Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Patíns, patinetes eléctricos e skates, son peóns ou vehículos?

Patíns, patinetes tradicionais e skates son peóns, pero os patinetes eléctricos xa se consideran vehículos e deben cumprir as mesmas normas de circulación que o resto
Por Blanca Álvarez 20 de Xullo de 2021
Patinete peatón o vehículo
Imagen: djedjenny

Patinetes, patíns, skates… deben utilizar a calzada ou ir pola beirarrúa? Poden ser multados? En principio, segundo o regulamento de circulación, patinetes tradicionais, patíns e skates son peóns e deben ir pola beirarrúa e a paso de persoa, evitando causar molestias ou perigo ao resto de peóns. En caso de mala conduta, serán sancionados como peóns. Os patinetes eléctricos, con todo, son considerados vehículos e aplícanselles todas as obrigacións que a lexislación de tráfico establece paira os condutores de vehículos.

Patinetes eléctricos, skates e patíns, vehículos ou peóns?

Paira ir ao colexio ou ao traballo, facer turismo ou patrullar as zonas peonís e paseos marítimos, os patinetes convertéronse en algo habitual e alagan numerosas localidades de España. Xunto a eles, patíns, skates, segways, etc. ocupan gran parte do espazo urbano e, en ocasións, causan molestias. Son peóns e poden ir polas beirarrúas, prazas e parques ou, en cambio, vehículos que deben circular pola calzada?

✅ Skate, patíns e patinetes tradicionais

Os patinadores e os usuarios de skates e de patinetes tradicionais (non eléctricos) teñen a consideración de peóns e deben circular pola beirarrúa, como reflicte o regulamento de circulación. Así, no seu artigo 121.4 sinala o seguinte: “Os que utilicen monopatines, patíns ou aparellos similares non poderán circular pola calzada, salvo que se trate de zonas, vías ou partes das mesmas que lles estean especialmente destinadas e só poderán circular a paso de persoa polas beirarrúas ou polas rúas residenciais debidamente sinalizadas, sen que en ningún caso permítase que sexan arrastrados por outros vehículos”.

Sabendo que son peóns deben seguir a normativa que cumpren estes, tamén respecto de cando poden circular pola beiravía ou calzada. Todos os artigos referidos a peóns, por analogía, deben ser aplicados aos patinadores.

En ningún caso poden circular polas calzadas e, si fano, poden ser obxecto de denuncia á normativa de tráfico e circulación, xa que pode supor un risco paira a seguridade viaria do propio usuario e do resto de condutores ou peóns.

skate peaton ou vehículoImaxe: stux

✅ Patinetes eléctricos

O caso dos patinetes eléctricos é distinto. Considérallos vehículos e teñen a súa propia normativa, contida no Real Decreto sobre Vehículos de Mobilidade Persoal, en vigor desde inicios de 2021. Ademais, como xa establece a Instrución da DXT sobre Vehículos de Mobilidade Persoal:

 • Teñen prohibido circular por beirarrúas e zonas peonís.
 • Non poden superar os 25 quilómetros por hora.
 • Deben cumprir as normas de circulación como o resto de vehículos.
 • Non poden circular polo carril bici nin por vías interurbanas, travesías e autoestradas e autovías que comuniquen poboacións. Tamén se prohibe a súa circulación por túneles urbanos.
 • Está prohibido usar o patinete se consumiches alcol.
 • Non se pode circular cun patinete con auriculares postos.
 • Non é obrigatorio empregar casco, aínda que é aconsellable.
 • Os menores de idade poden conducir patinetes eléctricos. En caso de cometer infraccións, os seus pais serán os responsables.
 • Será obrigatorio un certificado de circulación, cuxos detalles están aínda pendentes de definir.

Poden multarnos por ir en táboa de skate ou patinete? Diferenzas entre cidades

Na prensa hai noticias case a diario das multas que impoñen a quen utilizan patinetes. Poden porche estas multas por circular indebidamente en patinete?

Si, poden multarche, se vas por unha calzada en un patinete tradicional, patíns ou skate. E si vas pola beirarrúa ou un carril bici? Segundo a normativa xeral, non, pois son peóns. Pero, neste último caso, as cousas poden ser máis complexas xa que a multa dependerá, en última instancia, da normativa municipal.

Non hai que perder de vista que, como peóns, os usuarios de patinetes, skates ou patíns poden ser sancionados e pagarán una multa de 1.000 euros cando estean implicados nalgún accidente de tráfico. E si cometeron una infracción e néganse a someter ás probas de detección de alcol ou de drogas, tamén serán sancionados, como calquera outro peón.

✅ Regulación en diferentes cidades

Se utilizas skate, patíns ou patinete non eléctrico, debes saber que a regulación sobre o seu uso vén determinada pola ordenanza aprobada por cada concello; é dicir, é o consistorio de cada poboación o que establece, se o fixo, por que tipo de vía poden circular. É tamén a autoridade municipal a que impón multas máis ou menos cuantiosas, se non se segue a norma.

Algúns exemplos da regulación destes medios de transporte individual son os seguintes:

Madrid.regulación madrileña paira patíns e patinetes sen motor sinala que deben ir pola beirarrúa ou carrís bici, e permite que os skates vaian por estas vías se non teñen uso deportivo; pero “o uso deportivo só está permitido en zonas sinalizadas para ese efecto”.

Sevilla. A súa ordenanza de peóns e ciclistas apunta que os patíns sen motor ou aparellos similares transitarán polas beirarrúas, zonas peonís e carrís bici. Os patinadores deben acomodar a súa marcha á dos peóns, evitando causar molestias ou perigo. Os monopatines “unicamente poderán utilizar con carácter deportivo nas zonas especificamente sinalizadas en tal sentido. Non poderán ser utilizados por beirarrúas, zonas peonís, nin tampouco por carrís bici”.

Zaragoza. A Ordenanza de Circulación de Peóns e Ciclistas de capital aragonesa expresa que os patíns, monopatines e patinetes transitarán por vías ciclistas segregadas e zonas de prioridade peonil, incluídas as beirarrúas. Deben acomodar a súa marcha á das bicicletas, se circulan por vías ciclistas, ou á de peóns no resto dos casos. Só pódense usar con carácter deportivo nas zonas especificamente sinalizadas en tal sentido.

patineteImaxe: Fernando

✅ As multas a patinetes eléctricos

No caso dos patinetes eléctricos, quen conduzan mal estes vehículos poden ser multados como o resto de condutores. Ademais, como a calquera condutor de vehículo, poden someterche a unha proba de alcoholemia e imporche multas, así como proceder á retirada do patinete.

Como evitar accidentes

O informe ‘Safe Micromobility’ do Foro Internacional do Transporte (ITF) sinala os accidentes máis comúns dos patinetes. Entre eles destacan os seguintes:

 • Impactos laterais polo xiro dun automóbil.
 • Impactos porque un vehículo aparcado abre una porta.
 • Adiantamentos dun coche ao patinete sen deixar distancia de seguridade.
 • Fochancas, buracos e obstáculos no carril.

Como se poden evitar? Podes ter en conta algúns destes consellos:

➡️ Utiliza un patinete homologado.

➡️ Presta atención ao mantemento: os freos e amortiguadores deben estar sempre a punto, e as rodas non poden estar desgastadas.

➡️ Leva elementos reflectores e luces. Os chalecos, adhesivos e luces faranche ser visible ao resto de condutores.

➡️ Utiliza sempre casco, aínda que non sexa obrigatorio.

➡️ Circula polo centro do carril. Non vaias polo lateral. Así aseguras a túa visibilidade e obrigarás aos vehículos máis grandes a ir sempre ben colocados, ou detrás ou diante do patinete.

➡️ Non circules cando haxa pouca visibilidade.

➡️ Reduce a velocidade cando utilices un patinete e as condicións meteorolóxicas non sexan boas (choiva, vento…).

Algunhas vantaxes de patíns e patinetes
 • Posibilitan desprazar máis rápido que andando, o cal aforra tempo.
 • Poden combinar con transporte público paira desprazamentos que sexan maiores de tres ou catro quilómetros. Moitos patinetes se pliegan e pódense levar ao ombreiro, o que permite combinalos con metro e bus. No caso dos patíns, ocorre o mesmo; hai numerosas mochilas especiais paira patíns.
 • Non hai que aparcar e non o roubarán: tanto os patíns como os patinetes encartados ocupan tan pouco que poden levar á oficina, co que hai que esquecer dos cadeados. Ademais, o usuario aforrarase o aparcadoiro.
 • Son baratos: tantos patíns como patinetes custan moito menos que calquera outro medio de transporte.
 • Conviven ben co tráfico peonil: teñen capacidade de reacción, freado e cambios de velocidade inmediatos, ademais de ocupar un espazo equivalente a un peón.
 • Son silenciosos e non contaminantes.