Infografía

Colesterol LDL-aférese

Aferesis

É un procedemento que permite reducir o nivel de colesterol LDL. Emprégase naqueles casos nos que non se consegue reducilo mediante dieta, medicación ou actividade física. Tamén reduce os riscos de infarto inminente.