Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Consellos para circular en tramos de obras

É necesario extremar a precaución e máis se se circula nun país estranxeiro
Por EROSKI Consumer 26 de Setembro de 2005

Un estudo de Euro Test e o RACC (Real Automóbil Club de Cataluña) sobre seguridade e sinalización de obras nas estradas europeas ofrece nas súas conclusións unha serie de recomendacións aos condutores, responsables de obras e Administración.

As regulamentacións sobre sinalizacións de obras son distintas en cada país, con marcaciones de distintas cores para a calzada e sinais descoñecidos ou difíciles de recoñecer. Por tanto, é necesario extremar a precaución en toda zona de obra e máis se circulamos nun país estranxeiro. Os consellos emitidos para o condutor tras o estudo son:

–Respecte sempre os límites de velocidade e as prohibicións.

–Incremente a distancia de seguridade co vehículo precedente. O accidente máis frecuente en zonas de obras é o choque por alcance.

–Estea atento ante a aparición de situacións imprevistas.

–Teña precaución nas curvas curtas ou pronunciadas, onde os camións necesitan máis espazo para a viraxe.

–Ao reducirse o número de carrís, o obrigatorio por lei o sistema de cremallera, é dicir, paso alternativo dun vehículo de cada carril.

–Se non está seguro, manténgase no carril dereito.

–Se ten que adiantar, realice o adiantamento con axilidade.

–Non se distraia coas obras. A distracción é a causa máis frecuente dos accidentes en tramos de obra.

–En caso de avaría, poña as luces intermitentes, aparque o coche fóra dos carrís, se é posible nunha zona de parada de emerxencia, póngase o chaleco reflector e refugiese nun lugar seguro.

–Ao atravesar unha zona de obras pola noite, a zona crítica é o paso da zona de traballo iluminada á pista escura.

Aos responsables de obras pídeselles:

–Colocar sinais indicando a lonxitude, duración e motivo das obras, para incrementar a aceptación das restricións de tráfico.

–Deseño unificado da sinalización para dar maior seguridade aos condutores.

–Antelación suficiente da sinalización, usar balizas, materiais reflectores, bandas reductores de velocidade, muros de contención e eliminar eficazmente a sinalización anterior a obra.

–Habilitar unha zona de seguridade suficiente para a área de traballo. Separala de forma efectiva para que os coches en caso de accidente sexan retidos e os operarios estean protexidos.

–Situar teléfonos de emerxencia nas zonas de parada ou dispor un servizo de guindastre inmediato para que os coches avariados non entorpezan a circulación.

–Programar determinadas fases das obras en horas de pouco tráfico (de noite) para non entorpecer a circulación.

Por último, a principal petición ás administracións públicas é unificar a nivel europeo as directivas para a montaxe de zonas de obras, así como os sinais correspondentes e o deseño da obra en se, para que os condutores non se teñan que adaptar en cada país a circunstancias novas e descoñecidas. Así mesmo, pídese unha investigación unificada en toda Europa dos accidentes nestas zonas para chegar a conclusións útiles no futuro deseño seguro de obras na estrada.