Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Donís Muñoz, dermatólogo experto en tatuaxes e maquillaxe permanente

Facerse unha maquillaxe permanente debe ser unha opción meditada: algo pode saír mal
Por Laura Caorsi 26 de Agosto de 2018
Img donis munoz hd

A vida de Donís Muñoz, dermatólogo membro
da Academia Española de Dermatoloxía
e Venereología
, deu un xiro fai dez anos.
“Foi por mor de atender a un par de pacientes
con reaccións adversas nas súas tatuaxes cando
comecei a interesarme polo tema ata
centrar a miña carreira neles”, di este valenciano
de voz rápida e enérxica que, cando
colga bátaa, e pode, gústalle viaxar a Asia,
en especial a India. E este interese fíxolle
converterse nun de maiores expertos en
tatuaxes de España (é autor de ‘Tratado sobre
as tatuaxes’) e da súa puxante irmá
pequena: a maquillaxe permanente
.

A maquillaxe permanente é unha boa opción?

É unha alternativa fácil á maquillaxe.Emprégase en beizos, cellas e ollos, e dura unsdous anos. Tamén axuda a persoas con alerxiaá maquillaxe, con problemas de visiónou que non poden pintarse por tremores ou artrosesnas mans ou por párkinson.

Entón non é tan permanente como suxire o seu nome…

Non, non é permanente. En realidade,sería máis exacto chamalo maquillaxesemipermanente. A diferenza da tatuaxeartística, a maquillaxe hai que retocalo. Astintas empregadas están concibidas para degradarse,e así poder modificar o debuxo cocambio de moda ou cando o paso dos anosmodifica a estrutura da cara.

As tintas das tatuaxes foron obxecto de polémicapolas súas implicacións para a saúde.Esta técnica usa as mesmas coloraciones?

Non, non son as mesmas. Mentres a tatuaxeartística emprega pigmentos sintéticos orgánicosdo tipo azoicos (con compostosque xeran cores vivas) o permanenteusa pigmentos inorgánicos, sales metálicoscomo o óxido de ferro, o dióxido de titanioou o óxido de zinc. As tintas do permanenteademais deposítanse máis superficialmente edegrádanse co tempo.

E estes pigmentos son seguros?

As tintasda maquillaxe permanente son máis seguras, eo risco apenas existe. A diferenza das coloracionesda tatuaxe artística, veñen en envasesindividuais e estériles ata a súa utilización.

Entón, os controis sanitarios quepasan son suficientes?

España é un dospaíses cunha lexislación sobre tintas paramaquillaxe permanente e tatuaxes máis esixentede Europa, un control que exerce a través da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios. Con todo, boaparte das tintas que se empregan en España-e o resto de Europa- para as tatuaxes artísticasnon están homologadas, xa que procedende Estados Unidos, e a súa axencia reguladorados medicamentos (Food and Drug Administration) non exerce tanto control. Se a istoengadimos a compra de tintas a través de Internet,resulta difícil controlar o mercadodas tintas en xeral. A cuestión cambiano caso da maquillaxe permanente: Españaé un país referente na creación e exportaciónde tintas para micropigmentación,e estas reúnen unhas condicións de seguridadesuficientes.

Na súa experiencia, facerse unha maquillaxe permanente implicariscos para a saúde?

Os riscos son pequenos, menores que nocaso da tatuaxe artística. As tatuaxes cosméticas usan compoñentesnaturais coñecidos fai centenares de anos. A posibilidadede alerxia é pequena, xa que as tintas son fundamentalmentesalgues metálicas. No entanto, poden aparecer: en caso de picorese inflamación, hai que acudir ao dermatólogo para identificar sea reacción é causa da tinta ou da crema cicatrizante.

Ultimamente, sublíñanse tamén os seus interesantes usos médicos.

Hai hospitais de Europa que recuperan a mamila e areolas mamariasmediante tatuaxes en 3D, con resultados espectaculares.Ademais, a maquillaxe permanente ten outras aplicaciónssanitarias: é útil para corrixir determinadas cicatrices, a demarcacióndo beizo leporino, o vitíligo (despigmentación dapel que ocasiona manchas brancas) e mesmo a alopecia de cellas epestanas ou na cabeza.

Que consello daría a alguén que queira facerse unha maquillaxepermanente?

En primeiro lugar, informarse e meditar a decisión.Non convén deixarse levar polos impulsos e hai que escoller con tranquilidadeo deseño. Ademais, é importante acudir sempre a uncentro debidamente homologado polas autoridades sanitariase evitar custe o que custe porse en mans de afeccionados, intrusos oucasas particulares carentes do máis mínimo control sanitario.

E ao elixir o maquillador persoal, como se pode saber queé de fiar?

É moi importante asegurarse de que o maquilladorestea profesional e artisticamente capacitado para facer amaquillaxe permanente desexado. Tamén o é cerciorarse de que emprega astintas homologadas e envasadas en frascos individuais dunsó uso. Ademais de todo iso, convén tomar co móbil unhafotografía do frasco da tinta. Na etiqueta debe figurar amarca do fabricante, o número de rexistro sanitario, o índicede cor, a composición e o número de lote. Esta información é importante no caso de que xurda unhacomplicación, e tamén será moi relevantepara o dermatólogo.

Aínda que, nalgún caso, pode aparecer inflamacióne unha costra na zona…

Efectivamente,é a reacción inflamatoria aguda. Apareceinmediatamente despois de realizarse a maquillaxepermanente. A pel ponse vermella, inchadae irritada. A súa intensidade varía en funciónda sensibilidade de cada pel. Esta inflamacióné consecuencia do uso das agullasou a tinta, pero non adoita ser grave. Incluso asreaccións que requiren atención médica sonde escasa intensidade e resólvense en días ou,como moito, en dous ou tres semanas.

E como ocorre coa tatuaxe, hai quen se arrepintede facerse unha maquillaxepermanente?

Si, ocorre cando o maquilladorfixo un mal deseño ou se o resultadonon é o desexado. Noutros casos o pigmentomigra, móvese do seu lugar orixinal, cunresultado pouco estético. Este movemento datinta resulta especialmente antiestéticocando o perfilado dos ollos permanente móvese cara ás pálpebras, creando unha formade abanico. Con frecuencia, por último, sóresiste unha parte do pigmento, nunha zonaconcreta, algo común no perfilado dosbeizos porque existen distintos tecidos nazona. E o resultado non adoita ser estético.

Nestes casos, podemos eliminar a maquillaxepermanente con facilidade?

Si, pódeseeliminar. A técnica de borrado usa láseres en modo Q-Switched (con pulsos de luz intensa),os que empregamos para borrar as tatuaxesartísticas. Polo xeral, o borrado é máissinxelo, xa que o pigmento é máis superficial: fan falta entre unha e cinco sesións paraeliminalo por completo, bastantes menos quena tatuaxe artística.

Entón, recomenda facerse unha maquillaxepermanente por mero capricho?

É unha opciónpersoal, pero o meu consello é que esta sexa responsable,meditada e sen precipitarse. Resultaimportante asesorarse e preguntar a persoasque llo fixeron antes. É imprescindibleconfirmar que a persoa que o vai a facer esteacertificada e tamén que sexa un bo profesionaldesde o punto de vista artístico. Doutro xeito,o resultado pode ser un desastre.