Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Coidar a nosa pel nos centros de bronceado

O 10 de Xaneiro de 2.003 entrou en vigor un decreto lei que regula certos aspectos destes centros
Por EROSKI Consumer 28 de Xaneiro de 2003

Os aparellos utilizados nestes centros emiten raios ultravioleta (UV), que son os raios que emite o Sol e que nos broncean cando o tomamos.

Do mesmo xeito que tomar o Sol en exceso e sen utilizar as cremas de protección indicadas pode producir distintas enfermidades, o recibir radiacións destas máquinas durante máis tempo do recomendado, sen tomar as medidas oportunas, tamén pode producilas.

Neste sentido e dado que o usuario ás veces non é consciente destes perigos, o 10 de Xaneiro de 2.003 entrou en vigor un decreto lei que regula certos aspectos dos centros de bronceado. A día de hoxe con todo, son moitos os centros que non cumpren aínda todos os requisitos que nel se detallan, paira o que contan cun ano desde a súa entrada en vigor.

A nova lexislación comentada dispón entre outras cousas que paira abrir un negocio de bronceado, estase obrigado a acreditar a formación necesaria recibida ante a Administración, a informar os aparellos que se utilizan e a súa descrición técnica, así como os cumprimentos en canto a radiacións máximas esixidas.

Ademais estipúlase que se debe informar o usuario nun documento que este debe asinar como visto, dos seguintes aspectos relacionados coa saúde:

As radiacións ultravioleta poden afectar gravemente á pel e aos ollos: exposicións intensas e repetidas poden provocar envellecemento prematuro da pel e aumentar o risco de cancro.

–É obrigatorio usar lentes de protección nas sesións paira evitar lesións oculares como inflamación da córnea ou cataratas.

As radiacións UV poden ser especialmente perigosas en usuarios de pel moi branca ou que se queiman sen broncearse.

As exposicións de radiacións UV quedan prohibidas a menores de 18 anos e son desaconsejables en mulleres embarazadas.

–Deben tomarse as precaucións necesarias en épocas nas que se estean consumindo medicamentos como antibióticos, somníferos, antidepresivos, ou antisépticos pois aumentan a sensibilidade aos raios UV, así como os cosméticos.

As precaucións que se deben tomar á vista do comentado son as seguintes:

Usar durante a exposición lentes de protección adecuada (débeas facilitar o centro).

Retirar os cosméticos antes da sesión e non utilizar ningún filtro solar.

Absterse de recibir radiacións cando se estea tratando con medicamentos.

Non exporse ao sol e ao aparello o mesmo día.

Entre sesión e sesión, polo menos as dúas primeiras veces, deben pasar como mínimo 48 horas.

Consultar ao médico si desenvólvense bochas, enrojecimientos, etc.

Ademais do comentado, o profesional do establecemento debe determinar o fototipo de pel que temos e prepararnos un programa adecuado, recomendando a duración máxima das sesións, o tempo mínimo entre sesións, etc.

Tamén debe proporcionar ao usuario un calendario / ficha personalizado no que se fai un seguimento das sesións que se van realizando, duración, etc. co fin de levar un control diso.

Os materiais, camas solares, lentes de protección que se utilicen deben ser desinfectados despois de cada sesión.

Con todo, o máis importante é que estes centros a partir do decreto van ter que facer un mantemento periódico da súa maquinaria do que deben render contas, pois una máquina en mal estado (mesmo una das súas lámpadas) podería estar a provocar una sobreexposición da nosa pel que sería prexudicial.