Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O novo catálogo de enfermidades profesionais multiplicará por dez as actuais

Recollerá os criterios e recomendacións europeas e investigará as anomalías cancerígenas detectadas
Por mediatrader 24 de Xaneiro de 2006

O novo catálogo de enfermidades profesionais multiplicará por dez as recoñecidas na actualidade, que non pasan de 25.000, segundo o borrador de decreto que ultima o Goberno. A lista recollerá os criterios e recomendacións europeas e investigará as anomalías cancerígenas detectadas e aquelas con posibilidade de derivar neste diagnóstico. Para evitar que a lista quede obsoleta, será renovada automaticamente pola Comisión de Saúde e Seguridade. Ademais, a regulación que se aveciña tratará os efectos das patoloxías laborais a medio e longo prazo.

O borrador está acordado con sindicatos e patronais e irá a un próximo Consello de Ministros, despois dun longo camiño iniciado en 1998. Debido á tramitación establecida, a súa aplicación non se producirá ata o segundo trimestre deste ano.

Os sindicatos pretenden que o Sistema Público de Saúde outorgue a baixa se existe sospeita de enfermidade profesional, e admiten que sexa o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e as Mutuas de Accidentes e Enfermidades Profesionais quen declaren e recoñezan a patoloxía. Se existen diferenzas sobre o diagnóstico, será a comisión tripartita (Sistema Público, INSS e mutuas) quen resolverá, aínda que a última palabra correrá sempre a cargo do Instituto.

Segundo datos de Comisións Obreiras (CC.OO.), existen 3,5 millóns de traballadores expostos a sustancias perigosas (a metade no sector da construción) e só o 7% das empresas recoñece a súa inclusión na avaliación de riscos. O maior perigo provén de que as enfermidades profesionais adoitan producirse por multicausalidad “”, sen que exista información sobre a mortalidade que xeran.

Patoloxías mortais

“Un informe de 2004 apuntaba que 7.000 traballadores perderon a vida por patoloxías derivadas da súa profesión, mentres que a estatística rexistrou unicamente un falecemento”, denunciou García. Outros datos que confirman o actual descoñecemento radican en que o 16% dos casos tratados no Sistema Público de Saúde pode estar relacionado co mundo laboral ou en que o 50% dos traballadores volve ao seu emprego despois dunha baixa por enfermidade profesional sen que a empresa corrixise as condicións nas que desenvolvía a actividade causante da deterioración física. Un terzo dos partes corresponde a menores de 30 anos.

CC.OO. resalta que entre as deficiencias detectadas figuran unha escasa formación médica en saúde laboral e unha carencia de sensibilidade para considerar que o medio de traballo é un escenario de risco de enfermidades. Igualmente, o sistema da Seguridade Social vixente aposta por un modelo reparador e indemnizatorio sen implicacións preventivas, xunto cunha declaración de enfermidade profesional que está totalmente en mans do empresario.

Desde 1998, os sindicatos reclaman actualizar o catálogo, desenvolver un procedemento de cualificación, notificación e comunicación coherente e sen restricións e universalizar a poboación protexida. En paralelo é preciso, segundo CCOO, desenvolver normas médicas e unidades especializadas de axuda á cualificación da enfermidade.

Así, os sindicatos defenden que activos, xubilados e parados estean “vixiados” pola nova regulación e que se apliquen plans de formación e apoio para os responsables do INSS e das mutua. Tamén reclaman un Centro Nacional de Referencia. Todas estas melloras esixen a coordinación dos ministerios de Traballo e Asuntos Sociais e de Sanidade e das comunidades autónomas.