Infografía

Infarto de miocardio

Infarto de miocardio

Cando unha persoa sofre un infarto, a atención médica inmediata é imprescindible para salvala