Infografía

O marcapasos interno

Marcapasos interno

É un dispositivo electrónico empregado por persoas que padecen algunha deficiencia cardíaca.