Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cartóns de telepeaxe

Os bancos e caixas utilizan os cartóns de telepeaxe como reclamo para fidelizar clientes
Por Rosa M. López-Maroto 17 de Febreiro de 2008
Img peaje
Imagen: Thermomix

Percorrer centos de quilómetros por autoestrada sen ter que deterse nin unha soa vez é posible grazas aos cartóns de telepeaxe, o sistema de pago na estrada máis moderno, que está implantado na maioría deste tipo de vías. O pago realízase grazas a un pequeno transmisor (OBE) instalado no vehículo, que é lido a distancia por unha antena colocada para ese efecto nunha serie de carrís da estación de peaxe. Este dispositivo está vinculado a unha conta bancaria na que se cargan os importes das peaxes correspondentes aos tránsitos do usuario pola autoestrada, e en función do seu uso, o condutor recibe bonos de desconto que poden alcanzar ata o 50% ou o 60% do importe. Pero toda cara ten a súa cruz. O lado menos amable deste servizo provén do feito de que para acceder ao mesmo é necesario ser cliente dunha das entidades que emitan este tipo de cartón, de forma que a utilizan como reclamo para fidelizar aos seus clientes.

Para poder utilizar este cómodo sistema de pago débese colocar o transmisor no parabrisas do vehículo, aínda que hai casos en que se habilita un espazo específico, como nos vehículos que dispoñen de parabrisas atérmicos, que ás veces presentan problemas de recepción. O dispositivo pode utilizarse en todos (ou case todos) os tipos de vehículo. Desde turismos, con remolque ou sen el, que non superen os 2,10 metros de altura, a motocicletas con ou sen sidecar e vehículos pesados (autocares, camións…).

En función do uso do OBE, o condutor recibe bonos de desconto que poden alcanzar ata o 50% ou o 60% do importe

O cartón pode utilizarse en todas as autoestradas españolas que teñan a sinalización correspondente. O paso pola peaxe pode efectuarse de diferentes formas, dependendo de se é pechado ou aberto: nas peaxes pechadas con recollida de ticket, deberá utilizarse sempre o mesmo sistema ao entrar e ao saír: Se se entrou na autoestrada polo carril Vía T, deberase abandonar a mesma polo mesmo procedemento.

Hai dous tipos de vías nas que se admite este sistema como medio de pago:

  • Autoestradas exclusivas de Telepeaxe nas que só se admite este medio de pago.
  • Vías mixtas nas que, ademais deste, admítense outros medios para pagar.

Como funciona

O sistema de pago con telepeaxe é moi sinxelo: Os importes dos traxectos realizados durante un mes cárganse na conta do titular a primeiros do mes seguinte, tal e como ocorre cos cartóns de crédito. Este produto está comercializado baixo diferentes denominacións, como “Teletac Vía T”, “Cartón Telepeaxe”, “Cartón Vía T Euro 6.000” ou “Cartón Telepeaxe Autoestradas”. Para obter un transmisor OBE hai que dirixirse á sucursal bancaria habitual (pódense consultar que entidades distribúenos na web de Vía-T , a través da sección “Como conseguilo”).

O dispositivo OBE poden solicitalo as persoas físicas e xurídicas a través do formulario de solicitude que achegan as entidades financeiras que o comercializan. Hai dúas formas posibles de pago: a través dun abono a débito (cárgase directamente na conta asociada ao OBE no momento de recibir a operación), ou por pago diferido, sistema polo que se acumulan as operacións do mes, e cárganse nun só apuntamento. Neste caso, envíase un extracto ao domicilio do cliente coas operacións que corresponden a ese cargo; se non se realizou ningunha operación, non se emitirá tampouco un extracto.

Os importes dos traxectos realizados durante un mes cárganse na conta do titular a primeiros do mes seguinte, como cos cartóns de crédito

A maioría de entidades financeiras dispón deste tipo de servizo, e algunhas aplican algún elemento diferenciador, como a expedición de cartóns que son válidas só para determinadas autoestradas, ou tramos das mesmas, ou as bonificacións en forma de desconto. En xeral, o custo do dispositivo oscila entre 30 e 40 euros, máis unha cota de mantemento anual de entre 5 e 10 euros. Algunhas entidades incrementan o prezo cunha comisión mensual por adiamento de gasto (só na modalidade de pago diferido) de 0,6 euros mensuais. Pola contra, outros bancos e caixas de aforro aplican unha cota de emisión única, e en caso de realizar un determinado número de tránsitos pode resultar gratuíta, ademais de non cobrar cota de mantemento durante o primeiro ano. Ademais, algunhas entidades permiten adherirse a programas de descontos que poden chegar ata o 50% ou o 60%, en función do uso do servizo.

CARACTERÍSTICAS DO OBE
  • É un sistema utilizado na maioría das autoestradas nacionais.
  • É un servizo rápido, xa que permite abonar a peaxe sen deterse.
  • O titular recibirá un extracto mensual das operacións realizadas, con detalle de datas, importes e autoestradas utilizadas.
  • Con este dispositivo terá un carril exclusivo para o seu vehículo.
  • Aumenta a seguridade, xa que evita distraccións ao non ter que buscar cartóns nin moedas.
  • Os usuarios poden beneficiarse de descontos máis ou menos interesantes en función da empresa concesionaria.
DESCONTOS ADICIONAIS

Caixa Laboral e Kutxa lanzaron outra modalidade de telepeaxe a través dos seus respectivos cartóns “Telepeaxe” ou “TAG Vía T”, que ofrece vantaxes para quen transiten nas estradas de Guipúzcoa. Para iso, a empresa concesionaria do tramo guipuscoano da Autoestrada A-8, aplica descontos polos pagos realizados con este cartón nas peaxes correspondentes ao tramo de Guipúzcoa: de 1 a 8 viaxes, aplica o 25% sobre os pagos mensuais (sempre que se efectúen máis de 5 viaxes no mes); de 9 a 20 viaxes, aplica o 55% sobre pagos mensuais, e a partir de 20 viaxes, aplica o 75%.

Poden beneficiarse destas bonificacións os residentes que sendo persoas físicas, utilicen vehículos lixeiros, sexan usuarios habituais deste tramo da autoestrada e usen este cartón como medio de pago. Para acollerse a estes descontos, os usuarios deberán presentar un certificado de empadroamento nalgún municipio de Guipúzcoa, e o certificado acreditativo de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias.