Infografía

Cóbado do tenista

Acodo

Cóbado do tenista é unha lesión que afecta o cóbado e ao antebrazo.