Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Contra a resistencia antibiótica

Distintos especialistas pon en marcha o primeiro estudo europeo de infeccións respiratorias e resistencia aos antibióticos en atención primaria
Por Jordi Montaner 2 de Maio de 2007

A rede GRACE é unha iniciativa europea destinada a estudar a resistencia aos antibióticos nas infeccións das vías respiratorias inferiores. Un dos seus proxectos máis recentes é un estudo a gran escala para avaliar a xestión dos antimicrobianos nos centros de atención primaria, tras facerse público que un 80% destes fármacos prescríbese fóra do ámbito hospitalario.

ImgImagen: Wikipedia

Os días 8 e 9 de marzo reuníronse en Barcelona distintos especialistas da rede GRACE con vistas a deseñar e pór en marcha o primeiro estudo europeo de infeccións respiratorias e resistencia aos antibióticos en atención primaria. O proxecto pioneiro conta coa participación de 14 centros de 12 países europeos, entre os que se atopa o Hospital Clínic de Barcelona e o Consorci’d Atenció Primaria de Salut de l’Eixample (CAPSE), adscrito ao Instituto Catalán da Saúde.

Antoni Torres é xefe do Servizo de Pneumoloxía e Alerxia Respiratoria do Clínic, coordinador do Grupo de Investigación e Prevención de Enfermidades Infecciosas Intersticiales e Tumorales Pulmonares do Instituto de Investigación Biomédica August Pi i Sunyer, IDIBAPS. Como coordinador nacional do proxecto GRACE en España, considera que «hoxe día non hai suficiente evidencia científica que permita aos médicos distinguir entre unha infección vírica e outra bacteriana nas vías respiratorias máis baixas, como ocorre con moitas bronquites, pneumonías e outras causas de tose aguda». Por este motivo, «o estudo GRACE pretende, entre outras cousas, crear unha rede de investigación de centros de atención primaria destinada a paliar este conflito», engade.

Fases do proxecto

O proxecto consta de dúas fases. O obxectivo da primeira, a piques de concluír, é a elaboración dun estudo descritivo de ámbito europeo, que evidencie a administración real dos antibióticos no tratamento da tose aguda e as infeccións do tracto respiratorio inferior. Para a recollida de datos, o propio equipo de Torres deseñou un protocolo de investigación que os médicos de atención primaria deberán cumprimentar na rutina das súas consultas diarias, sobre unha mostra de 300 pacientes.

O consumo desaforado de antibióticos favorece a aparición de resistencias microbianas e complica a eficacia dos fármacos naqueles casos nos que resultan imprescindibles

A segunda fase deste proxecto, que se porá en marcha o próximo outubro, terá unha duración de sete meses. Consistirá nunha recollida e avaliación de mostras dos pacientes diagnosticados de infección respiratoria en todos os centros de atención primaria que participan no estudo, para pescudar cales son os axentes implicados neste tipo de enfermidades e, ao mesmo tempo, permitir que os pacientes poidan beneficiarse do tratamento antibiótico idóneo sen comprometer as resistencias que subsisten na comunidade.

Segundo explica o experto catalán, «este traballo reforzará os coñecementos e asegurará unha aplicación práctica dos resultados da investigación, co obxectivo de pór en funcionamento novas estratexias diagnósticas e mellorar a educación e formación en materia de resistencia aos antibióticos».

Necesidade sociosanitaria

Tras a enfermidade cardiovascular e o cancro, as infeccións respiratorias acaparan o maior número de mortes en España. Trátase das enfermidades máis comúns que se consultan a diario nos centros de atención primaria europeos e motivan que a un elevado número de pacientes prescríbaselles antibióticos, cando nos máis casos resultan absolutamente innecesarios. Ademais dun elevado dispendio para os recursos da sanidade pública, o consumo desaforado de antibióticos favorece a aparición de resistencias microbianas e complica a eficacia dos fármacos naqueles casos nos que o seu concurso resulta imprescindible.

A utilización racional dos antibióticos ten hoxe unha relevancia significativa en termos de asegurar un tratamento adecuado ao enfermo, minimizar a selección de resistencia nas poboacións bacterianas e facer máis eficiente a atención sanitaria. Aproximadamente un terzo das prescricións de antibióticos utilízanse para o tratamento das infeccións do tracto respiratorio superior e bronquite. A maior parte destas prescricións indícanse para afeccións comunitarias, de tratamento ambulatorio. A mala práctica da prescrición non está asociada a ningún factor en especial, polo que se requiren estratexias amplas para optimizar o uso destas sustancias nestas patoloxías.

A crecente onda de resistencias aos antibióticos preocupa seriamente ás autoridades sanitarias da Unión Europea (UE). Un estudo europeo a gran escala, enmarcado na rede GRACE, puxo de relevo que oito de cada dez antibióticos recetados prescríbese fóra do ámbito hospitalario e subliña o papel dos médicos de atención primaria neste asunto. O CAPSE é un dos dous centros españois que interveñen na rede e faino baixo a supervisión de Núria Sánchez, especialista en medicamento familiar e comunitario e coordinadora en atención primaria do proxecto GRACE en España, coa asistencia de Alicia Borrás, da área de Enfermaría de Protocolos de Investigación (CAPSE).

GRACE

A rede GRACE (Genomics to Combat Ressitance against Antibiotics in Communiy-acquired LRTI in Europe) creouse en marzo do 2006 ao amparo do sexto programa marco de investigación 2002-2006 (FP6) da UE. O seu obxectivo é o de combater a resistencia aos antibióticos empregados no tratamento de infeccións das vías respiratorias inferiores, como a bronquite e a pneumonía. O proxecto reúne a 17 centros académicos e universitarios, co soporte de diversos centros de investigación científica comunitarios e as redes de atención primaria de nove países integrantes da UE, entre eles España.

Na súa vertente pedagóxica, o proxecto pretende divulgar o coñecemento preciso e actualizado dos mecanismos de resistencia microbianos, asegurar a aplicación práctica duns protocolos consensuados, seguir de preto os seus resultados e implementar a formación permanente, tanto de médicos como doutros profesionais sanitarios e pacientes, no uso dos antibióticos para combater as infeccións respiratorias. O proxecto GRACE, como se deu a coñecer en Barcelona, beneficiarase de axudas comunitarias por un valor de 11,5 millóns de euros ata o ano 2011.