Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Oito craves do novo Plan PIVE para cambiar de coche

As axudas do PIVE 8 baixan respecto de anteriores edicións e son de 1.500 euros por automóbil, aínda que para familias e vehículos adaptados mantéñense en 3.000 euros
Por Blanca Álvarez Barco 8 de Xuño de 2015
Img familiacoche hd
Imagen: Roderick Eime

Quen desexen cambiar o seu antigo coche por un máis eficiente están de parabén, porque xa está en marcha o novo Programa de Incentivos ao Vehículo Eficiente (PIVE), “o oitavo e último”, segundo o Goberno. Este plan ten unha dotación de 225 millóns de euros, pero as axudas por automóbil son menores que noutras edicións. O PIVE 8, que estará vixente ata finais de 2015, ten unha “reorganización de condicións “, como afirmou o ministro de Industria, Enerxía e Turismo, José Manuel Soria. As seguintes liñas dan as claves para coñecelas, así como para saber quen poden ser beneficiarios do novo programa, os seus prazos ou onde e como solicitar estas subvencións.

1. Novo Plan PIVE, canto me dan polo meu coche vello?

O Plan PIVE 8, que ten unha dotación de 225 millóns de euros, reduce a axuda directa para comprar un vehículo eficiente en 500 euros: as subvencións encóllense dos 2.000 euros do anterior plan aos 1.500 euros por coche do actual. Estes repartiranse do seguinte modo: o Goberno dá 750 euros e a marca ou punto de venda do vehículo novo, a outra metade.

2. Ata finais de 2015

As datas en que estará vixente a entrega desta axuda, a cambio de enviar ao despezamento o automóbil vello, son do 16 de maio da o 31 de decembro de 2015. Convén ter en conta que se os fondos esgótanse, o programa termina; nese suposto, non perduraría ata finais de ano.

3. Quen poden beneficiarse do Plan PIVE 8?

As persoas que poden acollerse ao programa de incentivos para adquirir un coche máis eficiente son as seguintes: particulares ou persoas físicas; profesionais autónomos que estean dados de alta no censo de empresarios, profesionais e retenedores; microempresas que teñan menos de dez empregados e cuxa cifra anual de negocio non sexa superior a dous millóns de euros; pemes con menos de 250 traballadores e cun importe de volume de negocios inferior a 50 millóns de euros; familias; e persoas de mobilidade reducida.

Os beneficiarios deben estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social. Débeno acreditar mediante declaración responsable que subscribirán xunto coa solicitude da subvención.

4. Requisitos para solicitar a axuda

  • O coche que se entregue ao despezamento ten que ter unha antigüidade de polo menos dez anos, no caso dos turismos; e de sete anos, se é un vehículo comercial lixeiro.

  • O automóbil debe contar coa ITV en regra.

  • O condutor que pida a axuda ten que ser o titular do vehículo que dará de baixa, polo menos, os 12 meses anteriores á petición.

  • O coche novo ten que custar como máximo 25.000 euros sen IVE. No caso das familias numerosas ou persoas con mobilidade reducida, a cifra pode chegar ata 30.000 euros.

  • Se son híbridos, híbridos enchufables, eléctricos de autonomía estendida ou eléctricos puros, o límite no seu prezo de compra é de ata 40.000 euros.

  • Débese apostar por automóbiles máis ecolóxicos: as emisións de CO2 permitidas serán de 120 g/km para os turismos e 160 g/km para os vehículos comerciais.

5. Novo Plan PIVE, onde e como se pide a axuda?

Para solicitar as subvencións do Plan PIVE 8 é condición esencial desfacerse do coche antigo. Tras enviar ao despezamento os turismos de máis de dez anos e os comerciais lixeiros que superen o sete anos, obtense o certificado de destrución e o xustificante de baixa definitiva en Tráfico.

Img subvencionescoches sangr
Imaxe: pictures of money

Cando se teñan estes documentos, basta con ir a un concesionario e elixir un vehículo novo máis eficiente, cuxo custo sen IVE non pase os 25.000 euros.

6. Para as familias, máis axudas

No caso das familias, as axudas para cambiar de coche non se reducen, senón que se manteñen. A subvención para elas é de 3.000 euros, como mínimo, para vehículos de máis de cinco prazas. Neste caso, a achega do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo ascende a 1.500 euros e no punto de venda débese realizar un desconto, como mínimo, doutros 1.500 euros.

Para poder beneficiarse desta axuda para automóbiles familiares é imprescindible acreditar a condición de familia numerosa.

7. Vehículos adaptados

Como no caso das familias, a subvención para os vehículos adaptados tamén é maior, de 3.000 euros, como mínimo. O Ministerio achega 1.500 euros e no punto de venda tense que facer un desconto, como mínimo, doutros 1.500 euros.

É imprescindible acreditar que se ten a condición de persoa con mobilidade reducida e necesítase vehículo adaptado.

8. Hai que declarar a axuda no IRPF

Todas as persoas que se beneficien do Plan PIVE 8 terán que tributar no IRPF por iso. O Ministerio de Facenda explica que se debe tributar polos 750 euros de axuda estatal, non así polos que achega a marca, que se consideran un desconto comercial.

Segundo os cálculos de Facenda, dos 225 millóns de subvencións dispoñibles no novo plan, o Goberno reintegrará 69,1 millóns de euros cando os beneficiarios do plan integren a axuda na Renda de 2015.