Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sanidade equiparará os transplantes de face, brazos e pernas aos de órganos

O Ministerio prepara a tramitación dun real decreto que traspón á lexislación española a Directiva Europea 2010 sobre Calidade e Seguridade na doazón e o transplante
Por EROSKI Consumer 6 de Xuño de 2012

O ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade traballa na tramitación dun real decreto que reforza a seguridade do doante vivo, equipara os transplantes de face, brazos e pernas aos de órganos e incorpora os últimos avances científicos e técnicos á doazón en asistolia, anunciou o departamento que dirixe Ana Mato na xornada en que se celebra o Día Nacional do doante de órganos e tecidos coa lema “En doazón de órganos e transplantes, si somos SEMPRE os primeiros. E contigo imos seguir séndoo”.

O real decreto que tramita Sanidade, supón unha trasposición á lexislación española da Directiva Europea 2010 sobre Calidade e Seguridade na doazón e o transplante de órganos. O Ministerio precisa que o texto mantén os principios éticos sobre os que se sustenta o sistema español de transplantes: voluntariedad, altruísmo, confidencialidade, ausencia de ánimo de lucro e gratuidade na doazón e equidade na distribución de órganos e acceso aos transplantes.

A Directiva Europea 2010 sobre calidade e seguridade dos órganos humanos destinados ao transplante, liderada por España, recolle os aspectos crave do modelo español de transplante e establece un conxunto de requisitos que o noso país cumpre desde hai tempo. A pesar diso, a Organización Nacional de Transplantes (ONT) aproveitou esta oportunidade para incorporar á lexislación española os últimos avances técnicos e científicos no campo da doazón e o transplante. Este é o caso do transplante renal de doante vivo, cuxa expansión en España require un tratamento legal específico, en especial se se teñen en conta as novas formas de doazón de vivo de persoas non relacionadas nin xenética nin emocionalmente co receptor (transplante renal cruzado ou transplante en cadea con doante “bo samaritano”), explica Sanidade.

Neste sentido, o proxecto de real decreto reforza a seguridade xurídica do doante vivo ao incluír de forma explícita a necesidade de facilitar o seu seguimento clínico. “No noso país, o seguimento do doante vivo forma parte da práctica clínica habitual, a pesar de que a lexislación vixente (RD 2070/1999) só obriga a proporcionar coidados para o seu restablecemento”, sinala o departamento dirixido por Ana Mato.

A futura norma tamén incorpora a obrigación de dispor dun rexistro de doante vivo, que xa existe en España. Outra das novidades do texto é a equiparación legal dos transplantes alogénicos de tecido composto (brazos, pernas, cara…) aos de órganos. As características deste tipo de tecidos, a súa escaseza para transplante e a súa imposibilidade de almacenamento fai necesario asimilar o seu proceso de obtención e transplante ao de órganos. Coa nova lei, este tipo de transplantes rexeranse baixo os mesmos principios éticos e idénticas garantías de calidade e seguridade que os establecidos para os órganos. O proxecto de real decreto tamén actualiza todo o relativo á doazón en asistolia e incorpora os criterios éticos, legais e técnicos do documento de Consenso español 2012 sobre este tipo de doantes.

Segundo os datos da ONT, a data 1 de maio de 2012, as doazóns de órganos aumentaron nun 8,3% e os transplantes nun 5%. As doazóns de vivo tamén rexistraron un incremento do 9% e os doantes en asistolia duplicáronse, con respecto ao catro primeiros meses de 2011.