Infografía

Ergonomía infantil

Ergonomia

Existen riscos físicos nas actividades diarias de calquera neno ou nena que son fáciles de evitar seguindo unhas sinxelas pautas de ergonomía.