Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Desinfectar ambientes con ozono: por que acudir a un servizo profesional

Organismos internacionais confirman que os aparellos domésticos non serven para acabar cos virus e subliñan que o uso de ozono como desinfectante debe realizarse por profesionais
Por Mario Suárez 30 de Maio de 2020
desinfectar con ozono

A imaxe dunha persoa enfundada nun mono branco cun aspersor e unha bombona de produto biocida desinfectante ás costas foi parte desta pandemia. Das 17.000 actuacións que a UME (Unidade Militar de Emerxencias) realizou durante o estado de alarma, o 60 % han ido dirixidas á desinfección de residencias e espazos públicos. Os diferentes métodos de limpeza e hixiene masivos fixéronse cotiáns, sendo un deles o que máis multiplicou as súas procuras en Internet: o ozono. Con todo, as autoridades sanitarias avisan de que os aparellos domésticos non son útiles para acabar co coronavirus, que o ozono non se pode aplicar sobre as persoas e que o seu uso como desinfectante require de empresas especializadas para evitar riscos á saúde.

O ozono como desinfectante

Esta molécula composta por tres átomos de osíxeno ten un poder desinfectante e viricida (acaba cos virus) e ten dúas particularidades respecto doutros biocidas de orixe química que utilizan as empresas de desinfección. Segundo Fernando Veiga, da empresa Ambion, “a primeira é que se produce nunha máquina específica no momento da aplicación, é dicir, non se distribúe, almacena ou transporta ozono; e a segunda, que o seu prazo de seguridade é moi inferior ao doutros viricidas de uso máis frecuente”. Con isto, proliferaron a demanda de aparellos que producen ozono para uso doméstico, pero o seu uso debe aplicarse unicamente a cargo de profesionais do sector.

O Ministerio de Sanidade díxoo claro nun comunicado, “ante a proliferación no mercado de dispositivos produtores de ozono”:

  • O ozono non se pode aplicar en presenza de persoas.
  • Os aplicadores deben contar cos equipos de protección adecuados.
  • É unha sustancia química perigosa que pode producir efectos adversos. No inventario de clasificación de BÓTAA (Axencia Europea de Sustancias e Mesturas Químicas) notifícase a clasificación desta sustancia como perigosa por vía respiratoria, irritación de pel e dano ocular.
  • Deberase ventilar de forma adecuada o lugar desinfectado antes do seu uso.
  • Pode reaccionar con sustancias inflamables e pode producir reaccións químicas perigosas ao contacto con outros produtos químicos.

Á súa vez, a Axencia de Protección do Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) alertou hai uns días de que os sistemas de limpeza e purificación do aire mediante ozono non eran do todo eficaces para protexer a unha familia da covid-19. “A eficacia dos tratamentos mediante altas concentracións de ozono está fóra de toda dúbida e foi avalada por numerosos estudos científicos independentes; en cambio, os higienizadores de uso particular que xeran baixas concentracións de ozono e permiten a presenza simultánea na estancia de persoas durante o seu funcionamento poderían non ser eficaces para eliminar virus, bacterias ou outros patógenos”, engade Fernando Veiga, de Ambion.

Precaucións ante a limpeza con ozono

O sistema habitual para desinfección de espazos pechados é a nebulización, é dicir, transformar un líquido en partículas finísimas que forman unha especie de nubecilla, segundo a Real Academia Española (RAE). As empresas especializadas utilizan unha maquinaria especial que nebulizan o produto desinfectante sobre o lugar. “Moitos dos espazos e superficies a tratar deben recibir unha capa moi fina de produto que non cale ou gotee”, explica Veiga. O produto dilúese en auga e debe sempre estar autorizado polo Ministerio de Sanidade.

“Os desinfectantes deben ser aplicados por persoal profesional especializado que debe contar co certificado de profesionalidade de control de pragas, e a empresa debe figurar no Rexistro Oficial de Establecementos e Servizos Biocidas. Un profesional da limpeza, a xardinaría ou o mantemento de edificios non está autorizado para aplicar este tipo de biocidas”, confirma o experto.

O Ministerio de Sanidade, pola súa banda, tamén advertiu que “non existe ningún produto viricida que estea autorizado para o seu uso por nebulización sobre as persoas. Por tanto, esta técnica de aplicación que se anuncia nos denominados túneles desinfectantes de ningún modo pode ser utilizada sobre persoas“. Os desinfectantes viricidas teñen sempre un prazo de seguridade que varía en función do produto, pero que pode chegar ata o tres horas antes de que ninguén poida estar na estancia desinfectada.

Como se desinfecta un coche ou outro espazo reducido?

Imaxe: PixabayTanto para un vehículo, un ascensor ou calquera espazo reducido de traballo como garitas, onde é complicado que os traballadores non estean presentes durante a desinfección, existen diferentes maneiras para a súa hixiene profunda. “Para algunhas desinfeccións, como as que deben realizarse nos vehículos de servizos públicos esenciais ou garitas de vixilancia, o prazo de seguridade non é asumible sen causar serios inconvenientes á súa operativa; para estes casos están os tratamentos mediante ozono, sendo unha alternativa aínda en proceso de avaliación pola UE”, contan desde Ambion. Os lugares deben estar baleiros, os técnicos deben utilizar traxe de seguridade (EPI) e só accederán ao espazo ao comezo e ao final do tratamento, despois se ventilará o espazo desinfectado e non se permitirá o acceso ata que o ozono descompóñase en osíxeno.