Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Preguntas con resposta sobre a gripe aviaria

CONSUMER EROSKI ofréceche as claves para que saibas en que consiste e cales son os riscos da gripe aviaria
Por EROSKI Consumer 20 de Outubro de 2005

Que é a gripe aviaria?

A gripe aviaria é unha enfermidade infecciosa das aves, causada por cepas A de o virus da gripe (Influenzavirus tipo A ).A súa gravidade depende do subtipo de virus causante da infección. Ata a data describíronse diferentes subtipos que se clasifican de acordo coa presenza de dúas proteínas na membrana do virus. Son a hemaglutinina (H) e a neuraminidasa (N). Para a primeira hai 16 variantes (que abarcan desde a H1 ata a H16) e da segunda 9 (da N1 á N9).

A gripe aviaria é sempre igual de grave?

Non. A enfermidade pode cursar de forma leve, provocando un simple erizamiento da plumaxe das aves ou unha diminución do número de ovos por posta, ou mesmo pasar desapercibida e sen apenas síntomas. A forma máis grave, que é a que desatou a alarma en todo o mundo, é fatal para as aves, e altamente contaxiosa entre aves e de curso rápido. Descríbese como “gripe aviaria altamente patogénica”. As aves poden morrer o mesmo día en que aparecen os síntomas. Os subtipos H5 e H7 son os habitualmente implicados nas formas máis graves.

Existe risco de contaxio a persoas?

Entre a comunidade científica está estendida a idea de que todas as gripes coñecidas son de orixe aviaria. Pero do tres tipos de virus da gripe que se coñecen, A, B e C, só o primeiro pode desatar grandes epidemias. Os dous subtipos que adoitan infectar de forma regular ao ser humano son o H1N1 e o H3N2. O primeiro foi o responsable da chamada “gripe española” que, en 1918, causou miles de mortes en todo o mundo. O segundo foi o responsable da gripe común nos dous últimos invernos. A forma “altamente patogénica”, para a que se describiron varios casos de contaxio humano, corresponde ao subtipo H5N1.

Como se produce o contaxio?

Os virus da gripe transmítense habitualmente por vía aérea, é dicir, pola respiración. No entanto, no caso da gripe aviaria hai dúbidas de que se transmita de igual forma. Sábese que as aves se infectan unhas con outras, que as persoas en contacto con aves enfermas poden enfermar (o contaxio ata agora non se produce entre persoas) e que hai especies máis susceptibles que outras. A pesar diso, a única vía de contaxio da cepa H5N1 coñecida é o contacto reiterado de persoas con animais enfermos, cos seus excrementos ou cos seus vísceras. Comer carne cociñada de aves infectadas non representa risco de contaxio, aínda que si a súa manipulación en condicións hixiénicas inadecuadas.

Por que é noticia a gripe aviaria?

Os virus son organismos cunha estrutura moi simple. En esencia, están formados por unha membrana e material xenético. Dada a velocidade con que se multiplican, é relativamente sinxelo que aparezan variacións de forma continua que poden dar lugar a novos virus. Ocorre así coa gripe común, por iso a vacina dun ano non é efectiva ao seguinte. O principal temor que o virus da gripe aviaria recombine o seu material xenético co virus da gripe humana e convértase nun novo virus que se transmita de persoa a persoa, algo que polo momento non sucedeu.

Se o risco de contaxio a persoas é tan limitado e non se deron casos de transmisión de persoa a persoa, está xustificada a alarma?

As medidas preventivas están xustificadas por dous motivos: dun lado porque os virus, por definición, son imprevisibles. A aparición dunha variante xurdida da combinación dos virus humano e aviario é previsible, segundo a Organización Mundial da Saúde. Se iso sucedese, habería que determinar cales son os mecanismos de contaxio e a gravidade da enfermidade. O peor escenario de todos os posibles sería o dunha pandemia de alcance mundial no que a enfermidade se contaxie de persoa a persoa (algo que ata agora non sucedeu). Por iso é polo que se insista nas políticas preventivas e na investigación de posibles solucións. Doutra banda, o impacto económico e ambiental dunha gripe aviaria altamente patogénica sería enorme. Nos países do sueste asiático onde se deron os primeiros brotes sacrificáronse millóns de aves. A chegada do virus a Europa provocou perdas económicas importantes no sector avícola.

Desde cando se coñece este virus?

A súa descrición remóntase a practicamente un século e, aínda que son coñecidos algúns brotes de certa virulencia, os efectos desta gripe animal adoitan pasar desapercibidos porque non afectan as persoas. Con todo, o impacto dos brotes aparecidos ao longo do último decenio e a demostración en 2003 de que o virus pode saltar a barreira das especies e afectar a persoas que teñen contacto directo cos animais infectados ha aumentado o nivel de alerta.

Se o problema xerouse en Asia, como pode chegar ao noso país?

Cando as aves domésticas críanse sen un control adecuado na explotación e comparten a subministración de auga coas aves salvaxes, aumenta risco de que a infección se transmita a aves migratorias que diseminen a enfermidade entre animais de todo o mundo. Ademais, o comercio internacional de aves de curral vivas tamén é un foco probable de infección.

Que medidas de prevención están a tomarse?

Unha das medidas básicas é a restrición do movemento de aves entre países, así como a eliminación de forma rápida e segura dos grupos de aves infectadas e dos que entrasen en contacto con elas. Con estas medidas preténdese frear a propagación da enfermidade.

E se se dá a mutación e a gripe aviaria acábase contaxiando de persoa a persoa?

No caso de que se dea a mutación e o virus transmítase no futuro entre persoas, o que hai que facer é detectala canto antes para crear unha vacina (como se fai na actualidade cada ano coas diferentes variedades da gripe humana común) e evitar así a súa propagación.

Cal é o nivel de alerta actual?

A Organización Mundial da Saúde (OMS) non modificou o nivel de alerta ante unha posible pandemia de gripe en humanos, que segue na fase 3. Isto significa que existe un novo virus que infecta ao ser humano pero que non se transmite dunha persoa a outra.

E, que hai dos medicamentos das que se falou?

Diversos países, entre eles España, fixeron provisión de tratamentos antivirais de uso común. Coa súa administración preténdese inactivar o virus da gripe humana e, por conseguinte, evitar que poida combinar o seu material xenético co virus da gripe aviaria. Doutra banda, diversas compañías farmacéuticas puxéronse ao choio. Sanofi Pasteur, a compañía máis importante do mundo en vacinas, está a desenvolver un produto propio por encargo do goberno francés contra a gripe aviaria e as súas posibles mutacións. Novartis acaba de investir 5.000 millóns de dólares co mesmo obxectivo, mentres que Glaxo Wellcome destinou 1.500 millóns e Wyeth outros 2.000. A previsión é que no espazo dun ano poida haber vacúas efectivas no mercado.

E non poderían vacinarse directamente as aves?

Francia e Italia son dous dos países que optaron por esta solución. Pero hai problemas de índole económica para a súa administración e dúbidas fundadas sobre a súa efectividade. Ademais, só sería aplicable a aves de curral, e non ás silvestres, e resulta moi difícil distinguir entre un animal enfermo e o vacinado.

Cal é entón a solución?

O confinamento das aves e a implementación de medidas hixiénicas severas nas granxas e durante os procesos de sacrificio e manipulación, son as mellores e máis seguras medidas preventivas.

Se compro pitos ou ovos nunha explotación familiar, existe algún risco?

O actual nivel de alerta sanitaria obriga a extremar as medidas de confinamento, hixiene e de manipulación. Por tanto, canto máis seguros esteamos de que a granxa familiar cumpre escrupulosamente con elas, menor será o risco.

E se os adquiro nunha pollería?

Os animais deben chegar á pollería en condicións seguras de consumo. Se se dese unha contaminación accidental que pasase desapercibida, a correcta manipulación doméstica e un cociñado adecuado eliminan o risco.

Por tanto, é seguro comer carne de pito, ovos ou produtos derivados?

Basta con cociñar adecuadamente os alimentos. Para inactivar o virus é suficiente con que a temperatura de cocción alcance os 70ºC durante polo menos un minuto. En frituras, fervidos e horneados domésticos esta temperatura se super con facilidade. Se os produtos teñen unha orixe industrial, como sería o caso de pitos troceados envasados, ovos ou maionesas, os controis de calidade deben impedir a súa chegada ao consumo en caso de contaminación. E en comedores escolares, colectivos ou restauración, a correcta manipulación e cociñado elimina o risco.

A pasteurización asegura a eliminación do virus en maionesas, ovo líquido ou produtos de pastelaría?

A inactivación do virus H5N1 prodúcese a unha temperatura próxima aos 70ºC. O mecanismo de pasteurización basea a súa eficacia no choque térmico que se produce ao quentar rapidamente un alimento durante un tempo determinado e o seu rápido arrefriado. Están descritas varias técnicas. A denominada pasteurización baixa ou lenta a temperatura alcanza entre os 62ºC e os 72ºC e a duración do quecemento de 8 a 40 segundos. O efecto germicida é alto, da orde do 95% ao 99%. A pasterización rápida é a empregada con maior frecuencia. A temperatura alcanzada móvese entre 71ºC e 74ºC e o quecemento adoita durar de 40 a 45 segundos. O efecto germicida medio é do 99,5%. A pasterización alta é a preferida polo seu elevado efecto germicida (99,9%). A temperatura que se alcanza é de 85ºC durante un período de 8 a 15 segundos. A forma extrema deste sistema é a ultrapasteurización, con temperaturas de entre 135ºC e 150ºC e un tempo de exposición de 2 a 8 segundos. O efecto germicida supera igualmente o 99,9%.

Que ocorre coa carne de caza?

As aves silvestres son as máis expostas a unha posible infección. A extensión da enfermidade de Asia a Europa e África atribúese precisamente a aves migratorias, capaces de desprazarse miles de quilómetros, ademais da o comercio descontrolado de aves de curral. Por iso é polo que se extremaron as medidas de control en humidais e outras zonas de paso das aves nas súas migracións. Aínda que o número de aves infectadas que se localizaron en distintos puntos de Europa é baixo, convén extremar as precaucións posto que a manipulación dun animal enfermo é un factor de risco. O cociñado ás temperaturas adecuadas, en todo caso, eliminaría o risco de contaxio.

E coas mascotas?

No caso de aves domésticas basta con manter unhas condicións hixiénicas adecuadas. En canto a gatos, cans ou outros animais que poidan cazar aves silvestres, convén extremar a atención. Ante a aparición de síntomas anómalos nestes animais convén recorrer a un servizo veterinario de inmediato, ademais de vixiar escrupulosamente as medidas de hixiene.

Se me atopo cun animal morto na rúa ou no monte, que debo facer?

Ante a sospeita de que o animal poida estar infectado, debe porse en contacto coas autoridades locais para que procedan á súa retirada e á aplicación do protocolo de detección da infección. Nestes momentos xa están a disposición de especialistas kits de diagnóstico rápido da enfermidade.

E se en lugar dunha ave trátase dun gato ou doutro animal doméstico?

Debe facer exactamente o mesmo. Ata a data só se comunicou o caso dun gato infectado en Alemaña, ademais doutros felinos en parques zoolóxicos (tigres e panteras que comeran aves enfermas) e mesmo de porcos. No entanto, non se verificou ningún caso de transmisión da enfermidade dun mamífero a outro. En todo caso, convén extremar a precaución.

Existe risco se se visitan instalacións avícolas, parques zoolóxicos ou zonas naturais como humidais?

As granxas avícolas e os parques zoolóxicos incrementaron os seus niveis de protección para evitar posibles contagios. En canto a zonas rurais ou mesmo áreas urbanas, basta con actuar con sentido común: evitando o contacto cos animais, en especial os mortos, e comunicando calquera situación anómala ás autoridades sanitarias.

Que medidas están a adoptarse para evitar posibles contagios?

A Organización Mundial da Saúde, xunto coa FAO e os gobernos de distintos países, incluída España, elaboraron unha guía de recomendacións para a poboación que deben seguirse a machada. O obxectivo é que non entre ningunha ave enferma á cadea alimentaria humana e, se iso ocorrese, evitar o consumo de carne nin ovos crus, nin parte algunha dunha ave de curral procedente de zonas con brotes de enfermidade. Así mesmo, desde estes organismos instouse ás autoridades sanitarias dos distintos países a establecer mecanismos de alerta anticipada e reforzar a avaliación de riscos. Se a enfermidade progresase, prevíronse mecanismos para conter ou atrasar a propagación do virus, como incrementar a reserva de antivirais e a produción de novos fármacos. Todas estas medidas forman parte do protocolo a aplicar en España.

Queres saber máis?

En consumaseguridad.com elaboramos unha serie de artigos para que teñas todas as claves:

  • Gripe aviaria

  • Gripe aviaria baixo control legal

  • Gripe aviaria, hixiene e seguridade alimentaria

  • A UE protéxese contra a gripe aviaria