Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A máis vida cultural, máis saúde

Os homes receptores de cultura e as mulleres creadoras son quen teñen unha mellor calidade de vida
Por José Andrés Rodríguez 17 de Xullo de 2011
Img museo

Entre os factores máis relevantes para gozar de boa saúde figuran unha boa alimentación, un traballo satisfactorio e a práctica regular de exercicio físico. Pero isto non é todo. Investigadores da Universidade de Ciencia e Tecnoloxía de Noruega aseguran que os adultos que gozan da vida cultural gozan de mellor saúde. Descubriuse que as persoas que tocan instrumentos musicais, pintan, acoden ao teatro ou visitan museos sofren menos ansiedade e depresión, e senten máis satisfeitas coa súa vida.

Imagen: museumdetoulouse

Ir ao cinema, a un museo ou ao teatro é moito máis que unha mera distracción. A vida cultural é beneficiosa para a saúde. Segundo un estudo publicado na revista “Journal of Epidemiology and Community Health”, practicar actividades desta índole permite gozar máis da vida e sufrir menos ansiedade e depresión. Para este estudo, os investigadores entrevistaron a 50.797 persoas que participaban en actividades culturais e valoraron o seu grao de satisfacción coa vida, o seu estado de saúde e os seus niveis de depresión ou ansiedade.

Maior calidade de vida

Calquera actividade demostrouse como un factor importante asociado á boa saúde e a calidade de vida. Quen gozaban de maior número de actividades tiñan unha maior calidade de vida e menos depresión e ansiedade. É dicir, a máis vida cultural, máis saúde. Numerosas investigacións puxeron de manifesto nos últimos anos que ter e levar a cabo estas inquietudes é moi importante para a calidade de vida.

Institucións e centros de saúde dan importancia ao factor cultural para a rehabilitación dos enfermos e a prevención da saúde

Entre os factores máis relevantes para gozar de boa saúde destacan, ademais da capacidade de realizar actividades lúdico-didácticas, unha boa alimentación, un traballo satisfactorio e a práctica regular de exercicio físico. Por iso, numerosas institucións e centros de saúde dan importancia ao factor cultural para a rehabilitación dos enfermos e a prevención da saúde.

O citado estudo sinala que visitar teatros ou museos é máis beneficioso para a saúde dos homes que realizar actividades creativas, é dicir, para os homes, ser un receptor pasivo é mellor para a súa saúde que ser un “creador” de cultura. En cambio, as mulleres que desenvolvían unha parte máis creativa, como pintar ou tocar un instrumento, tiñan maior calidade de vida.

Para a promoción da saúde

De todas as maneiras, os autores, da Universidade de Ciencia e Tecnoloxía de Noruega, sinalan que é necesario realizar máis investigacións para entender por que as persoas que gozan da vida cultural gozan dun mellor estado de saúde. Tamén explican que as persoas con maior poder adquisitivo adoitan ser quen teñen un maior acceso a ela e, ademais, teñen máis medios para coidar a súa saúde, como seguir unha dieta correcta, realizar exercicio ou traballos menos duros e estresantes. No entanto, segundo os investigadores, “os resultados indican que o emprego de actividades culturais na promoción e o coidado da saúde podería estar xustificado”.

PACTO INTERNACIONAL

Se a cultura é necesaria para a saúde, é lóxico que estea protexida. Do mesmo xeito que hai unha Declaración Universal de Dereitos Humanos (considerados de primeira categoría), cóntase co Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais (considerados de segunda categoría). Asinado en 1966 pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas, este pacto é o primeiro instrumento internacional que recoñece estes dereitos, aínda que xunto cos dereitos económicos e sociais. Algúns dos artigos que fan referencia á súa importancia son:

Artigo 3:Os Estados Partes no presente Pacto comprométense a asegurar aos homes e ás mulleres igual titulo a gozar de todos os dereitos económicos, sociais e culturais enunciados no presente Pacto.

Artigo 15:1. Os Estados Partes no presente Pacto recoñecen o dereito de toda persoa a:a) Participar na vida cultural;b) Gozar dos beneficios do progreso científico e das súas aplicacións;c) Beneficiarse da protección dos intereses morais e materiais que lle correspondan por razón das producións científicas, literarias ou artísticas de que sexa autora.

2. Entre as medidas que os Estados Partes no presente Pacto deberán adoptar para asegurar o pleno exercicio deste dereito, figurarán as necesarias para a conservación, o desenvolvemento e a difusión da ciencia e da cultura.

3. Os Estados Partes no presente Pacto comprométense a respectar a indispensable liberdade para a investigación científica e para a actividade creadora.

4. Os Estados Partes no presente Pacto recoñecen os beneficios que derivan do fomento e desenvolvemento da cooperación e das relacións internacionais en cuestións científicas e culturais.