Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Executivo central regula a comisión de garantías para a doazón e utilización de células e tecidos humanos

A nova normativa tamén ordenará o réxime do Rexistro de Proxectos de Investigación
Por EROSKI Consumer 12 de Novembro de 2010

O Consello de Ministros aprobou un real decreto polo que se regula a composición, organización e funcionamento da Comisión de Garantías para a Doazón e Utilización de Células e Tecidos Humanos. Esta figura estará composta por doce especialistas “de recoñecido prestixio” en investigación en terapia celular, medicamento regenerativa, bioética ou dereito vinculado con temas biomédicos, informou o Executivo central. A norma tamén regula o réxime do Rexistro de Proxectos de Investigación.

Seis destes representantes serán designados polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, a proposta das comunidades autónomas, e os outros seis serán elixidos en representación da Administración Xeral do Estado, de modo que cada un dos titulares dos Ministerios de Sanidade, Política Social e Igualdade, de Xustiza e de Ciencia e Innovación nomeará dous representantes. O presidente desta Comisión será o titular do Instituto de Saúde Carlos III.

O obxectivo da nova normativa aprobada hoxe é o de cumprimentar a esixencia legal, xa que a Lei de Investigación Biomédica, na súa disposición transitoria primeira, prevé a supresión da Comisión de Seguimento e Control, á que de maneira provisional atribuía as funcións da nova Comisión de Garantías para a Doazón e Utilización de Células e Tecidos Humanos.

O Consello de Ministros aprobou o 29 de outubro de 2004 un real decreto polo que se establecían os requisitos e procedementos que deben cumprir os proxectos de investigación con células troncales obtidas de preembriones sobrantes das técnicas de reprodución asistida. Para a súa avaliación, o Goberno constituíu en novembro dese ano a Comisión de Seguimento e Control da Doazón e Utilización de Células e Tecidos Humanos, que era a encargada ata agora de elaborar os informes técnico-científicos e éticos destes proxectos.

Doutra banda, o real decreto aprobado hoxe tamén regula o Rexistro de Proxectos de Investigación, de acordo co previsto no artigo 41 da Lei de Investigación Biomédica, que fixa a responsabilidade do mantemento do devandito rexistro no Instituto de Saúde Carlos III. O Goberno asegurou que este rexistro suporá un elemento básico de coordinación, cooperación e cohesión na investigación biomédica sectorial, ademais de achegar unha nova ferramenta para a xestión do coñecemento, “de indubidable valor a medio e longo prazo para o deseño de estratexias neste ámbito da investigación biomédica”.