Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seis craves para xestionar a reparación dun coche en garantía

Para beneficiarse ao máximo dos prazos e dereitos que a lei outorga para un coche en garantía, hai que seguir unha serie de pasos, pero que de cando en cando se pon en práctica
Por Blanca Álvarez 13 de Xaneiro de 2013
Img coche taller
Imagen: jeffwilcox

Os defectos e avarías nos vehículos novos están garantidos durante dous anos desde a súa entrega, que se reduce a un ano no caso dos de segunda man. En canto ás reparacións ordinarias nun taller, a garantía é por tres meses ou 2.000 quilómetros. No presente artigo indícanse as claves para beneficiarse ao máximo tanto dos prazos como dos dereitos que a lei outorga. Basta con seguir unha serie de pasos que son moi sinxelos, pero que non se ten por costume pór en práctica.

Seis craves para aproveitar a garantía do coche

Non consiste tanto en “estirar” os prazos da garantía, como en facer que se cumpran conforme á lei
As reparacións do automóbil nun taller adoitan ser custosas. Por iso, convén sacar o máximo proveito dos dous anos de garantía, aínda que isto require unha conduta activa por parte consumidor, que non sempre leva á práctica.

En realidade, é sinxelo e non consiste tanto en “estirar” os prazos, como en facer que estes se cumpran conforme á lei. As claves para facelo son as seguintes:

 1. Hai un prazo de dous meses para que o cliente comunique ao vendedor a existencia do defecto. Cóntase desde que se detecta o fallo. O habitual, e a conduta apropiada, é comunicalo a quen vendeu o coche en canto tense coñecemento do mesmo.

 2. Existe un período de seis meses, desde a entrega do vehículo, durante o que se presume que o defecto é de orixe. Se o vendedor pretendese eximirse da súa responsabilidade, debe probar, de maneira obxectiva, que o defecto se debe a un mal uso do propietario ou condutor.

 3. A partir do seis meses ata cumprirse os dous anos, continúa a garantía. Pero neste tempo, se o vendedor pretendese eximirse de responsabilidade, será o consumidor quen deberá examinar, de maneira obxectiva, que o defecto era de orixe. Esta proba pode resultar custosa, pois é habitual que pase por presentar un informe pericial, que é de pago.

 4. Os prazos interrómpense, suspéndense e volven correr cando se fai uso da garantía. Se o coche entra ao taller, o período da garantía párase, pero segue o día da súa entrega xa arranxado.

  Un vehículo depositado ao quinto mes da garantía -con aínda 19 meses máis- e que tarda un mes en ser devolto ao seu propietario, non sae do taller con 18 meses de garantía senón co mesmo prazo co que entrou, é dicir, 19 meses. Para non perder ese mes de garantía no que se viu privado do automóbil, débense solicitar dous documentos: resgardo de depósito o día da entrega e documento acreditativo da devolución coa súa data.

  O resgardo de depósito ten outras funcións e por iso debe incluír en letra legible que é unha reparación en garantía -de aí a súa gratuidade por todos os conceptos- e cales son os defectos que presenta ou manifesta o coche. Ao recollerse, deben detallarse as intervencións realizadas, os elementos reparados e as pezas cambiadas en garantía, con importe cero euros.

  Se se seguen estes sinxelos trámites, prevéñense malentendidos innecesarios tanto sobre os prazos e vixencia da garantía como sobre os defectos reparados.

 5. A reparación debe levar a cabo nun prazo razoable e sen maiores inconvenientes. Ante demoras excesivas, haberá que solicitar unha folla de reclamacións e deixar constancia dun incumprimento das obrigacións do garante.

  De non cumprirse este prazo razoable, pódese esixir desde a rebaixa do prezo de compra á substitución do vehículo por outro novo e igual ou a resolución do contrato. Este último termo non procederá cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia.

 6. Hai outro período de seis meses posteriores á entrega do vehículo reparado no que o vendedor segue respondendo o arranxo. Iso resulta de gran utilidade cando a intervención foi realizada ao final dos dous anos da garantía.

  Así, un automóbil que entra ao taller do garante con só un mes de garantía e que permanece no mesmo eses 30 días, non sae coa garantía consumida. Queda un mes de garantía legal (a idéntica coa que entrou e que quedou suspendida) máis unha garantía por seis meses para a concreta reparación realizada. Isto deberá ser acreditado co correspondente resgardo de depósito e devolución.

Reparacións fóra da garantía de compra

A garantía das reparacións fóra de garantía de compra caduca ao tres meses ou 2.000 quilómetros percorridos. Ao recoller o coche, haberá que solicitar factura, asinada, selada e co correspondente IVE. Noutro caso, o consumidor atoparase en serias dificultades para reclamar a garantía do arranxo.

O Real Decreto 1.457/1986 regula, a nivel estatal, as obrigacións dos talleres de reparación do automóbil, aínda que nalgunhas comunidades ditáronse lexislacións específicas. Neste caso, antes de reparar, o consumidor ten dereito a un orzamento.

Ao deixar o vehículo para a elaboración de orzamento ou para a súa reparación, hai que solicitar un resgardo de entrega coa súa data, identificación do coche, número de quilómetros e o estado do tanque de combustible, así como se o depósito do autómovil efectúase para a confección do orzamento ou para o arranxo do automóbil. Ademais, convén facer unha descrición sucinta da reparación ou servizos que se prestarán, cos seus importes, se fosen xa coñecidos, no caso de que o turismo se deixe para arranxo e a data prevista de entrega, ben do orzamento solicitado, ben do vehículo reparado.