Infografía

Radar de aparcadoiro

Dispositivo

É un sistema baseado en sensores instalados nos parachoques que informa o condutor dos obstáculos que se achan nos ángulos mortos de visión e da distancia que se dispón.