Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O tempo máximo de espera en determinadas intervencións cirúrxicas será de 180 días en toda España

Este tempo contabilizarase desde a data de entrada do usuario no rexistro de lista de espera
Por mediatrader 18 de Xullo de 2011

O Executivo central ha establecido por primeira vez no conxunto do Sistema Nacional de Saúde (SNS) os criterios marco para garantir un tempo máximo de espera para determinadas intervencións cirúrxicas, que ascenderá a 180 días. Segundo informou o Ministerio de Sanidade e Política Social, o real decreto aprobado o 15 de xullo é froito dos acordos alcanzados polo Consello Interterritorial na reunión que se celebrou o 18 de marzo “para avanzar en medidas que melloren e garantan a sustentabilidade do sistema sanitario”. As comunidades autónomas comprometéronse a cumprir cos prazos de tempo marcados.

Este tempo máximo de espera será de obrigado cumprimento para as intervencións de cirurxía cardíaca valvular, a cirurxía cardíaca coronaria, as cataratas, as próteses de cadeira e as próteses de xeonllo. O real decreto define o tempo máximo de acceso ás prestacións sanitarias do SNS como o tempo de espera, expresado en días naturais, que non poderá excederse para intervir cirurxicamente, atender consultas externas ou realizar un procedemento diagnóstico ou terapéutico a un usuario do SNS. Este tempo contabilizarase desde a data de entrada do usuario no rexistro de lista de espera.

A garantía de tempo máximo de acceso será de aplicación á atención sanitaria pola que se inclúe ao paciente no rexistro de lista de espera. Por conseguinte, non se considerará obxecto de garantía a atención sanitaria que sexa diferente á que, no seu momento, orixinou a entrada do paciente na lista de espera, sinalou Sanidade.

Para o establecemento dos tempos máximos de espera aplicáronse tres criterios. En primeiro lugar, terase en conta a gravidade das patoloxías motivo da atención. Tamén se mirará que a intervención cirúrxica sexa eficaz para aumentar a supervivencia, diminuír a discapacidade ou mellorar a calidade de vida. En terceiro lugar, estudarase se a realización temperá da intervención cirúrxica evita a progresión da enfermidade ou as secuelas da mesma.

O real decreto tamén establece que, previo acordo do Consello Interterritorial, o Ministerio de Sanidade, poderá revisar periodicamente os tempos máximos co fin de adaptalos á realidade sanitaria, á situación económica e ás necesidades dos usuarios do SNS. De igual modo, poderanse incluír de forma progresiva tempos máximos de acceso para outros procesos, consultas externas (primeira consulta de atención especializada) e para procedementos diagnósticos e terapéuticos.

Quedan excluídas do ámbito de aplicación do real decreto as intervencións cirúrxicas de transplantes de órganos e tecidos, cuxa realización dependerá da dispoñibilidade de órganos, así como a atención sanitaria ante situacións de catástrofe. Exclúense ademais as operacións que poidan requirir unha espera para reunir as condicións adecuadas para a súa realización, como é o caso das relacionadas coas técnicas de reprodución humana asistida, a atención sanitaria de urxencia, incluídos os reimplantes de membros e a atención a queimados, e a atención sanitaria non incluída na carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde regulada.