Infografía

Zonas peonís

Zona peatonal

As rúas peonís son centros de relacións sociais e comerciais, pero para cumprir esta función deben terse en conta certas restricións e coidar a instalación e o mantemento do mobiliario urbano.