Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

María Dores Pérez, presidenta de AMEPO

Moitos profesionais e centros de maquillaxe permanente exercen sen autorización sanitaria
Por Laura Caorsi 12 de Agosto de 2018
Img maria dolores perez micropigmentacion hdMaría Dores Pérez, presidenta da Asociación
de Micropigmentación Estética, Paramédica
e Oncolóxica
(AMEPO) está de celebración. A maquillaxe permanente -ou micropigmentación-
é desde abril un tratamento custeado
pola sanidade pública cando sirva para reconstruír
a areola e mamila a mulleres con cancro
de mama
. Unha loita de dous anos que empuxou
a súa iniciativa #AreolaSolidaria, con axuda
de políticos, enfermas e profesionais. “Esta
intervención mellora a calidade de vida destas
pacientes e logra que volvan sentirse completas”,
di esta enfermeira barcelonesa, que
pasa o seu tempo libre consentindo ao seu can Kevin, o bichón
maltés co que vive. Pero a maquillaxe
permanente libra outra revolución puxante a pé
de rúa: debuxa cellas, marca pestanas e colorea
os beizos de centos de miles de españois
,
mulleres e homes, coa promesa de librarlles
do lapis de ollos ou o pintalabios durante anos.

Cantos usos ten a maquillaxe permanente?

Tamén chamado micropigmentación, é unhatécnica que consiste en introducir un pigmentode cor xusta debaixo da primeira capa dapel (epidermis). O seu obxectivo, en principio, écorrixir ou embelecer trazos faciais, comobeizos, cellas ou pálpebras. Pero tamén se usa noutras zonas do corpo. Por exemplo, para colorearas manchas brancas de despigmentación(vitíligos), camuflar cicatrices e secuelas de accidentes,golpes, queimaduras e as manchasou corrixir zonas capilares con pouca densidadede cabelo. A diferenza da tatuaxe artística, amaquillaxe permanente actúa sobre a primeiracapa da pel, polo que é semipermanente.A cor irá desaparecendo e fai falta repasalocada dúas ou tres anos.

Que partes do corpo son as que máis se perfilan ou se tintan en España?

O perfiladodas cellas, que recrea a forma pelo a pelocando estas non existen ou son moi finas, curtasou despobladas. Tamén consegue un efectode elevación (lifting) da zona exterior dacella, que abre e dá expresión ao ollo. Outro moisolicitado é a maquillaxe das pálpebras paraencher as pestanas, debuxar a liña do eyeliner,corrixir ópticamente os ollos caídos ou reforzara liña de pestanas da pálpebra inferior,que permite crear un efecto afumado.

E os beizos?

Tamén os beizos. Neste casoa maquillaxe permanente modifica o debuxo,eleva a súa cor (efecto pintalabios) ou se aplicapara aumentar ópticamente o volume. Tamén se usa para debuxar lunaresou para simular pencas suaves nas fazulas.

Hai homes que recorren á maquillaxe permanente?

Claro. No seu caso, o máis demandadoé a maquillaxe para facer máis densas aspestanas. Tamén é frecuente que queirancolorear os beizos nun ton máis forte.

Que tal envellecen estes tratamentos?

Os pigmentos desaparecen co tempo, degrádanse e os tons acláranse. Por iso, énecesario facer repasos periódicos, cada ano emedio ou dous anos.

E non será apto para todos os petos…

Os prezos varían, pero unha maquillaxe de cellasou de ollos custa entre 250 e 350 euros e o de beizos,entre 400 e 500 euros. A coloración daareola vale entre 400 e 500 euros nunhaclínica privada. O resto dos orzamentosdependerá da dimensión da zona que necesiteo tratamento.

Cada ano detéctanse 20.000 novos casos de cancrode mama. Preto de 6.000 mulleres vensometidas a unha mastectomía. Con estatécnica pode mellorar a vida destas mulleres?

Esteticamente é como unha tatuaxe. Coamicropigmentación mamaria é posible volverdebuxar a areola e a mamila que perderon as mulleres que se someterona unhamastectomía.

Desde hai pouco, esta intervención xa poden pedila nos hospitais da sanidade pública as mulleres que a necesiten.

Por sorte, agoraas cousas serán máisfáciles tamén nasanidade pública.En 2015 rexistramosno Congresodos Deputadosco PartidoSocialista unha proposiciónnon de leipara impulsar aoGoberno a incluíreste tratamento nasanidade pública.E ao fin, este abril,a proposta foiaceptada e incluída como parte do proceso de reconstrución de mamaque farán os hospitais públicos en España.

Como axuda física e psicoloxicamente esta intervención ásmulleres?

É un antes e un despois na enfermidade, xa que melloraa súa calidade de vida. Cando por fin ven a areola creada, todas emociónanse, xa que volven sentirse completas.

Volvamos á estética pura e dura. E poñamos o caso de alguénque quere pintarse a liña dos ollos, por exemplo. Como sentirá seguro de estar protexido se algo sae mal?

A persoa debe asinar unha autorización que elabora o Ministerio de Sanidade,coa que confirma o seu consentimento para facerse a tatuaxe. Omaquillador daralle unha copia asinada xunto con todos os datosdo tratamento: número de lote da tinta, cor e data de caducidade.E, ademais, hai que entregar unhas pautas para coidar azona. Estes documentos funcionarán como resgardo e seránimportantes para reclamar, buscar ou descargar responsabilidadesno caso de que algo non salga ben.

E que ocorre cando hai un problema?

Cada caso é distinto, pero todo profesional autorizadoten a obrigación de contratar unseguro de responsabilidade civil para poderresponder ou, no caso de que así sexa, asumir o seuparte de responsabilidade.

A regulación do sector da maquillaxepermanente é suficiente?

Aínda que sabemosque a tendencia é crecente, non hai unrexistro de persoas que realizan maquillaxespermanentes en España. Tampouco coñecemoso número de centros: son as comunidadesquen dan as autorizacións, e hai algúnsque traballan sen a autorización sanitaria.Ademais, habería que regularizar a formaciónesixida para poder exercer como maquilladorpermanente. É imposible determinar cantosprofesionais dedícanse en España a facermaquillaxes permanentes, xa que hai moitosque non están debidamente dados de alta. Existemoito intrusismo neste sector.

E que se require para ser un maquilladorpermanente legal en España?

A formaciónque se esixe por lei é ter o título de técnicohixiénico sanitario ou aquel que o convalide: por exemplo, estar licenciado en Medicamento,diplomado en Enfermaría ou ter un grao superiorde Estética ou Auxiliar de Clínica.

Ante este panorama, cal é o seu consello paraescoller ao profesional?

É básico verificar quetanto o profesional como o centro teñen todosos permisos legais, tanto a autorizaciónsanitaria como a titulación. É importanteacudir sempre a un centro acreditado por Sanidade.Para axudar nesta tarefa, os concellosteñen a relación dos centros homologadosna súa zona. E, por suposto, taménhai que ver traballos previos do profesional,para comprobar a súa experiencia e destreza.