Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A normativa española sobre produtos cosméticos adáptase á comunitaria

Preténdese garantir unha maior seguridade dos produtos de face ao cidadán e mellorar a regulación dos mesmos
Por EROSKI Consumer 26 de Xullo de 2010

O Consello de Ministros aprobou o venres un Real Decreto polo que a normativa nacional sobre produtos cosméticos adáptase á máis recente normativa comunitaria e trasponse ao ordenamento xurídico español. Con iso, explicou o Executivo central, búscase garantir unha maior seguridade dos produtos de face ao cidadán e mellorar a regulación dos mesmos de acordo aos criterios comunitarios.

A regulación sobre produtos cosméticos en España está recollida nun Real Decreto do 17 de outubro de 1977, que recompilou nun só texto toda a normativa existente ata o momento e adaptouna á lexislación comunitaria de entón. Neste Decreto, dispúñase a definición de produto cosmético, así como a determinación das condicións técnico-sanitarias que debían reunir, o seu control sanitario, os requisitos das instalacións onde se elaboran e as de importación de produtos de terceiros países, etiquetaxe, publicidade, e sancións e infraccións.

A aparición en 2008 de nova normativa comunitaria sobre clasificación, etiquetaxe e envasado dos produtos fixo necesario modificar o Real Decreto de 1977, para adaptalo a esta nova normativa e incorporar ao ordenamento español os criterios de clasificación e etiquetaxe de sustancias e mesturas do Sistema Globalmente Harmonizado de clasificación e etiquetaxe de produtos químicos, adoptado a escala internacional no marco das Nacións Unidas.

Entre as modificacións contempladas no Real Decreto aprobado o venres figura a substitución dos termos “preparado” e “preparados” por mestura “” e “mesturas”. Este cambio responde á armonización da terminoloxía empregada actualmente na normativa nacional coa utilizada pola normativa comunitaria, segundo explicou o Executivo central.

De igual modo, actualízase a clasificación de sustancias que non poden utilizarse en cosméticos. As sustancias prohibidas son as mesmas, as clasificadas como carcinógenas, mutágenas ou tóxicas para a reprodución, e tamén a súa definición, polo que neste punto a única modificación que se realiza é a de substituír a denominación das distintas categorías de sustancias.

Ademais, actualízase a referencia normativa en relación cos métodos validados alternativos aos ensaios con animais, mentres que se concreta a información cuantitativa que debe achegarse aos consumidores. Neste sentido, incorpóranse os criterios de clasificación e etiquetaxe de sustancias e mesturas do Sistema Globalmente Harmonizado de clasificación e etiquetaxe de produtos químicos, adoptado a escala internacional no marco das Nacións Unidas. Isto supón a introdución de novas clases e categorías de perigo, como poden ser os efectos sobre a capa de ozono ou o perigo para o medio acuático.