seguridade ao usuario como o modelo de Social Car.