Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que fago se me dou un golpe con outro coche?

Cumprimentar a declaración amigable de accidente é esencial para que as aseguradoras esclarezan a responsabilidade do choque e tramiten as reparacións
Por Ana Palomo Trigo 5 de Outubro de 2012
Img ambulancia hd

A condución en España é cada vez máis responsable pero, a miúdo, as présas, os atascos, a climatoloxía adversa ou unha simple distracción poden ocasionar pequenas colisións entre dúas ou máis vehículos. Nestes casos, convén que os condutores manteñan a serenidade mentres enchen a declaración amigable de accidente. Ao longo do seguinte artigo explícase que pasos daren caso de sufrir un choque co automóbil e como cumprimentar de forma correcta o parte amigable.

A leve mellora económica e a baixada de prezo dos carburantes fixo que en 2014 utilizásese máis o coche. E, entre outras causas, por iso houbo un repunte significativo dos “golpes de chapa”. En concreto, o ano pasado producíronse 1,7 millóns de accidentes leves de tráfico nas cidades españolas, o primeiro incremento destes sinistros desde 2007. Así o certifican os datos recolleitos por Tecnoloxías da Información e Redes para as Entidades Aseguradoras (Tirea).

Estas pequenas colisións entre vehículos prodúcense en maior medida nas grandes cidades. Por iso, Madrid, xunto con Barcelona, Valencia e Sevilla, son as urbes onde máis se concentran os accidentes deste tipo.

Como cumprimentar a declaración amigable de accidente

A póliza do seguro de automóbil cobre a responsabilidade de quen o conduce, sexa ou non o propietario do vehículo

Cando se orixina un accidente de circulación, por pequeno que sexa, o primeiro que teñen que comprobar os implicados é se hai feridos. Nese caso, débese chamar ao teléfono 112 de Emerxencias.

Só cando a policía, as autoridades competentes ou os servizos de emerxencia chegasen ao lugar do sinistro, pódese empezar a encher a declaración amigable de accidente.

 • Encher a declaración amigable de accidente

  Todos os condutores deben levar no coche, xunto coa documentación do seguro, un exemplar da declaración amigable de accidente, que consta de dúas follas en papel autocopiativo. A compañía de seguros á que pertence o condutor proporciona ao asegurado varios exemplares deste parte e, ademais, pódense descargar desde Internet nos portais das aseguradoras.

  Ao cumprimentala, tense que escribir en maiúsculas, con bolígrafo e apertando forte para que se calque na copia. É importante que se empreguen frases curtas para que se entenda ben o contido. O parte ten que ser enchido con todos os datos que se solicitan na cara dianteira, ha de ser asinado por ambos os condutores e cada un débese quedar cunha copia. Se hai acordo sobre a culpabilidade do accidente, hai que tentar que quede claro e inteligible na declaración, xa que un parte mal cumprimentado pode atrasar o proceso de tramitación da reparación dos vehículos.

  Unha vez que se completou a declaración amigable e que se separaron as dúas copias, é esencial non escribir nin modificar as caras dianteiras. En cambio, se fose necesario, si se poden encher os datos do dorso da copia que se quedou cada condutor.

  Se hai testemuñas do choque, débeselles solicitar os seus datos persoais e un medio de contacto, sobre todo no caso de que non haxa acordo entre os condutores.

 • Cando hai feridos

  Os danos persoais fanse constar no apartado número 3, ao principio do documento. Cando hai vítimas e feridos, a policía elabora un informe ou ateigado, polo que non hai que engadir ningún dato máis ao parte. Se algunha aseguradora necesita máis información, ponse en contacto co seu asegurado ou coas demais partes implicadas.

 • Facer constar os datos dos condutores e dos vehículos involucrados

  Cada un dos condutores implicados no choque ten que cumprimentar o parte na columna Vehículo A (con fondo azul) e na columna Vehículo B (con fondo amarelo), na parte esquerda e dereita da declaración, respectivamente. Se hai máis de dous coches involucrados no accidente, pódense anotar no reverso do parte.

  O primeiro que hai que facer é detallar a información do asegurado, que é a persoa a cuxo nome está o seguro do automóbil. A continuación, indícanse os datos do vehículo (matrícula, marca, modelo, cor, etc.) e do seguro (o número de póliza e o número do cartón verde, que aparece na documentación que entrega a compañía aseguradora cando se contrata un seguro).

  No apartado reservado ao condutor, hai que anotar os datos persoais da persoa que conducía o automóbil no momento do accidente (nome, dirección, número de permiso de conducir, etc.).

 • Debuxar os danos sufridos por cada vehículo

  No apartado número 10 das columnas Vehículo A e Vehículo B aparece o debuxo dunha moto, un coche e unha furgoneta. Se o vehículo sufriu danos a consecuencia do sinistro, hai que indicar en que zona concéntranse cunha frecha.

  Ademais, no apartado número 11, pódense enumerar de forma concisa os danos que se aprecian no vehículo (se a zona afectada é o parachoques, un lateral, un piloto, o retrovisor, etc.).

 • Determinar quen foi o culpable do choque

  A columna central con fondo branco da declaración do accidente é fundamental para determinar cal das partes implicadas na colisión é a responsable. Contén 17 opcións ou supostos cos que hai que tentar explicar as circunstancias que provocaron o choque. Tanto o condutor do vehículo A como o do vehículo B deben marcar cunha X as casas que están a ambos os dous lados de cada unha destas opcións e que determinan como se produciu o golpe.

  Na parte baixa desta columna hai un espazo cuadriculado onde se debe debuxar un esbozo que ilustre o sucedido. O obxectivo é que o seguro entenda como se ocasionou o choque, polo que hai que proporcionar a maior información posible (dirección que levaban os vehículos, nomes das rúas, carril polo que circulaban, cruces, semáforos, rotondas, etc.). O mellor é facelo de forma esquemática.

 • Facer chegar o parte á aseguradora

  Unha vez cumprimentado o parte, cada condutor debe facelo chegar á súa respectiva compañía de seguros. Hai que ter en conta que este documento debe presentarse á entidade aseguradora de cada condutor no prazo do sete días seguintes ao accidente. Pódese facer por varios medios diferentes: o condutor se persoa na compañía de seguros, envíao por correo postal ou por correo electrónico ou o remite por fax.

Consellos para encher a declaración amigable de accidente

 • Nunca se debe asinar o parte se non se está de acordo coa información que se recolleu e anotado na declaración amigable de accidente.

 • Se ningún dos condutores ten un parte de declaración amigable no coche ou son máis de dous vehículos e non é posible enchela, hai que intercambiar os datos persoais cos do resto de condutores implicados, sobre todo os máis substanciais:

  • A matrícula, marca, modelo e cor de cada vehículo.
  • O nome e o teléfono de cada condutor.

  • As compañías de seguros.

  • Os danos sufridos polos vehículos.

 • Cando ás compañías de seguros implicadas chégalles o parte de declaración amigable do seu asegurado, proceden á tramitación do sinistro informáticamente. A aseguradora que leva a razón é a que envía ao perito que avaliará e cuantificará os danos do vehículo do seu asegurado.

 • Se os condutores e as súas respectivas aseguradoras non se pon de acordo en quen é o culpable do accidente, o conflito resolverase por vía xudicial. O xuíz, cando teña no seu poder a información e os testemuños das partes implicadas (asegurados, peritos, etc.), tomará unha decisión que as compañías han de acatar. Se o sinistro non está claro, porque ambas as partes defenden a súa inocencia, será o xuíz quen ditamine a sentenza.

Por que é obrigatorio ter o coche asegurado

Todo propietario dun vehículo ten a obrigación de contratar e manter vixente unha póliza de seguro que cubra a responsabilidade civil do condutor cando se producen danos a terceiras persoas, tanto persoais como materiais, como consecuencia dun accidente de circulación. É dicir, aínda que o tomador do seguro sexa o propietario do turismo, a persoa asegurada é quen o conduce, porque se cobre a responsabilidade do condutor, non a do propietario do coche.

 • A póliza dun seguro de automóbil a terceiros só cobre os danos materiais e persoais ocasionados a terceiras persoas mentres se conduce.
 • En cambio, cando se contrata un seguro a todo risco, a cobertura amplíase e, ademais dos danos ocasionados a terceiros, quedan cubertos todas as desfeitas que poida sufrir o vehículo do asegurado.