Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A actividade dos ximnasios

Xaneiro é o mes do ano, xunto con setembro, no que máis usuarios acoden a este tipo de centros
Por EROSKI Consumer 11 de Xaneiro de 2006

En xaneiro moitos usuarios deciden apuntarse a un ximnasio. De feito, os datos indican que xaneiro, xunto con setembro, é o mes no que estes centros rexistran un maior volume de traballo.

Pero, segundo a Federación Andaluza de Consumidores e Amas de Casa, Ao-ANDALUS, non existe na actualidade ningunha lexislación autonómica que regule integramente o desenvolvemento da actividade dos ximnasios (características das instalacións, servizos mínimos, garantías para a seguridade das persoas, condicións de hixiene, equipamento, persoal, etc.).

A Federación reivindica a existencia dunha lexislación respecto diso. Un dos principais motivos desa reivindicación, é que a actividade á que se dedican incide directamente e, en gran medida, na saúde dos seus usuarios. Aínda que xeralmente é para o seu beneficio, esta asociación de consumidores indica que pode darse a circunstancia de que a realización dun exercicio inadecuado para unha persoa cunhas determinadas peculiaridades poida causarlle un grave prexuízo a outra ou que suceda algo similar pola utilización dalgún aparello que non estea en perfectas condicións.

Ademais, considera que se trata de establecementos públicos que prestan unha serie de servizos e que, por tanto, deben contar cunha serie de condicións mínimas que garantan o correcto desenvolvemento desas actividades.

Entre os aspectos fundamentais que deberían recollerse na devandita norma Ao-ANDALUS destaca:

·Que o establecemento conte cun mínimo de idade para a admisión de usuarios e para a realización de actividades diferentes ás programadas para as categorías infantís ou xuvenís.

·Que os usuarios estean obrigados a presentar un certificado médico ou que o propio establecemento realícello antes de formalizar a inscrición, onde se indique a súa aptitude para o desenvolvemento de actividades físicas, ou as limitacións que o facultativo considere oportuno sinalar.

·Que se faga entrega aos usuarios, no momento da formalización da inscrición, dun documento no que se expoñan as condicións da contratación do servizo, as normas, as exencións e os datos do responsable do ximnasio.

·Que se expoñan de maneira clara e visible os horarios.

·Que os establecementos informen claramente os usuarios sobre os prezos, as formas de pago e as contraprestacións.

·Que tanto as instalacións como os aparellos de exercicio estean en condicións óptimas.

·Que sexan accesibles para todos os usuarios e non presenten dificultades para a circulación de persoas con discapacidade ou idade avanzada.

·Que os ximnasios conten con extintores suficientes e en perfecto estado e con portas de emerxencia perfectamente indicadas e homologadas, esixibles a calquera establecemento no que se desenvolva unha actividade pública.

·Que haxa no recinto, dependendo da súa capacidade, un dispensario médico, ou un botiquín de primeiros auxilios.

·Que os establecementos dispoñan de servizos hixiénicos en número correspondente á capacidade do local.

·Que conten cun chafariz de auga do que os usuarios poidan abastecerse.

·Que tanto as instalacións como os aparellos sexan inspeccionados periodicamente pola Administración ou por un organismo independente para que o seu funcionamento sexa o correcto e cumpran as medidas de seguridade e hixiene necesarias.