Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Juan Antonio Riesco, vicepresidente da Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR)

O 30% dos fumadores está en disposición de tentar abandonar o tabaco
Por Clara Bassi 22 de Xaneiro de 2013
Img jariesco entrevista
Imagen: CONSUMER EROSKI

Querer e non poder. É a triste realidade coa que se atopan as persoas que fuman e que queren deixar o tabaco. Ao redor do 30% dos fumadores desexaría deixar de fumar, pero cando estes individuos o tentan por si mesmos, só conségueo o 6%. En cambio, cando recorren ao apoio dos profesionais sanitarios, lógrano máis do 40%. O segredo do éxito baséase no correcto diagnóstico do seu problema, por parte dun profesional sanitario, e na administración dunha terapia axustada ás súas necesidades, que comprende medidas conductuales e tratamento farmacolóxico, como vareniclina, bupropión e terapias sustitutivas da nicotina. Este é o arsenal terapéutico co que, por agora, pode contar o fumador para librarse da súa adicción, mentres outras opcións, como o cigarro electrónico, aínda non están claras, segundo Juan Antonio Riesco, neumólogo experto en tabaquismo e vicepresidente da Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR), quen ademais foi coordinador científico, xunto a Carlos Jiménez, de tres estudos desta sociedade, realizados en 2005, 2007 e 2010, sobre a situación do tabaquismo despois da aprobación das dúas leis antitabaco de España.

A taxa de tabaquismo aumenta en España. Serviron de algo as sucesivas lexislacións antitabaco que se aprobaron?

Por suposto. Desde o punto de vista do control do tabaquismo en lugares públicos foi un salto cualitativo moi importante. Tamén aumentou a información dirixida aos pacientes fumadores e á sociedade civil. E conseguiuse o control do tabaquismo pasivo, fundamentalmente do consumo de tabaco, en lugares públicos. Segundo datos dos nosos estudos da SEPAR, o tabaquismo pasivo reduciuse. Para iso, avaliámolo en tres ocasiones: a primeira, tres meses antes da aprobación da lei 28/2005; a segunda, un ano despois desta primeira lei; e a terceira, un ano despois da nova lei antitabaco 42/2010 (que entrou en vigor o 2 de xaneiro de 2011). Grazas a esta análise, obtivemos unha fotografía de máis de catro anos, coa que corroboramos unha mellora básica no control do tabaquismo pasivo, que diminuíu, así como a exposición absoluta ao fume de tabaco nos lugares públicos.

En canto se reduciu a exposición ao fume de tabaco dos fumadores pasivos nos lugares públicos?

O tabaquismo persiste nos estratos máis novos, dos 16 aos 29 anos
En máis dun 50%, segundo os dous estudos que realizamos despois da primeira e a segunda lei antitabaco. Estas sondaxes tamén mostran que a exposición ao fume do tabaco nos espazos públicos ha diminuído de maneira significativa nos lugares de lecer, espazos laborais e centros educativos. Chámanos a atención que se segue fumando en máis do 30% dos lugares españois, o que implica certa exposición ao fume do tabaco. Pero desde o punto de vista do tabaquismo pasivo, a última lei antitabaco é avanzada. Agora ben, en canto aos fumadores activos, estes aumentaron un 0,5% respecto de estudos anteriores, o que puxo de manifesto que o tabaquismo persiste nos estratos máis novos, dos 16 aos 29 anos.

Cal é a prevalencia do tabaquismo en España?

A partir do estudo da SEPAR de finais do 2010, os datos sinalan que por encima dos 16 anos a prevalencia aumentou e é do 20% ao 24%. Esta proporción ten que ver co feito de que o tabaquismo se inicia esta idade.

Que se pode facer para frear esta porcentaxe tan alta de tabaquismo entre os máis novos?

“Cando os fumadores acoden a profesionais sanitarios, a porcentaxe de éxito de abandono do tabaquismo ascende ao 40%”
Débense impulsar medidas para un bo control do cumprimento da lexislación vixente, dirixidas a atrasar a idade de inicio, reducir a accesibilidade dos mozos ao consumo de tabaco, para o que unha medida eficaz é o incremento do prezo do tabaco, e diminuír a súa dispoñibilidade. Outra medida fundamental é que parte dos impostos derivados da venda do tabaco revertan en medidas dirixidas á prevención deste hábito nocivo desde o ámbito educativo e con programas de información, que son clave. Tamén é esencial que o fumador activo teña mellor accesibilidade ás redes asistenciais, aos profesionais sanitarios e á terapia para o tabaquismo.

Segundo as investigacións da SEPAR, é certo que un 30% dos fumadores quere deixar de fumar pero moitos fracasan?

Hai un 30% de fumadores en disposición de tentar abandonar o tabaco; pero de cada 100 que o pretenden por eles mesmos, só conségueno entre 6 e 10. Con todo, cando acoden aos profesionais sanitarios e diagnostícaselles de forma adecuada o seu problema e aplícaselles o tratamento apropiado, a porcentaxe de éxito de abandono do tabaquismo ascende a máis do 40%.

Este aumento do éxito pódese atribuír aos tratamentos de sustitutivos da nicotina?

“Non hai estudos científicos que demostren que o cigarro electrónico sexa eficaz para tratar o tabaquismo”
O tratamento con sustitutivos da nicotina é eficaz e custo-efectivo, segundo demóstrao a evidencia científica. Pero o tratamento global do tabaquismo componse de dúas medidas: conductuales, de apoio á condición de fumadores, e de tratamentos farmacolóxicos de primeira liña que son a terapia sustitutiva da nicotina, a vareniclina e o bupropión. O tres fármacos son eficaces e custo-efectivos.

O cigarro electrónico é unha opción para deixar de fumar?

Desde a SEPAR demos a coñecer aos medios de comunicación que, desde o punto de vista da eficacia, non hai evidencia científica que sustente que o cigarro electrónico sirva para tratar o tabaquismo. Determinados estudos e organizacións internacionais afirmaron que hai unha falta de seguimento en canto ao seu uso.

Por que? Ten efectos secundarios ou é nocivo para a saúde?

Algúns estudos e informes demostran que os compoñentes líquidos que se vaporizan son nocivos para a saúde. Por este motivo fan falta, por unha banda, máis investigación que demostren a súa seguridade e, por outro, evidencia científica sobre a súa eficacia para abandonar o tabaquismo. Ademais, habería que regularizar o uso do cigarro electrónico como produto sanitario.

O arsenal terapéutico para abandonar o hábito tabáquico que vostede citou, está dispoñible ou se espera algún novo medicamento en breve?

Hoxe en día, o arsenal é o que citei, aínda que se investiga en novos fármacos, dianas contra as que dirixilos e tratamentos. Tamén hai en marcha novas estratexias de tratamentos combinados, como prolongar as doses e utilizalos en grupos específicos da poboación e de pacientes.

Abandonar o tabaco, beneficioso a calquera idade

O tratamento do tabaquismo é posible e é a medida máis saudable que pode adoptar calquera fumador en calquera momento da súa vida“, destaca José Antonio Riesco. “O contacto cos profesionais sanitarios pode axudar a que estes tratamentos sexan eficaces e custo-eficaces”, engade. Segundo este experto, a mensaxe máis remarcable da importancia que ten abandonar o tabaquismo é que nunca hai que arroxar a toalla porque, aínda que se teña unha idade avanzada cando se tente deixalo, sempre se consegue algún beneficio para a saúde.