Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Normativa máis dura paira motos

Elévase a 15 anos a idade mínima paira conducir ciclomotores e créase una nova licenza paira motocicletas dunha potencia máxima de 47 cabalos e un motor de até 500 centímetros cúbicos
Por Rosa Cuevas 19 de Maio de 2009
Img vespas
Imagen: Craig Howell

Coa recente aprobación do Regulamento Xeral de Condutores, endureceuse a normativa de circulación de motos e motocicletas. A partir do 1 de setembro de 2010, o de premiar cun ciclomotor as boas notas dos fillos ao chegar a fin de curso deberá esperar ata que o adolescente cumpra os 15 anos, e non os 14 como sucedía até agora. Desta maneira, atrásase nun ano a idade na que os mozos se inician no mundo do motor. Ademais, a licenza de ciclomotor deixa de existir como tal e elévase á categoría de permiso de conducir AM. Entre as novidades máis importantes destaca tamén a creación dun novo permiso que non existía até a data, o A2, necesario paira conducir motocicletas de potencia media.

Sobre dúas rodas

O noso é un país de dúas rodas. De feito, España é o cuarto país con máis motos en Europa, só por detrás de Alemaña, Francia e Italia. O parque de motocicletas e ciclomotores supera, segundo o último censo de vehículos, as 2.300.000 unidades matriculadas. Pero a outra cara da moeda é que somos tamén uno dos países europeos con maior índice de sinistralidade en moto. Ao longo de 2008, 306 persoas perderon a vida a lombos dunha motocicleta, un 33% máis si comparamos esta cifra coa do ano anterior. Mentres, o número de ciclomotoristas falecidos foi de 84, o que supuxo una drástica redución do 50,3% con respecto ao ano 2007. Segundo a Dirección Xeral de Tráfico (DXT) una gran proporción dos falecidos tiñan entre 15 e 20 anos. A motocicleta é o tipo de vehículo que máis vítimas concentra na franxa de entre 15 e 17 anos.

Ante este panorama, o pasado 8 de maio aprobouse o novo Regulamento Xeral de Condutores claramente enfocado a tentar frear os índices de mortalidade que rexistran as motocicletas e os ciclomotores. Pero algunhas medidas non entrarán en vigor até o próximo 1 de setembro de 2010, como ocorrerá por exemplo cos permisos de condución AM, que son os que permiten conducir ciclomotores de até 50cc.

Idade mínima en 15 anos

Uno das frontes abertas que ten a DXT é lograr una condución prudente e responsable dos ciclomotores e das motocicletas de baixa cilindrada en particular, e das motos en xeral. É por esta razón pola que en contadas ocasións a obtención do permiso paira poder conducir este tipo de vehículo foi obxecto de cambios e reformas. O obxectivo? Endurecer as condicións de acceso dos máis novos ao mundo das dúas rodas. Até fai non moito, bastaba con que os rapaces de 14 anos que desexasen conducir un ciclomotor pasasen una proba psicotécnica nun centro médico autorizado e tramitasen a licenza na Xefatura de Tráfico paira obter o permiso. O exame teórico paira demostrar os coñecementos sobre a condución destes vehículos era algo opcional. Con todo, no mes de outubro do ano pasado a opción converteuse en obrigación.

Os condutores de ciclomotor non estarán autorizados a transportar pasaxeiros ata que o titular cumpra 18 anos

Introducíronse dous cambios significativos que aínda hoxe seguen vixentes:

 • Os aspirantes a obter o permiso deben enfrontarse a un exame teórico que consta de 20 preguntas tipo test sobre coñecementos regulamentarios e legais en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.
 • Una vez superada a parte teórica, os solicitantes teñen que pasar una proba práctica en circuíto pechado onde demostren a destreza e pericia que teñen manexando o ciclomotor. As probas son realizar un zigzag entre balices a velocidade reducida e circular sobre unha franxa de anchura limitada.

Coa entrada en vigor do novo Regulamento Xeral de Condutores a estes requisitos súmase outro inicial e imprescindible. Tras varios simulacros lanzados anunciando una posible subida da idade mínima paira obter o permiso de ciclomotor, por fin as intencións materializáronse. A partir do próximo 1 de setembro de 2010, a idade de acceso sitúase nos 15 anos e non nos 14 como até agora. Outra medida que destaca é que no momento da entrada en vigor da nova norma -seis meses despois da súa data de publicación no BOE- os condutores de ciclomotor non estarán autorizados a transportar pasaxeiros ata que o titular cumpra os 18 anos, fóra dos que obteñan a licenza antes do 1 de setembro de 2008 que si poderán facelo. Outra das novidades é a nova nomenclatura do carné, que a partir de agora denominarase permiso de conducir AM, en relación directa coa que se aplica ás outras licenzas de motocicletas.

Novo permiso paira motos de potencia media

O novo Regulamento pretende harmonizar a normativa en materia de condutores, unificando nun só texto as normas que a regulan e cunha estrutura máis racional, tal e como establece a Directiva 2006/126 CE que obriga á transposición do seu contido a todos os países membros antes do 19 de xaneiro de 2011. Por iso é polo que a necesidade de adecuar a normativa española á europea obrigue a que o Goberno redeseñe os carnés de conducir de forma graduada. Despois do permiso AM paira ciclomotores, vén o A1 para motos de até 125cc que non se verá modificado: sacarase con 16 anos, como sucede até a data. Paira as motocicletas, as probas serán as mesmas: exame teórico, una proba en circuíto pechado e outra en vía aberta ao tráfico.

Créase un novo permiso, o A2, paira conducir motocicletas de potencia media

O seguinte no escalafón é o permiso A2 que autoriza a conducir motocicletas de potencia media (até 35Kw -47 cabalos) de 500 cc, e que é una das verdadeiras novidades do novo Regulamento pois non existía até a data. Este permiso pódese obter de dúas formas:

 • De maneira directa, sempre que o aspirante teña 18 anos cumpridos e supere todas as probas de control de coñecementos e aptitudes correspondentes.
 • De maneira progresiva, sempre que o solicitante sexa titular do permiso A1 con, polo menos, 2 anos de antigüidade e supere una proba de control de aptitudes e comportamentos.

O último permiso é o A -para motos de maior cilindrada, con máis de 500cc- que tamén se ve modificado. Coa entrada en vigor da nova norma, o acceso a este carné será progresivo tamén, o que significa que paira obtelo os aspirantes deberán ser titulares do permiso anterior, o A2, con polo menos dous anos de experiencia e terán ademais que superar una formación específica.

Prazos de renovación ampliados

O período de vixencia dos permisos de conducir tamén cambia xa que o novo Regulamento aposta pola simplificación e a ampliación dos prazos. Até a data, a vixencia dos principais carnés de conducir, os de motos, ciclomotores e turismos en xeral era de dez anos ata que o seu titular cumpría os 45 anos, de cinco anos ata que cumpría os 70, e de dous anos a partir desa idade. Cando a nova norma entre en vigor, os permisos de condución AM, A1, A2, A, e B teranse que renovar cada 10 anos ata que o titular cumpra os 65 anos, e a partir desa idade a renovación realizarase cada cinco anos. Mentres que os permisos profesionais (BTP, C1, C, D…) renovaranse cada cinco anos e no momento no que o condutor cumpra 65 anos a vixencia do documento será de tres anos.

Establécese ademais que a partir de xaneiro do ano 2013, o persoal encargado de examinar aos aspirantes que desexen obter calquera permiso de conducir terá que contar cunhas cualificaciones mínimas, unhas garantías de calidade e una formación periódica. Os actuais examinadores poderán seguir exercendo “aínda cando non reúnan algúns dos requisitos esixidos”. No entanto, tal e como aclara o documento, “deberán someterse á garantía de calidade, consistente nunha supervisión anual das súas funcións, e á formación periódica”.

Aos estranxeiros residentes en España poderáselles aplicar a normativa relativa ás restricións, suspensión, retirada do permiso ou perda de puntos

Outra das novidades que xorden co novo Regulamento ten que ver cos estranxeiros residentes en España titulares dun permiso de condución expedido noutro Estado membro da Unión Europea. Se cometen una infracción en España poderáselles aplicar a normativa española relativa ás restricións, suspensión, retirada do permiso ou perda de puntos, xa que a nova norma permite cambiar o seu permiso de condución estranxeiro por un permiso de condución español equivalente. Desta maneira, ao pasar a ser titulares dunha licenza española poderáselles aplicar a nosa normativa e, no seu caso, poderánselles quitar os puntos que corresponda.

VEHÍCULONOMEE PERMISOCO NOVO REGULAMENTOANTES
CiclomotoresAM
 • Idade 15 anos (entra en vigor en setembro de 2010)
 • Exame teórico e proba práctica en circuíto pechado
 • Idade 14 anos (entra en vigor en setembro de 2010)
 • Exame teórico e proba práctica en circuíto pechado
Motocicleta até 125 ccA1
 • Idade 16 anos
 • Exame teórico, proba práctica en circuíto pechado e en vía aberta ao tráfico
 • Idade 16 anos
 • Exame teórico, proba práctica en circuíto pechado e en vía aberta ao tráfico
Motocicleta até 500 ccA2
 • Idade 18 anos ou 2 anos de antigüidade do A1
 • Non existía
Motocicleta máis de 500 ccA
 • Acceso progresivo
 • Idade 20 anos, ser titular do A2 con 2 anos de experiencia
 • Superar formación específica
 • Idade 18 anos