Infografía

Audífonos dixitais

Audifonos

Son usados nos casos de perda de audición leve a severa