Infografía

A sauna

Sauna

Denomínase sauna a un baño de vapor ou sudoración que se raliza nun recinto a moi alta temperatura e que se utiliza con fins hixiénicos e/ou terapéuticos.