Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plan PIVE-2, todas as claves

A axuda para a adquisición de vehículos amplíase a 3.000 euros para as familias numerosas e rebáixase a antigüidade esixida ao coche que se retira da circulación
Por José Ignacio Recio 8 de Febreiro de 2013
Img concesionario
Imagen: alfonsobenayas

Desde o luns 4 de febreiro, os particulares, profesionais, autónomos e pequenos e medianos empresarios poden solicitar as novas axudas oficiais para a compra ou renovación dos seus vehículos. Nesta ocasión, o Programa de Incentivo de Vehículos Eficientes (PIVE-2) conta con dúas importantes novidades con respecto ao programa matriz: a ampliación da prestación a 3.000 euros para as familias numerosas que adquiran un coche de máis de cinco prazas e a rebaixa da antigüidade esixida ao automóbil que se retira da circulación, que pasa de 12 a 10 anos (de dez a sete, no caso dos vehículos comerciais). Na seguinte reportaxe indícanse as claves do novo plan de subvencións e sinálanse aspectos como a súa duración, beneficiarios e requisitos.

1. Duración e obxectivo do novo plan PIVE

O Plan PIVE-2 de axudas para a compra de automóbiles comeza a súa aplicación desde o 4 de febreiro deste ano, cunha vixencia de 12 meses ou ata esgotarse o orzamento destinado para este obxectivo.

A principal novidade con respecto ao primeiro programa é a ampliación das subvencións a 3.000 euros (desde os 2.000 anteriores), 1.500 achegados polo Ministerio de Industria e outros 1.500 polas marcas.

O Plan PIVE permitirá a substitución de entre 145.000 e 150.000 turismos e vehículos comerciais lixeiros por outros máis eficientes

Esta segunda fase do Plan PIVE permitirá a substitución de entre 145.000 e 150.000 turismos e vehículos comerciais lixeiros por outros automóbiles máis eficientes e con menores consumos de carburante. Ademais, en termos económicos, esta iniciativa “achegará máis de 600 millóns de euros ás arcas públicas, conservaranse máis de 10.000 postos de traballo e suporá máis de 2.000 millóns de euros de valor engadido para a nosa economía”, aseguran desde a Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e Camións (ANFAC).

2. A que vehículos afecta?

Os vehículos incluídos no programa PIVE-2 son turismos clasificados como A ou B na categoría enerxética do IDAE cun prezo de 25.000 euros, así como eléctricos, híbridos, híbridos enchufables ou propulsados por GLP e Gas Natural, sexa cal for o seu custo, e no que se inclúe tamén a vehículos comerciais lixeiros.

Outra novidade que presenta este modelo de axudas para a compra de automóbiles é que se baixa a antigüidade esixida ao coche que se retira da circulación, que pasa de 12 a 10 anos, e algo máis nos vehículos comerciais, que diminúe de dez a sete anos.

3. Contía da axuda

A contía do desconto que percibirán os beneficiarios será de 2.000 euros, salvo as familias numerosas, nese caso ascende a 3.000 euros ao comprar un vehículo de máis de cinco prazas, cun prezo antes de IVE non superior a 30.000 euros.

A subvención para a compra do vehículo obtense no punto de adquisición do novo coche

Esta axuda conta coa vantaxe de ser compatible con outras subvencións vixentes, a condición de que dependan de fondos propios das comunidades autónomas ou de fondos europeos.

4. Requisitos para acceder ao Plan PIVE-2

  • Poden beneficiarse das subvencións do Plan PIVE-2 os titulares dun vehículo de máis de dez anos no caso de turismos, ou máis de sete anos, no caso de comerciais lixeiros. Pode acollerse un amplo espectro de sectores sociais, como particulares, profesionais, autónomos e pequenos e medianos empresarios.

  • A axuda para a compra do vehículo obtense directamente no punto de adquisición do novo automóbil. Os concesionarios deberán estar adheridos ao Programa de Incentivo de Vehículos Eficientes (PIVE).

  • É necesario dar de baixa definitiva en Tráfico, mediante certificado de achatarramiento ou/e destrución, calquera turismo ou vehículo comercial lixeiro propiedade do beneficiario, cunha antigüidade mínima de entre dez e sete anos, desde a súa primeira matriculación. No entanto, ao requirirse que a baixa definitiva formalícese na Dirección Xeral de Tráfico, será imprescindible que o coche estea matriculado en España.

  • O beneficiario destas axudas deberá atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, pois de non ser así non poderá acceder ás mesmas. Este feito será acreditado mediante a declaración responsable que subscribirá xunto coa solicitude da axuda.

Como se aplica na Declaración da Renda?

Os beneficiarios do plan de axudas á compra de vehículos novos e eficientes deberán tributalo no IRPF. Isto é así porque forma parte da base impoñible xeneral da Renda, pois se trata dun ingreso non derivado dunha transmisión patrimonial, polo que está suxeito a unha carga impositiva que se denomina “tipo marxinal”.

Como consecuencia diso, os contribuíntes que se adhiran ao Plan PIVE-2 este ano terán que declaralo en 2013, pero sempre en función do seu nivel de ingresos polos rendementos do traballo obtidos no ano anterior. Vai nuns tramos progresivos en función do seu rendemento por traballo, desde unha retención do 24,75% para as bases impoñibles de 0 a 17.707 euros, ata a máxima que se establece en 52 euros para cantidades a partir de 300.000 euros.