Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os tempos de presenza dos traballadores de transporte por estrada flexibilízanse

O tempo de presenza é o período no que o traballador non presta traballo efectivo, pero está a disposición da empresa
Por mediatrader 11 de Novembro de 2011

O Consello de Ministros aprobou a modificación dun Real Decreto de 1995 sobre xornadas especiais de traballo dos empregados que realizan actividades móbiles de transporte por estrada. A actualización pretende posibilitar, mediante a negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, a aplicación de criterios flexibles para o cómputo do tempo de presenza respecto de certos períodos, como nos que o condutor acompaña ao vehículo transportado en tren ou transbordador, en esperas nas fronteiras ou por prohibicións para circular, ou na condución en equipo.

A modificación do Real Decreto responde a unha iniciativa conxunta e consensuada das organizacións empresariais e sindicais máis representativas do sector do transporte, destacou o Ministerio de Traballo e Inmigración.

O tempo de presenza é o período no que o traballador non presta traballo efectivo pero atópase a disposición da empresa por razóns de espera, expectativas, servizos de garda, viaxes sen servizo, avarías, comidas en ruta ou outras similares para realizar algunha actividade. Devandito tempo non computa a efectos de xornada máxima de traballo pero atópase limitado a vinte horas semanais en períodos de referencia dun mes.

A regulación do tempo de traballo no transporte regúlase no ámbito europeo pola Directiva 2002/15/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de marzo de 2002, relativa á ordenación do tempo de traballo das persoas que realizan actividades móbiles de transporte por estrada. O Real Decreto 1561/1995, que agora se modifica xa tivo de ser adaptado no ano 2007 para a transposición da citada Directiva, o que se realizou mediante o Real Decreto 902/2007, de 6 de xullo.

O Real Decreto de 1995 contén numerosas chamadas á negociación colectiva para a adaptación de certos aspectos da ordenación do tempo de traballo, e permite a necesaria flexibilidade na organización do transporte, “pero sempre con plena garantía da seguridade e saúde dos traballadores”, sinala Traballo. Precisamente, é no ámbito do diálogo entre os axentes sociais onde se puxo de manifesto a existencia, nalgúns casos, de dificultades para aplicar as regras de cómputo do chamado tempo de presenza, así como a conveniencia de ampliar as fórmulas para o devandito cómputo, sempre que así sexa acordado en convenio colectivo de ámbito estatal. Será, por tanto, no ámbito da negociación colectiva, da man dos axentes sociais, “onde deberán cristalizar os criterios para flexibilizar o cómputo dos tempos de presenza no sector do transporte”.