Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Carmen Do Aguila, parasitóloga do Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular e Celular da Universidade San Pablo-CEU

«As enfermidades parasitarias son as 'irmás pobres' das infecciosas, as esquecidas»
Por Mónica G. Salomone 31 de Xullo de 2006
Img delaguila

Carmen da Aguia, parasitóloga da Universidade San Pablo-CEU, especializouse no estudo dun tipo de protozoo que empeza a cobrar importancia desde o punto de vista sanitario: os microsporidios. «O que non se busca, non se atopa, e o que non se atopa, non existe», di Da Aguia con ironía. Refírese a que as técnicas de detección de microsporidios dispoñibles ata hai pouco eran poucas e complexas, e iso, unido a que as infeccións parasitarias en xeral son as ‘enfermidades esquecidas’, en palabras de De o Álamo, fixo que as microsporidiosis sexan en xeral doenzas pouco estudadas.

Nun dos seus últimos traballos, publicado na revista Applied and environmental microbiology (Xuño 2005), o grupo de De a Aguia descubriu que un 30% de pombas muestreadas en parques públicos de Murcia son portadoras de microsporidios, unha taxa inesperadamente alta. Ademais, estes investigadores identificaron por primeira vez nas pombas microsporidios que infectan humanos. «Isto demostra que pode haber infección entre pombas e humanos», di Da Aguia. «Consideramos este achado de interese sanitario e ambiental, porque os nenos e os anciáns son os principais usuarios dos parques e son grupos de risco para microsporidiosis».

Por que é importante o que as pombas están infectadas polos mesmos microsporidios que infectan ao home?

Porque poden ser considerados reservorios. É importante desde o punto de vista epidemiolóxico, porque son fontes de infección para os humanos. Ata hai pouco pensábase que o microsporidio humano máis frecuente, o Enterocytozoon bieneusi, infectaba exclusivamente aos humanos. En 1985 nós describimos por primeira vez este parásito en cans domésticos e tamén en coellos. Outros estudos identificáronos en tenreiros, porcos e outros animais. O detectalos agora en pombas é relevante, polo contacto estreito destas aves cos humanos.

Foron unha sorpresa para vostedes estes resultados?

O que nos sorprendeu é que haxa tantas pombas infectadas, ata un 30%. Pero agora estamos a ampliar o estudo a parques de Madrid e Alacante e vemos que, aínda que as cifras non son iguais, obviamente, son similares.

Onde se aloxa o parásito no organismo humano e cales son as vías de transmisión do parásito?

As vías de transmisión son a oral, respiratoria, sexual e ocular. E en función da vía de entrada o parásito alóxase en distintos órganos, aínda que pode ademais migrar. En humanos a localización máis frecuente é a intestinal, así que a vía de entrada máis habitual é a oral; por exemplo, un neno que xoga no parque con area ou auga, o parásito pode estar tamén na auga, e métese as mans na boca. Do intestino ás veces o parásito migra e dá lugar a problemas renais e urinarios, entre outros. A vía respiratoria é menos frecuente, pero dáse, igual que a vía ocular, cando nos fregamos os ollos coas mans co parásito.

Como de graves poden ser as enfermidades causadas por microsporidios?

O abanico é moi amplo. A infección pode ser asintomática en inmunocompetentes, pero causar a morte en inmunodeprimidos.

Pero di que se dan casos tamén en persoas en xeral sas, non co sistema inmune debilitado.

A maioría de casos danse en inmunodeprimidos, pero si, tamén se dan en inmunocompetentes. Nestas persoas os microsporidios adoitan causar diarreas que se resolven sen necesidade de tratamento en tres ou catro días.

Pode haber portadores sans que contaxien a inmunodeprimidos?

Si, desde logo, aínda que non está moi estudado e non se dispón de cifras.

É esperable que unha gran parte da poboación estea infectada?

«A principal medida hixiénica para previr a infección nos nenos é a de sempre, lavarse as mans despois de xogar»
En absoluto. Veriamos moitos máis síntomas.

Cales son as cifras xerais de incidencia das microsporidiosis?

O problema deste tipo de enfermidades é que son bastante descoñecidas. As enfermidades parasitarias son, dentro das infecciosas, as ‘irmás pobres’, as enfermidades esquecidas. Non se lles dá moita importancia nos plans de estudo, por exemplo. Así que é raro que un pediatra, por exemplo, expóñase que un neno ten unha microsporidiosis. Por iso é difícil ter cifras de incidencia real. Só disponse de estudos en poboación VIH-positiva. Neste grupo de pacientes hase visto que chegan ser os responsables de aproximadamente 10-50% das diarreas crónicas de orixe descoñecida en diferentes países. No noso país nós atopámolos no 14% do adultos VIH-positivos con diarrea crónica. Por outra banda, noutro estudo realizado en anciáns, puidémolos observar no 18% dos que presentaban diarrea crónica.

Se a enfermidade é unha diarrea que se cura soa talvez non sexa moi importante non identificar ao parásito. Pero pode ocorrer que haxa enfermos que empeoren porque non se identificou o microsporidio?

Pode ocorrer, claro, pero non podemos sabelo. Para que se identifique o parásito fai falta que o especialista sospeite algo, para que solicite as probas específicas que permitan a súa identificación.

Que tratamento teñen as microsporidiasis?

Algúns microsporidios si teñen tratamento, pero precisamente contra o Enterocytozoon bieneusi, o máis frecuente en humanos, non hai un tratamento que o erradique.

Deberían as autoridades sanitarias tomar algún tipo de medida á luz dos novos datos?

Algúns concellos xa teñen un control da poboación de pombas. Está moi ben que estean, pero non deberían exceder uns límites.

Cales deben ser as medidas hixiénicas cos nenos nos parques, por exemplo?

Unha de sempre, pero que a miúdo se esquece: lavarse as mans despois de xogar. Non morderse as uñas, non meterse as mans na boca. Tampouco se debería xogar con plumas, nin dar para comer ás pombas -así as axudamos a proliferar-, nin correr detrás delas, espantándoas; no po que levantan é onde están os parásitos.

As pombas poden contaxiar outras enfermidades, ademais das microsporidiosis.

Si, sábese hai tempo que nas pombas hai bacterias e parásitos. Como digo, está moi ben que estean, pero elas aí, e nós aquí.

MÁIS DE 1.000 ESPECIES

Img
Os microsporidios son protozoos que parasitan todos os grupos animais. Identificáronse ata o momento uns 144 xéneros e 1.200 especies. Deles, hai oito xéneros implicados en patoloxías humanas (Encephalitozoon, Enterocytozoon, Nosema,Vittaforma, Pleistophora,Trachipleistophora, Brachiola e Microporidium, que engloba a todas as especies de difícil clasificación. O microsporidio humano máis frecuente é Enterocytozoon bieneusi, seguido de Encephalitozoon intestinais, E.hellem e E. cuniculi.

Estes protozoos reprodúcense por esporas de entre un e catro milímetros. O pequeno tamaño, e a falta de métodos diagnósticos ‘fáciles’, dificultaron ata agora a detección das infeccións por microsposidia, polo que as cifras reais de incidencia de microsporidiosis non se coñecen. No entanto, tras o desenvolvemento nos últimos anos de métodos de tinción adecuados, diagnostícase cada vez con máis frecuencia. Así, os microsporidios empezan a asociarse non só con enfermos inmunodeprimidos, senón tamén con individuos sans.