Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plan Prever: 2007 o último ano

As subvencións do Ministerio de Industria para dar de baixa vehículos de máis de dez anos cesará o 31 de decembro sen posibilidade de prórroga. Excluíronse os automóbiles de máis de 2500cc. e os usados
Por EROSKI Consumer 14 de Marzo de 2007
Img coches
Imagen: Tom Beard

O Plan Prever introduciu modificacións no seu último ano de vixencia. Non se concederá subvención a quen compre un vehículo de máis de 2.500 centímetros cúbicos nin aos que substitúan o seu vello automóbil por outro de segunda man.

Así mesmo, desaparece a subvención de ata 721 euros por dar de baixa coches que funcionan con gasolina con chumbo. A única bonificación que segue vixente é a de 480,81 euros que se aplica sobre o Imposto de Matriculación do vehículo novo. Isto supón unha redución do 66,5% respecto ao tope de subvención que podía obterse en anteriores plans Prever.

O efecto deixouse sentir de inmediato. A Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e Camións (ANFAC) desvelou que durante os meses de xaneiro e febreiro de 2007 déronse de baixa 20.000 Descontos ambientais no futuro?

O Real Decreto que enterra definitivamente o Plan Prever deixa a porta aberta a unha “reestruturación” das axudas “desde o punto de vista ambiental”. Efectivamente, a Unión Europea debate actualmente unha drástica redución das emisións de CO2 á atmosfera, e o automóbil é un dos principais actores implicados.

Así, as axudas no futuro poderían orientarse á adquisición de vehículos novos que respecten as severas medidas de emisións contaminantes

As axudas no futuro poderían orientarse á adquisición de vehículos novos que respecten as serveras medidas de emisións contaminantes
que, previsiblemente, entrarán en vigor nun prazo non moi afastado. Estas axudas poderían materializase ben en descontos, ben en beneficios fiscais para determinados modelos.

Os fabricantes de automóbiles xa avisaron que reducir as emisións dos motores nas porcentaxes propostas polos políticos vai esixir enormes investimentos de capital, encarecendo a produción e o prezo final da próxima xeración de coches respectuosos co medio ambiente.

vehículos menos que o pasado ano. Isto supón unha redución de máis do 30%: a media mensual de 2006 situouse en 36.475 vehículos mentres a media de 2007 caeu a cifras próximas a 26.000.

ANFAC considera que o Prever sigue sendo necesario e que debería manter as mesmas condicións que o ano pasado. Segundo un portavoz da asociación, agora mesmo circulan polas estradas españolas 20.000 vehículos que, de manterse as condicións, serían substituídos por automóbiles novos máis seguros e de consumo e emisións máis eficientes.

A Asociación de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación e Recambios (GANVAM) prevé que a cancelación do plan retardará o mercado do automóbil, sector que supón o 6% do Produto Interior Bruto, o 11% do emprego e o 24% da exportación. Hai que ter en conta que nos atopamos nun momento crítico para a venda de automóbiles polo continuo incremento dos tipos de interese. De feito, as cifras de xaneiro e febreiro de 2007 reflicten unha leve caída de vendas.

Como acceder á subvención:

As condicións para acceder á subvención son:

 • Dar de baixa un automóbil con máis de dez anos desde a súa primeira matriculación definitiva. Se se matriculou no estranxeiro debe levar polo menos seis meses matriculado en España antes da súa baixa definitiva. O coche novo ha de adquirirse e matricularse nun prazo inferior a seis meses. A bonificación de 480,81 euros aplicarase sobre o Imposto de Matriculación deste.
 • Dar de baixa un vehículo industrial de sete ou máis anos de antigüidade e peso inferior a seis toneladas matriculando un novo, tamén cun límite de seis toneladas, nun prazo inferior a seis meses. Se se matriculou no estranxeiro debe levar polo menos un ano matriculado en España antes da súa baixa definitiva. A bonificación aplícase sobre o Imposto de Sociedades ou na declaración de IRPF deducíndoo da cota íntegra por importe máximo de 480,81 euros.

  Os concesionarios encárganse de tramitar as axudas. Se algún cliente desexa facelo persoalmente, debe acudir á Delegación Provincial da DXT e a Axencia Tributaria (ou departamento de Facenda nas provincias que o teñen transferido) co DNI e as altas e baixas de ambos os vehículos co seu respectivos Permiso de Circulación e Cartón de Inspección Técnica.

  Un apuntamento moi importante respecto ao prazo de seis meses: l último día válido para matricular un vehículo novo e poder acollerse á subvención será, irremisiblemente, o 31 de decembro de 2007.

  O último día válido para matricular un vehículo novo e poder acollerse á subvención será O 31 de decembro de 2007
  A partir do 1 de xaneiro de 2008, o Real Decreto que promulga o Prever xa non estará vixente e, por tanto, ninguén poderá acollerse xa a subvención algunha. Se un condutor dá de baixa o seu vehículo o 30 de outubro de 2007, deberá matricular o novo antes do 31 de decembro, aínda que o prazo de seis meses, en teoría, pase esa data.

  Obxectivos cumpridos?

  O Real Decreto 13/2006 que prorroga o Prever durante 2007, xustifica a súa baixa definitiva a 1 de xaneiro de 2008 por cumprir os seus obxectivos. Argumenta que, superado o impacto inicial, a permanencia das subvencións “réstalles eficacia incentivadora, xa que na medida en que a súa existencia se dá por descontada, reduce aínda mais o xa limitado efecto sobre a decisión dos compradores de adquirir un vehículo”.

  Para saber cales son estes obxectivos acudimos á Lei 39/1997 que aproba o Plan Prever. Na súa argumentación afirma que o maior ritmo de renovación do parque de vehículos, ademais de aumentar a seguridade e reducir a accidentabilidad debía producir os seguintes beneficios ambientais:

  • Redución das emisións de chumbo, posto que os novos vehículos cuxa adquisición se favorece pola aplicación da presente Lei, van equipados con catalizador.
  • Redución das emisións de xofre á atmosfera
  • Mellora dos cocientes de consumo de carburante/100 quilómetros.
  • Incremento do grao de reciclaxe do parque de vehículos.

  Con todo, segundo as estatísticas de ANFAC e a DXT a porcentaxe de vehículos de máis de dez anos que circulan polas estradas españolas ha aumentado do 32% en 1996 ao 33,4% en 2005. No caso de vehículos industriais o incremento foi maior, do 27,5% ao 36,2% no mesmo período.

  No entanto, estas cifras necesitan algunha matización. Hai que descontar vehículos que xa non circulan pero que non se deron oficialmente de baixa, por exemplo, propietarios que teñen impostos ou multas sen pagar e que deberán abonar no momento da baixa, polo que se desfán do coche enviándoo directamente á chatarra ou abandonándoo.

  Tamén inflúen na escasa renovación do parque a práctica dalgunhas empresas de aluguer que compran vehículos novos e tras poucos anos de uso os revenden no estranxeiro, eliminando das estradas españolas vehículos con menos de dez anos.

  14 anos de Prever

  O Plan Prever naceu no ano 1994 co obxectivo de acelerar a renovación do parque automobilístico español, un dos máis envellecidos de Europa, onde o 35% dos coches tiñan máis de dez anos.

  Nos seus dous primeiros exercicios en vigor a porcentaxe non só non baixou senón que se incrementou debido a cífralas marca de venda de coches de dez anos antes. O Goberno prorrogouno ata 2003 e ante a insistencia dos fabricantes e vendedores de automóbiles deulle unha terceira oportunidade a partir de 2004, esta vez, incluíndo os vehículos de segunda man cunha antigüidade menor de cinco anos. A de 2007 foi a cuarta e, se nada cambia, última prorroga.

  En 2006 o Goberno estimou que o Prever cumprira a súa función de renovar o parque automobilístico e fomentar a compra de novos modelos menos contaminantes, máis seguros e máis eficientes. Nestes 14 anos 3.300.000 vehículos acolléronse ao plan, 353.894 deles en 2006.

  Nestes 14 anos 3.300.000 vehículos acolléronse ao plan, 353.894 deles en 2006

  Os fabricantes e vendedores, agrupados en GANVAM, solicitaron ao Ministerio que dea continuidade ao plan para reducir máis o número de coches vellos que circulan polas estradas españolas en aras da seguridade e o medio ambiente. O sector prevé que a cancelación do plan retarde o mercado do automóbil, sector que supón o 6% do Produto Interior Bruto, o 11% do emprego e o 24% da exportación.

  Descontos ambientais no futuro?

  O Real Decreto que enterra definitivamente o Plan Prever deixa a porta aberta a unha “reestruturación” das axudas “desde o punto de vista ambiental”. Efectivamente, a Unión Europea debate actualmente unha drástica redución das emisións de CO2 á atmosfera, e o automóbil é un dos principais actores implicados.

  Así, as axudas no futuro poderían orientarse á adquisición de vehículos novos que respecten as severas medidas de emisións contaminantes que, previsiblemente, entrarán en vigor nun prazo non moi afastado. Estas axudas poderían materializase ben en descontos, ben en beneficios fiscais para determinados modelos.Os fabricantes de automóbiles xa avisaron que reducir as emisións dos motores nas porcentaxes propostas polos políticos vai esixir enormes investimentos de capital, encarecendo a produción e o prezo final da próxima xeración de coches respectuosos co medio ambiente.

  Máis información: Decreto Lei do Plan Prever 2007 no BOE