Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como pagar menos polas túas multas?

Abonar a multa en 20 días reduce a súa contía á metade, pero tamén defectos de forma, comunicados fóra de prazo ou que o axente que sancionou non se ratifique poden minorar ou anulala
Por Blanca Álvarez Barco 21 de Setembro de 2015
Img multado hd
Imagen: Notyfarandula1

Pasarse da velocidade establecida, saltarse un semáforo en vermello, falar polo móbil mentres se conduce, aparcar de modo indebido… A DXT pon máis de 6.000 multas ao día, cun importe medio de 121 euros, segundo recolle un estudo de Automobilistas Europeos Asociados. A elas débese engadir as doutras administracións, como os concellos. Pero hai maneiras de minorar a sanción que impoñen aos infractores, como pagala pronto. Ademais, os defectos de forma, se se incumpren os prazos de notificación ou se o axente que a puxo non se ratifica poden diminuír o importe da multa ou mesmo supor que a quiten! Todas elas detállanse a continuación.

1. Pagar de inmediato reduce ata o 50% o importe

Desde 2010, se cando a un condutor ponlle unha multa a paga no prazo de 20 días naturais, leste obtén unha rebaixa do 50% do importe da sanción, aínda que perde a posibilidade de formular alegacións e o recurso de reposición; e, se recorre, renuncia de forma automática á rebaixa.

Se o infractor decídese polo “pronto pago” e disponse a abonar a multa con rebaixa, pode facelo a través de Internet -como se indica no seguinte vídeo-, nas oficinas de Correos ou en calquera sucursal do Banco Santander.

2. Se se pasa o prazo de comunicación, non hai que pagar a multa

Un modo de conseguir non pagar a multa é que á Administración páseselle o prazo en que debe comunicala. Este é de tres meses para sancións leves, seis meses para as graves e de ata un ano para as moi graves. Aínda que non é o habitual, hai concellos tan excedidos de burocracia que pode chegar a darse o caso. Se as multas non chegan neses períodos, prescribirían e, como é obvio, non hai que abonalas.

Ademais, pódese tentar alongar os prazos o máximo posible, dentro da legalidade. Así, pódense apurar ata o límite os 20 días hábiles que hai para recorrer, os que se teñen para contestar cando envían as probas ou o tempo que hai para presentar alegacións.

3. Se a matrícula é incorrecta, a multa non é válida

Cando chegue unha sanción a casa sempre hai que comprobar se nela aparecen ben todos os datos. Ademais do DNI, nome e apelidos, debe ser correcta a identificación do coche e aparecer a marca, o modelo, a matrícula, a cor… Ademais, a multa debe incluír o momento e lugar exactos en que se cometeu a infracción. Se hai algún fallo nestes datos, pódese recorrer.

En xeral, hoxe en día, se os datos da sanción son incorrectos, envíana de novo corrixida. Pero atopar eses erros serve para gañar tempo e pode axudar a que a multa prescriba. E, iso si, se a matrícula está mal anotada, é posible solicitar que a anulen!

Img multas grande
Imaxe: Atomische * Tom Giebel

4. Se notifican a multa noutro domicilio, pódese recorrer

Ás veces, non chega a sanción a casa pero si a reclamación da débeda por parte da Axencia Tributaria, por non habela pago. Isto sucede cando a Administración envía a multa directamente ao domicilio que a DXT facilita como aquel en o que está rexistrado o vehículo, sen comprobar se é o domicilio actual do infractor. Pero as autoridades teñen a obrigación de indagalo para notificar a sanción, e só se fixeron todo o posible e non o localizan, pódese considerar como notificada.

Así, se se recibe a reclamación da débeda pero non notificaron a multa pola vía administrativa, débese solicitar que se revise o expediente e recorrer, porque poden anulalo.

5. Pagarase menos, se dúas multas que deben ser iguais non o son

Todas as sancións cometidas en idénticas circunstancias -como aparcar en zona regulada sen dispositivo que autorice a iso- teñen que castigarse coa mesma multa.

Son numerosas as ocasións en que, ante infraccións iguais, un concello quita puntos e outro non, ou pon distintas sancións. E ata pasa que mesmo dous controladores de estacionamento regulado pon, polo mesmo feito, multas diferentes nas que ademais non coincide o importe. Nestes casos, débese recorrer por vulnerar o principio de igualdade ante a lei. Case nunca retiran a sanción, pero si se logra rebaixar o importe que hai que abonar.

Img multa grande
Imaxe: Raúl Hernández

6. O axente que multou debe ratificarse

Se multan por conducir falando polo móbil ou por non levar o cinto de seguridade, non hai ningunha proba que poida demostrar esta actitude. Por iso, pódese solicitar que remitan o informe coa ratificación do axente que multou, no que debe aparecer a súa versión dos feitos.

Ás veces, o axente pode extraviar o expediente, non facilita a súa declaración a tempo ou cambia a súa declaración. Nestes casos, o condutor libraríase da sanción, aínda que o habitual é que ratifique a súa declaración e nese caso, como é lóxico, presuponse sempre que o representante da lei di a verdade.