Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A saúde mental da muller

A poboación feminina ten o dobre de risco que a masculina de sufrir depresión e ansiedade
Por José Andrés Rodríguez 26 de Maio de 2013
Img madre salud list
Imagen: Ed Yourdon

A incidencia dos trastornos mentais é maior nas mulleres que nos homes. Aínda que os factores xenéticos ou hormonais inflúen, moitos expertos consideran que factores sociais tales como estar en paro ou a sobrecarga de traballo explican que elas sufran máis problemas psicolóxicos como depresión ou ansiedade. Neste artigo descríbense cales son as principais causas dos trastornos mentais nas mulleres e os seus factores de risco.

Unha de cada cinco persoas padece algunha enfermidade mental, como depresión, trastorno de ansiedade, adiccións, esquizofrenia, etc. Considérase que o risco de sufrir unha patoloxía psiquiátrica está determinado pola xenética, o que se denomina “vulnerabilidade biolóxica”, e polo ambiente, é dicir, polas vivencias da persoa, como a familia na que crece ou as circunstancias ás que ten que enfrontarse, como a morte dun ser querido ou a perda do emprego.

Os investigadores no campo da psiquiatría tentan determinar canto pesa a xenética e cal é o valor do ambiente no desenvolvemento das enfermidades mentais. Non é un obxectivo sinxelo, porque hai moitos xenes implicados e diversos factores ambientais que poden favorecer que se desencadeen.

As principais causas dos trastornos mentais en mulleres

O estudo PISMA-ep é a maior investigación realizada en Andalucía para avaliar cales son as principais causas das enfermidades mentais. Nela participaron a Universidade de Granada, o Hospital Universitario San Cecilio de Granada, a Escola Andaluza de Saúde Pública e o Programa de Saúde Mental do Servizo Andaluz de Saúde.

Desta sondaxe, que aínda está en marcha, xa se obtiveron os resultados da fase piloto. Unha das conclusións máis interesantes é que as mulleres que están en paro e en situación de adversidade social son o colectivo con maior risco de sufrir un trastorno mental.

Máis depresión, ansiedade e trastornos alimentarios

As mulleres en paro e en situación de adversidade social son o colectivo con maior risco de sufrir un trastorno mental

Como indican numerosos estudos, o xénero feminino ten maior risco de sufrir unha enfermidade mental que os homes. Sobre todo porque a incidencia da depresión e os trastornos de ansiedade é moito maior nelas. Estímase que padecen depresión o dobre das mulleres que de homes e, segundo o informe “Consenso Español sobre Trastorno de Ansiedade Xeneralizada”, o trastorno de ansiedade afecta a dúas mulleres por cada home. Ademais, elas tamén sofren con máis frecuencia trastornos alimentarios, como anorexia ou bulimia.

A Enquisa de Saúde de Cataluña 2011 conclúe que “as mulleres presentan maior risco de mala saúde mental que os homes en todas as idades, excepto entre a poboación menor de idade. A partir de 54 anos, a prevalencia feminina crece de forma importante”.

Factores de risco para as mulleres

Hai algúns trastornos psiquiátricos, como a depresión, no que os factores hormonais poden xogar un papel fundamental. As hormonas explican que entre o 3% e o 8% da poboación feminina en idade reprodutiva sufra trastorno disfórico premenstrual, que se caracteriza por síntomas de depresión graves, irritabilidad e tensión antes da menstruación.

Con todo, hai factores sociais, como o feito de estar en paro, a sobrecarga de traballo ou vivir unha situación de violencia psicolóxica ou física, que afecta máis o xénero feminino e predisponen a que se desenvolva unha patoloxía psiquiátrica.

Na actualidade, a taxa de paro é algo máis elevada entre as mulleres que os homes.

E a Organización Mundial da Saúde (OMS), no seu ‘Informe Mundial sobre Violencia e Saúde’, sinala que a violencia doméstica asóciase cos seguintes problemas psicolóxicos: trastorno de tensión postraumática, depresión, ansiedade, problemas psicosomáticos, abuso de alcol e drogas, trastornos alimentarios, trastornos do soño e fobias e trastorno de pánico , entre outros.

Así mesmo, elas seguen dedicando máis horas ás tarefas domésticas que os homes. Segundo a última Enquisa do Emprego do Tempo, do Instituto Nacional de Estatística (INE), as mulleres destinan de media cada día ao fogar e a familia 4 horas e 29 minutos. En cambio, os homes só fano 2 horas e 32 minutos. Elas tamén son as que, en xeral, encárganse de coidar aos seus familiares dependentes. Toda esta sobrecarga de traballo e diversidade de roles (nai, coidadora, traballadora) facilitan trastornos como a depresión ou a ansiedade.

Como sinala o informe ‘Saúde mental’, realizado pola psiquiatra Isabel Montero Piñar para o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, “unha das hipóteses que se barallou para explicar as diferenzas de xénero na depresión baséase en asumir que as mulleres presentan un maior número de acontecementos estresantes“.

Ser muller hoxe en día

O Instituto da Muller, que depende do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, publicou un documento, titulado ‘A saúde mental das mulleres’, no que ofrece unha serie de reflexións sobre este tema.

  • A disxuntiva actual fai que se as mulleres non se conforman co rol subalterno tradicional de esposa e nai, ven competindo cos homes en contornas laborais masculinizados. Se optan polo desenvolvemento dunha profesión e a maternidade, teñen que decidir por dous roles difícil de compatibilizar que xerarán insatisfaccións e conflitos persoais.
  • É necesario ter un proxecto de vida propio que non estea en función das persoas que lles rodean. Non ser só “filla de…”, “esposa de…” ou “nai de…”, senón ter motivacións, tempo para relacionarse e poder tomar decisións para sentirse satisfeitas e ter ilusións.
  • Pór un horario ao traballo doméstico, co fin de ter tempo para realizar actividades, formarse, relacionarse, divertirse…
  • Compartir responsabilidades coa parella e involucrar aos fillos e maiores da casa nas tarefas segundo a súa idade e capacidade.
  • Cando haxa que coidar doutros familiares, persoas maiores ou enfermas, buscar axuda nas persoas da contorna, para compartir a atención que requiren, e informarse das prestacións sociais ás que se pode acceder.