Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como recorrer unha multa de radar en cinco pasos

Para recorrer con éxito unha sanción por radar hai que incidir nos posibles erros das probas da infracción, en especial nos que poida conter a fotografía
Por Blanca Álvarez Barco 1 de Outubro de 2015
Img multa velocidad hd

Incumprir os límites de velocidade considérase unha infracción grave ou moi grave, pola que se deben afrontar multas de entre 100 e 600 euros, segundo fixan a Lei de Seguridade Viaria e o regulamento de circulación. Para controlar que os condutores non conduzan rápido, Tráfico conta con 355 radares fixos e preto de 500 radares móbiles, que son os responsables de rexistrar as sancións que chegan a casa. Hai veces que estas son inxustas ou indemostrables, e é posible recorrelas. Con todo, só un 6,7% dos condutores decide facelo. A continuación danse consellos sobre como recorrer unha multa de radar. Fixarse sobre todo nos erros que poidan ter as probas da infracción, en especial nos da fotografía, é clave.

A velocidade é a causa de preto do 60% das multas de tráfico, segundo sinalan desde o Comisariado Europeo do Automóbil (CEA). Non todas son xustas. De feito, o 57% dos condutores denunciados estima que a súa sanción non o era. Pero recorrer antóllaselles un proceso demasiado confuso -e de incerto final-, polo que a maioría prefire pagar rápido e reducir a contía á metade, sen máis complicacións. Con todo, recorrer non é tan complexo e pode culminar en éxito, se se seguen os seguintes consellos.

1. Recorrer unha multa de radar en prazo

Se Tráfico pon unha multa, o procedemento sancionador iníciase cando o infractor recibe a notificación. Se se entrega en man, comeza nese momento, pero se os axentes non pairan ao condutor, este prazo empeza a contar desde que se recibe a multa por correo certificado. Se non se desexa realizar o abono, é a partir dese instante cando se inicia o tempo para recorrer a sanción, que é de 20 días naturais.

Convén saber que se se decide redactar un escrito para alegar o desacordo e negar os feitos, perderase o dereito ao pago reducido, que consiste en abonar a metade da sanción por pagar nos 20 días seguintes á notificación.

2. Redactar o escrito coas alegacións

Cando non se está de acordo coa multa recibida, pódese recorrer. Para iso, hai que redactar con todo detalle un escrito de descargo no que se expoña que non se cometeu unha infracción ou que a multa non debe aplicarse por ter algún defecto de forma ou doutra natureza.

Se se sanciona na estrada, o escrito hai que dirixilo á Dirección Xeral de Tráfico (en Cataluña e o País Vasco están transferidas as competencias). Pero se se multa en cidade, o documento coas alegacións debe presentarse ante o concello en cuestión.

Img multaradar grande
Imaxe: Bart Everson

3. Revisar a fotografía

A fotografía é a proba máis importante cando sancionan por exceso de velocidade a través dun radar. Que conteña fallos é clave para recorrer con éxito este tipo de multas. Calquera erro nos seguintes puntos é un defecto de forma e pódese utilizar para poder fundamentar as alegacións.

Convén ter moi presente que na imaxe que pretende probar a infracción non debe aparecer máis vehículo que o coche e que a matrícula debe ser legible.

A instantánea debe facerse sen usar flash nin outros sistemas que poidan pór en perigo a seguridade dos condutores por deslumbramiento. Ademais, a foto debe ser nítida; se está borrosa, tamén se poderá botar por terra a resolución sancionadora.

Tense que comprobar, ademais, que o día e a hora nos que se indica que foi feita a fotografía sexan correctos. Tamén se debe coñecer a velocidade á que se circulaba e o modelo de radar .

4. O funcionamento do radar era correcto?

Ao recibir unha multa por radar é moi importante verificar que o aparello que sacou a imaxe funcionaba de maneira correcta nese momento, e que non foi manipulado por persoal inexperto, xa que son moi sensibles. Ademais, deben ter un certificado de homologación que se pode solicitar para comprobar que a máquina estaba en regra no momento da suposta infracción. Se o radar que tomou a fotografía era móbil, hai que asegurarse de que se atopaba fóra da calzada.

5. Apelar á marxe de erro que se aplicou na multa

Non se pode pasar por alto a marxe que se aplicou. Na imaxe tense que ver a velocidade á que se ía cando se fixo e débese aplicar a marxe que marca a lei. Convén saber que estas marxes non se aplican no momento de disparar a instantánea, senón que se debe facer sobre a foto realizada polo radar.

Nos radares fixos, situados sobre paneis luminosos ou nos laterais da vía, a marxe aplicada é de cinco quilómetros por hora en vías co límite por baixo dos 100 quilómetros por hora. Nas autoestradas, esta marxe é do 5% sobre a velocidade máxima permitida: se a velocidade é de 120 quilómetros por hora, é posible circular como máximo a 126 quilómetros por hora.

Se o radar é móbil, a marxe aplicada en vías cunha velocidade máxima por baixo dos 100 quilómetros por hora é de sete quilómetros por hora, mentres que en vías rápidas increméntase ata un 7%.

Pola súa banda, o radar Pegasus (helicópteros) aumenta a marxe de erro ata o 10%.