Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos para comprar un coche

Aínda que están bonificados ou teñen condicións especiais, a súa contratación supedítase a unha relación financeira coa entidade
Por José Ignacio Recio 6 de Decembro de 2009
Img parking coches
Imagen: Jeff Wilcox

Adquirir un coche supón desembolsar unha importante suma de diñeiro. A conxuntura actual non é a idónea para facerse cun automóbil ou cambiar o antigo, aínda que se se desexa ou é necesario, bancos e caixas -e mesmo os propios concesionarios– dispoñen de axudas para financiar a compra. Moi parecidas en prazos, o importe que se financia e os requisitos que hai que cumprir, durante os últimos meses apareceron préstamos diferentes. Son produtos que melloran as condicións, xa que están bonificados cun 0,25%, aínda que a súa contratación está supeditada á domiciliación da nómina e dun ou varios recibos domésticos. Noutros casos, é posible beneficiarse dunha cota mensual reducida, xa que se pode aprazar unha parte do capital ata a última cota. Outra posibilidade é financiar o vehículo xunto aos gastos de matriculación e a curmá do seguro, ademais de modificar as cotas á alza ou á baixa, e reducir ou aumentar o prazo de amortización do crédito, cuxo límite máximo oscila entre seis e oito anos. O importe pódese elevar ata 60.000 euros.

Créditos bonificados

A opción máis suxestiva e beneficiosa para os usuarios concédelles bonificacións directas na constitución do préstamo. O denominado “Préstamo de Coche Bonificado”, de Ibercaja, destínase a financiar a adquisición de vehículos novos, pero a obtención do desconto non está exenta de contrapartidas: o banco obriga a domiciliar a nómina e un mínimo de tres recibos, realizar achegas ao plan de pensións ou de aforro, ser titular dun seguro comercializado por calquera empresa da entidade, utilizar os seus cartóns nas compras, ser titular dun préstamo destinado a vivenda ou dispor dunha determinada cantidade de aforro.

O mesmo caso é o de Caixa Sabadell, cuxo “Crédito Bonificado” (polo que se pode obter un tipo de interese bonificado do 0,25%), permite ter o tres primeiros meses gratuítos, así como amortizacións anticipadas en calquera momento.

Outra modalidade, o “Crediauto Cota Mini” de Sa Nostra, posibilita beneficiarse dunha cota mensual reducida porque se pode aprazar unha parte do capital á última cota. Pódense financiar o vehículo, os gastos de matriculación e a curmá do seguro sen límites máximos de capital e cun prazo máximo de amortización de seis anos.

En forma de préstamos persoais

Para adquirir en mellores condicións un novo vehículo, deseñouse tamén o “Préstamo Estrela Auto”, que permite modificar as cotas á alza ou á baixa, mediante a redución ou o aumento do prazo de amortización. O tope máximo é de oito anos. Durante a vida do crédito pódese aumentar o importe da cota mensual para reducir o prazo. Se pola contra deséxase reducilo, cabe a posibilidade de alongar o límite da amortización. O interese deste préstamo con cota flexible mantense fixo aínda que suban os tipos do mercado. O “Préstamo Consumo”, da entidade xermana Deutsche Bank, pode subscribirse a tipo fixo ou variable (neste caso, referenciado ao Euribor). Pódese solicitar para importes que non excedan de 60.000 euros, con prazos de amortización que poden alcanzar oito anos.

Teñen un prazo de amortización máximo de entre seis e oito anos e un importe que se pode elevar ata 60.000 euros

O préstamo persoal é a opción financeira máis utilizada para a compra de vehículos por parte do Banco Santander, que ofrece o “Préstamo Supercoche”. Non se abona nada durante os primeiros 90 días. Pódese financiar a comisión de apertura e o seguro de amortización do préstamo e aprazar ata un 30% o importe total, que se pagará na última cota. Cando chegue o momento de abonar esta, poderase refinanciar, vender o coche e utilizar parte do importe da venda para afrontar a cota, ou solicitar un novo préstamo que permitirá adquirir outro vehículo e cancelar a cota final.

A través de promocións e sorteos

Outra alternativa real que teñen os usuarios para conseguir un vehículo son as promocións e sorteos dalgúns bancos e caixas. Este servizo promocional ten como obxectivo fidelizar ou ampliar a carteira de clientes. Entre outras entidades, Caixa Navarra conta con el. É posible conseguir un coche gratis a través de sorteos que, de maneira regular, premian aos clientes, aínda que coa condición de ter contratado un crédito de financiamento para o coche.

Unha promoción máis é a de Caixa Laboral, que sortea un automóbil entre os clientes que opinen sobre as vantaxes do seu servizo “NóminaMulti”.