Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Notificación de multas

Pode realizala o propio axente detendo o vehículo ou mediante correo certificado ao domicilio do titular do vehículo. Non asinar a notificación do axente ou non recoller a carta non evita o pago da sanción
Por mediatrader 3 de Outubro de 2005

A comunicación da sanción efectuarase ao condutor, no caso de que estea identificado ou ao titular do vehículo, que ten a obrigación legal de identificar á persoa que conducía o vehículo no momento da infracción.

É importante manter actualizado o domicilio que figura no permiso de conducir. De feito, non comunicar un cambio de domicilio pode constituír un feito sancionable. Se o domicilio actual difire do que figura no permiso, pódese comunicar ao axente cando interpón a multa.

Se non se pode notificar a multa polos medios previstos, Tráfico publica a sanción no Boletín Oficial da provincia correspondente, entendéndose a partir deste momento que o interesado foi notificado.

A notificación na estrada

Cando o axente deteña un vehículo para notificar a denuncia fará constar a infracción pola que foi denunciado e os trámites que deberán realizarse, así como os dereitos do denunciado, entre eles o procedemento e os prazos aos que debe aterse a Administración.

O axente entregará unha copia do Boletín de Denuncia. O condutor non ten obrigación de asinala, aínda que isto non influirá no proceso legal posterior. O feito de asinar non implica estar de acordo cos feitos; simplemente, indica que se recibiu.

Cando asina tamén o outro axente, faino como testemuña da notificación, non como testemuña da infracción.

A notificación por correo ao titular

A notificación por correo ao condutor realizaraa a Xefatura de Tráfico da Provincia en que se formulou a denuncia. Farao en dous supostos: se falta algún dos datos que debe figurar na mesma ou se se trata de quen conducía o vehículo no momento da infracción tras ser identificado polo titular.

Por causas xustificadas poderá notificarse a denuncia nun momento posterior. Neste caso, a Xefatura de Tráfico enviará ao domicilio do titular un requirimento para que identifique á persoa que conducía o vehículo no momento da infracción. O titular ten a obrigación legal de comunicar os datos requiridos. Se non o fai, incorre en infracción moi grave con multa de 301 a 1.500 euros.

O titular é responsable, en calquera caso, das sancións impostas por falta de documentación, estado de conservación ou recoñecementos periódicos obrigatorios (ITV) do vehículo.