Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como dar de baixa o coche

Tráfico conta con centros específicos destinados a xestionar a baixa definitiva dos vehículos de maneira gratuíta, sinxela e ecolóxica
Por Blanca Álvarez 13 de Decembro de 2007
Img cochedebaja listado
Imagen: Afonso Lima

Xa non hai escusa paira deixar abandonado na rúa un coche que non soporta outras vacacións no taller nin un recambio máis. Basta con levar a cabo una serie de sinxelos e económmicos trámites paira desfacerse dun automóbil vello ou inservible. Cando o coche chega ao final da súa vida útil, é necesario solicitar a baixa definitiva voluntaria e entregar o automóbil e a documentación necesaria nun Centro Autorizado de Tratamento de Vehículos (CATV). Neles, desfaranse do vehículo en mal estado, e farase entrega ao propietario do certificado de destrución que xustificará a baixa definitiva en Tráfico.

Abandonar, a opción máis cara

A pesar das continuas advertencias realizadas por ecoloxistas e por Tráfico sobre a responsabilidade dos condutores cos seus propios vehículos, aínda hai persoas que deixan abandonado o coche na rúa cando consideran que xa non é útil. Una opción que non resulta ser nin a mellor, nin a máis rendible paira o titular do vehículo. Pero, ademais, é un importante factor de contaminación paira o medio ambiente. Hai que ter en conta que aínda que aparentemente o feito de abandonar un coche na rúa pareza a opción máis económica, non o é porque supón ter que facer fronte a una serie de custos e sancións. Por unha banda, quen abandone un vehículo debe pagar o abono anual do Imposto de Circulación (IVTM). E, doutra banda, pódense iniciar dous procedementos sancionadores contra o titular dun automóbil abandonado:

  • A retirada con guindastre do vehículo por estacionar máis dun número indeterminado de días no mesmo sitio (cada Concello ten as súas normas; o de Madrid, por exemplo, permite até cinco días hábiles consecutivos). Neste caso o propietario tería una sanción administrativa polo estacionamento (en Madrid, por importe de 90 euros), máis as taxas do guindastre pola retirada e a estancia ata que o propietario retire o vehículo.
  • Este procedemento sancionador tamén pode iniciarse desde a Concellaría do Medio Ambiente. O abandono do vehículo na vía pública implica ao seu titular una sanción por vertedura perigosa regulada por Real Decreto, e obriga aos propietarios a depositalos en centros autorizados de descontaminación cando queiran desprenderse deles. A sanción varía entre os distintos municipios, pero pode chegar até 30.051 euros.

Deixar abandonado un coche na rúa pode supor a retirada polo guindastre ou sancións de Medio Ambiente

Paira tratar de evitar estas sancións, hai persoas que antes de abandonar o coche na rúa quitan a matrícula ao automóbil. Pero este modo de actuación tampouco os salva das correspondentes sancións, xa que os expertos aseguran que sempre se pode pescudar a identidade do titular dun coche, comprobando o bastidor ou o número de chasis, que se atopan no interior do vehículo. Hai que precisar, ademais, que quen abandona un coche na rúa tampouco está exento de pagar as multas que acumule o automóbil.

Como xestionar a baixa

Xestionar adecuadamente a baixa dun vehículo é un trámite sinxelo, que pode facerse nunhas poucas horas. O primeiro paso é acudir a Centro Autorizado de Tratamento de Vehículos (CATV), presente en todas as comunidades autónomas -hai una relación na páxina web da Dirección Xeral de Tráfico, e convén consultar cal é o máis próximo ao noso domicilio-. Nos CATV encárganse de facer todos os trámites necesarios, e basta con facerlles entrega dunha serie de documentos xunto co coche que se quere dar de baixa, xestións que non teñen ningún tipo de custo paira o propietario. Se un vehículo non funciona, os centros pon a disposición do usuario un servizo gratuíto de guindastres.

Se o que se desexa é adquirir un coche novo e, en paralelo, dar de baixa definitivamente o anterior vehículo acolléndose ao Plan Prever, normalmente déixase o vehículo no concesionario e este encárgase de remitilo a un despezamento autorizado e tramitar a baixa a través da súa xestoría.

Os trámites paira dar de baixa un coche poden facerse persoalmente, a través dun concesionario, ou dunha xestoría especializada en Tráfico

Una terceira posibilidade, que neste caso leva un custo, baséase en recorrer á mediación dunha xestoría administrativa especializada en Tráfico, onde se encargan de realizar todos os trámites necesarios paira cursar a baixa do automóbil. As xestorías, por un prezo medio de 30 euros, orientan ao cliente e realizan os trámites precisos. É importante acudir a xestorías administrativas especializadas, xa que son profesionais expertos nestas materias. Ademais, algunhas entidades como o Real Automóbil Club de España (RACE), dispoñen dun servizo integral de xestión ao condutor e propietario de vehículo. Pedro García, director de produtos e asistencia xurídica de RACE, asegura que se encargan de realizar todas as xestións ante a administración correspondente, e que os interesados, nun soa visita, resolven todos os trámites.

Baixa temporal

Ademais da baixa definitiva, existe a posibilidade de optar pola baixa temporal do coche. Esta situación prodúcese cando se vai a deixar de circular durante un determinado período de tempo, pero se quere rehabilitar o automóbil nun futuro e volver polo en circulación. A baixa temporal pode producirse por diversas circunstancias: voluntaria, por subtracción do vehículo, por tránsito comunitario… Cando o titular do vehículo desexe volver utilizar o seu vehículo, despois de solicitar a baixa temporal do mesmo, debe pedir a rehabilitación do coche paira a súa circulación.

Se se desexa dar de baixa temporal a un vehículo, hai que presentar ante a Xefatura Provincial de Tráfico os seguintes documentos:

  • Ficha Técnica.
  • Permiso de circulación.
  • Solicitude de Baixa temporal que emitirá a propia Xefatura Provincial de Tráfico.
  • Fotocopia do DNI do titular.
  • Ademais, cando a circunstancia esíxao hai que presentar a documentación que acredite a razón pola que se solicita a baixa: a denuncia (si houbo subtracción), un xustificante de que vai haber un desprazamento prolongado do titular, ou se o vehículo vai ser restaurado por estar estragado ou deteriorado.

Dar de baixa temporal ao vehículo e acreditalo á Administración ten a vantaxe de que o concello non remitirá o imposto de circulación ou IVTM. Pero de face á súa posterior rehabilitación, e paira polo de novo en circulación, é necesario abonar un custo de alta e pasar a Inspección Técnica do Vehículo (ITV). Os concellos contabilizan o imposto de circulación por trimestres, polo que outra vantaxe paira o titular do vehículo que se deu de baixa temporal é que se poderá solicitar á Administración local a devolución correspondente ao importe dos trimestres do ano en curso, desde a data de baixa até o 31 de decembro.

Pero que ocorre coa curmá do seguro do coche que está en baixa temporal? Pódese recuperar parte da cantidade achegada durante o tempo que o coche vai estar de baixa temporal? Nesta situación poderase recuperar sempre a parte non consumida da parte do seguro obrigatorio, e sempre que se solicite e remítase o recibo orixinal da póliza. Entón, a compañía aseguradora mandará un talón con devandita cantidade ao asegurado do vehículo. Pola contra, non se poderá recuperar ningunha cantidade en caso de paralizar a póliza paira aplicala a outro vehículo nun futuro.

Os custos do proceso

Dar de baixa o coche non custa un euro se se fai nun CATV, e salgue por un prezo que rolda os 30 euros se se fai a través de una xestoría. No entanto, hai excepcións. Así, os propietarios que teñen necesidade de dar de baixa definitiva a vehículos que non sexan turismos (ciclomotores, furgóns, transporte industrial, etc.) de menos de 15 anos deben abonar un custo de 7,40 euros como taxa de Tráfico. Esta mesma tarifa (7,40 euros) aplicarase tamén aos propietarios que decidan dar de baixa temporal ao seu coche. Neste caso, hai que especificar que quedan exentos os casos por roubo se se xustifica e achega a denuncia a Tráfico. E tampouco pagarán a mencionada cota o resto dos vehículos que non son turismos e teñen máis de quince anos.

Dar de baixa o coche nun Centro de Tráfico é gratuíto e nunha xestoría o custo medio rolda os 30 euros

En canto ao momento de realizar o proceso paira cursar a baixa, os expertos coinciden en sinalar que é recomendable realizar os trámites antes do 31 de decembro do ano en curso. A razón non é outra que lograr que o usuario se aforre o custo do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) ou Imposto de Circulación, correspondente ao seguinte exercicio, que empeza o 1 de xaneiro.