Infografía

Cirurxía bariátrica

Cirugiabariatrica

A intervención gastroenterológica é actualmente o método máis efectivo para reducir os riscos asociados á obesidade mórbida