Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O novo Plan Moto-E

Cunha partida de 9 millóns de euros, o Plan Moto-E concederá axudas de entre 225 e 750 euros paira a compra de ciclomotores e motocicletas novas
Por Laura Caorsi 17 de Xullo de 2009
Img moto
Imagen: Walter Carlzon

As axudas paira renovar o parque de ciclomotores e motocicletas son xa una realidade da que poden beneficiarse miles de motoristas de España. Tras haberse aprobado o Real Decreto 1081/2009 , o novo Plan Moto-E entrou en vigor o 9 de xullo, un día despois de que as súas disposicións publicásense no Boletín Oficial do Estado. Desde entón, enviar ao despezamento una moto antiga paira adquirir una nova dá dereito a beneficiarse de subvencións de entre 225 e 750 euros que se converten en axudas directas no momento da compra. A medida compleméntase ao Plan 2000-E paira automóbiles e estará vixente até o 30 de xuño de 2010 ou até esgotar a partida orzamentaria, que se fixou en 9 millóns de euros.

A medida máis esperada

A súa aprobación fíxose esperar e o sistema criticouse por insuficiente ou por excesivo, pero aínda así xa está operativo e foi moi ben recibido no sector das dúas rodas, afectado gravemente pola crise. Segundo os datos do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo cada vez véndense menos motos en España, e os números non deixan oco a interpretacións ambiguas nin a dúbidas. Entre xaneiro e abril deste ano as vendas de motocicletas reducíronse á metade respecto ao mesmo período de 2008 e, no caso dos ciclomotores, o descenso foi maior aínda, pois a diminución alcanzou un 57%. A caída súmase a unha tendencia que xa viña á baixa desde o ano pasado, cando se rexistrou un 10% menos de vendas que en 2007.

O rango de subvencións orixinal pode manterse ou ampliarse (nunca reducirse) segundo a provincia en que se viva

O novo decreto é a resposta do Goberno aos fabricantes e comerciantes de ciclomotores e motocicletas que levaban moito tempo reclamando solucións. E é, ao mesmo tempo, una oportunidade paira os condutores, que poderán renovar as súas vellas motos por algo menos de diñeiro que hai un mes. Ese é o espírito da iniciativa. O Real Decreto establece as contías que inxectarán o Goberno Central e os fabricantes en cada caso, e dá potestade ás comunidades autónomas paira sumarse ao Plan Moto-E coas medidas que estimen convenientes. Isto significa que o rango de subvencións orixinal, de 225 a 750 euros, pode manterse ou ampliarse (nunca reducirse) segundo a provincia en que se viva. O Principado de Asturias, por exemplo, decidiu sumarse ao Plan destinando 200.000 euros a repartir coas mesmas contías que o Goberno. Na Rioxa, en cambio, non hai previsión de adherirse ao proxecto. No entanto, aínda é pronto paira buscar as excepcións e resulta de maior utilidade coñecer como funciona a regra.

Tres categorías de motos, tres tipos de axudas

O novo Plan Moto-E conta cunha dotación total de 9 millóns de euros que se repartirán en axudas individuais de entre 225 e 750 euros paira cada compra, de acordo ás características do vehículo. Desta maneira:

  • Os ciclomotores con cilindrada de até 50 c.c. recibirán axudas de 225 euros, dos cales o Goberno achegará 75 euros e o resto porao o fabricante.
  • As motocicletas con cilindrada de até 250 c.c. recibirán subvencións de 525 euros. O Goberno facilitará 175 euros, e o fabricante cargará coa diferenza.
  • As motocicletas con cilindrada superior a 250 c.c. percibirán axudas de 750 euros. O executivo inxectará 250 euros, mentres que os outros 500 irán por conta do fabricante.

O perfil dos beneficiarios e as motos

O perfil dos beneficiarios e as motosO criterio paira determinar quen poden beneficiarse do Plan é moi concreto, aínda que bastante amplo. Segundo o que establece o Real Decreto, tanto as persoas físicas como os profesionais autónomos dados de alta no Imposto de Actividades Económicas poden acollerse a estas subvencións. Á súa vez, a norma tamén contempla ás pequenas e medianas empresas, a condición de que teñan menos de 250 empregados e o seu volume de negocios non exceda os 50 millóns de euros ao ano.

Con todo, non basta con atoparse nun destes supostos paira obter a axuda. Paira solicitar as subvencións é necesario que o vehículo cumpra tamén algúns requisitos, como o de non superar os 100 CV de potencia. Ademais, é fundamental ter en conta que:

A moto adquirida non pode ser de segunda man. Debe ser nova e, no momento da compra, ha de estar sen matricular.Antes de aplicar ningunha axuda, o prezo de venda da moto ten que ser inferior aos 9.500 euros, incluíndo o IVE pero excluíndo deste cálculo o imposto de matriculación.

Agora ben, máis aló do diñeiro que se poida aforrar o cliente e da reactivación económica do sector, hai que lembrar que o Plan Moto-E ten como finalidade renovar o parque de vehículos paira alcanzar así una circulación máis segura e menos contaminante. Nesta liña, outra condición excluínte paira acceder a estas axudas é que o comprador entregue una moto paira despezamento a cambio da súa moto nova. Isto significa que xa debe ser propietario dun vehículo de dúas rodas e que, paira ser beneficiario das subvencións deba dar de baixa definitiva, ?mediante certificado de tratamento ambiental por parte do centro autorizado?, un ciclomotor ou motocicleta matriculado en España.

Paira acceder a estas axudas o comprador debe entregar una moto paira despezamento a cambio da súa moto nova

Pero, cando un vehículo é o suficientemente vello como paira ser despezado? Aínda que o Real Decreto non especifica un número mínimo de quilómetros percorridos, centrándose no desgaste da circulación, si establece o criterio de antigüidade en anos. Os ciclomotores e as motocicletas de menos de 250 c.c. poden darse de baixa cando teñen máis de cinco anos, a partir da data de matriculación. E as motocicletas cunha cilindrada superior poderán enviarse a despezamento a partir do sétimo ano.

Como se xestionan as subvencións

A xestión dos fondos públicos e as axudas paira comprar motos estará a cargo dunha entidade colaboradora que aínda non foi seleccionada, aínda que isto non impide que a solicitude de subvencións poida porse en marcha xa mesmo. Neste sentido, o proceso é igual que co Plan 2000-E dos coches, que entrou en vigor un mes antes de que a Fundación Instituto Tecnolóxico paira a Seguridade do Automóbil (Fitsa) asumise o papel de xestora. Isto quere dicir que, mentres non se designe á entidade, serán os concesionarios ou os fabricantes (non o cliente) quen adianten o diñeiro da axuda.

O Real Decreto establece con todo detalle como é o proceso e que pasos hai que dar, tanto paira os comerciantes como paira os clientes. E o primeiro que hai que ter en conta é que a solicitude destas axudas realízase a través dos axentes de vendas. No momento de adquirir un vehículo novo (e despois de dar de baixa o antigo), o axente de vendas do ciclomotor ou motocicleta deberá facerse cargo da documentación requirida ao comprador paira xustificar o dereito á subvención e deberá comunicalo á entidade colaboradora. O expediente de cada operación deberá incluír como mínimo a seguinte documentación:

  • Copia da factura.
  • Ficha técnica do ciclomotor ou motocicleta a adquirir.
  • Certificado de tratamento ambiental emitido polo centro autorizado de tratamento correspondente, é dicir, o certificado de baixa da moto anterior.
  • Declaración responsable do beneficiario de atoparse ao corrente das súas obrigacións ante a Facenda Pública e a Seguridade Social.
  • Declaración doutras axudas recibidas e das axudas obtidas ou solicitadas durante os dous exercicios fiscais anteriores e o exercicio fiscal en curso.

Una vez cumprimentados estes requisitos, o axente de vendas descontará do prezo do vehículo o importe da axuda á que ten dereito o beneficiario. As deducións das axudas públicas serán adiantadas aos compradores por parte do axente de vendas e serán liquidadas cada 15 días pola entidade colaboradora. Iso si, paira iso o comerciante deberá presentar toda a documentación que lle pediu ao cliente e esperar a que o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio emita una resolución favorable tras analizar e validar os datos das solicitudes.