Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sacarse o carné de conducir, máis complicado

Endurécese a proba teórica do exame de conducir e na práctica o aspirante deberá dirixirse con autonomía e tomar decisións sen recibir instrucións
Por José Ignacio Recio 19 de Decembro de 2012
Img divorcio trafico

Quen desexen empezar o novo ano “como unha seda” deben saber que sacarse o permiso de conducir será, desde o 21 de xaneiro de 2013, máis complicado. Haberá un endurecemento nas probas teóricas, pasando de 800 a máis de 1.500 posibles preguntas, e instáurase o “exame práctico de calidade”. Como se indica na seguinte reportaxe, nesta proba combínase o exame tradicional -co examinador dando instrucións ao aspirante- cun período de tempo no que os alumnos terán que dirixirse con autonomía a un lugar, sen recibir ningún tipo de instrucións.

Máis preguntas teóricas

O novo carné de conducir entrará en vigor o 21 de xaneiro de 2013, aínda que xa se fixeron algunhas probas. As principais novidades son a condución autónoma e o protocolo de calidade, segundo informou a Confederación Nacional de Autoescolas (CNAE) nun breve comunicado.

27 dos 60 centros de exame para conseguir o carné de conducir terán un novo sistema que permitirá aos aspirantes facer a proba teórica con computadores

O cambio ten por obxecto que os novos condutores reciban un mellor ensino, como argumentan desde a DXT, pero suporá unha maior complicación nos exames teórico e práctico do carné de conducir.

Unha das principais variacións será a que afecte á proba teórica, xa que a partir de agora a diversidade de propostas será maior: das 800 preguntas que conformaban o exame pásase agora a máis de 1.500 posibles cuestións, case o dobre con respecto ao anterior modelo. No entanto, mantense o sistema aleatorio na selección das mesmas.

Outro cambio é o que afecta á informatización dos puntos oficiais de exame distribuídos pola xeografía española. Incluirá a 27 dos 60 centros, que contarán cun novo sistema que permitirá aos aspirantes examinarse con computadores. Aos centros que non estean informatizados, a DXT enviará por Internet unha listaxe de preguntas para os exames teóricos desa xornada.

Cambios no exame práctico

Aprobar o exame práctico nos próximos meses será tamén distinto. Implantarase o denominado “exame práctico de calidade”, que consiste nunha proba composta por tres partes:

  • A primeira, de dez minutos de duración, consistirá en condución autónoma, onde o examinando deberá dirixirse a un lugar sen instrucións.

  • A segunda parte, con outros 15 minutos, será a tradicional condución guiada. A principal novidade neste apartado radica en que facelo de forma ineficiente suporá unha falta leve para o aspirante.

  • Na última parte do práctico, o examinador explicará de maneira breve ao alumno por que suspendeu a proba, se este fóra o caso. Nunca excederá de dous minutos e non se entrará en discusións sobre as faltas puntuais e concretas que puidese cometer.

No seu conxunto, a duración da proba será como mínimo de 25 minutos para os permisos A1, A2, B e BTP e de 45 minutos para os permisos de condución restantes, excepto os das clases AM e A, para ciclomotores e motoristas.

Exame para renovar o carné?

A DXT pensa tamén endurecer a renovación do permiso de conducir, unha medida que leva moito tempo en estudo.

Estímase que, polo menos, habería unha proba teórica, necesaria para comprobar que o condutor que renove o seu carné está capacitado para seguir circulando polas estradas.