Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sedentarismo: un estilo de vida con pouco movemento

En España, un de cada dous cidadáns non fai ningún tipo de exercicio físico
Por Montse Arboix 23 de Abril de 2014
Img sedentarismo hd
Imagen: Mr.TinDC

Aos españois fáltalles motivación ou tempo para facer exercicio, ou ambas as cousas, a tenor dos resultados do último Eurobarómetro, cuxos resultados se fixeron públicos en datas recentes. Parece que, a pesar da insistencia dos profesionais sanitarios e da evidencia científica que apoia que a práctica de actividade física contribúe non só na prevención senón no tratamento de distintas patoloxías, é, con todo, unha materia pendente. Este artigo achega algúns datos sobre o sedentarismo en España e no resto dos paises da Unión Europea, ademais das súas consecuencias e as recomendacións de exercicio que promulga a Organización Mundial da Saúde (OMS).

Non practicar deporte

Na última Enquisa Nacional de Saúde de 2011-2012, publicada en marzo 2013, apuntábase que o 41,3% da poboación española declarábase sedentaria, máis os homes que as mulleres. Segundo os datos do último informe especial do Eurobarómetro (estudos sobre a opinión pública de cada un dos Estados membros levados a cabo desde 1973 pola Comisión Europea), feito público en marzo 2014, séguese na mesma tendencia: en España, o 44% dos cidadáns nunca fai deporte.

No conxunto da Unión Europea (UE), a porcentaxe de quen realizan exercicio físico polo menos unha vez por semana é de 70% en Suecia, o 68% en Dinamarca e o 66% en Finlandia. Suecia tamén ten unha alta proporción (15%) de enquisados que afirma practicar deporte polo menos cinco veces á semana, igual que Hungría, Eslovenia, España e Lituania.

A razón máis habitual que apuntan os cidadáns enquisados de todos os Estados membros para facer exercicio é mellorar a saúde (62%) ou a condición física (40%), relaxarse (36%), divertirse (30%), controlar o peso (24%), mellorar a aparencia física (23%) e relacionarse (20%). Pola contra, os pretextos para non realizar actividade física algunha son moitos e variados: o 45% dos enquisados asegura que non ten tempo, o 20% afirma que lle falta de motivación ou interese, a 13% culpa á súa discapacidade ou enfermidade (un de cada catro ten 55 anos ou máis) ou, nun 10%, considera que é demasiado caro.

Menos actividade, máis risco de enfermar

A inactividade física é o cuarto factor de risco de mortalidade en todo o mundo

A última Enquisa Nacional de Saúde do 2011-2012, publicada hai un ano, revelaba tamén que as enfermidades crónicas van á alza. Esta situación relaciónase, sobre todo, cos factores de risco cardiovascular. Así, segundo os resultados obtidos en adultos (a partir de 15 anos), seguen aumentando a hipertensión arterial (que pasou desde 1993 do 11,2% ao 18,5%), o colesterol elevado (que se duplicou no mesmo período e pasou do 8,2% ao 16,4%) e a diabetes (do 4,1% ao 7,0%).

Tamén apunta que o 16,66% da poboación adulta sofre algún trastorno crónico, sobre todo mulleres, como dor lumbar (18,6%), hipertensión arterial (18,5%), enfermidades reumáticas (18,3%), colesterol elevado (16,4%) e dor cervical crónico (15,9%). Nos homes son máis habituais a bronquite crónica e as lesións secundarias a accidentes. En menores de 15 anos, a alerxia (que padece un 10% de nenos) e a asma (5%) son os problemas crónicos máis prevalentes.

Recomendacións de exercicio físico

Está demostrado que a práctica regular de exercicio físico axuda a manter un bo estado de saúde, a previr enfermidades e, mesmo, a un mellor manexo das patoloxías crónicas. De feito, a inactividade física é o cuarto factor de risco de mortalidade en todo o mundo. Por este motivo, a Organización Mundial da Saúde elaborou unhas recomendacións mínimas sobre a frecuencia, duración, tipo e cantidade de exercicio físico segundo o grupo de idade:

Nenos de 5 a 17 anos

  • Realizar un mínimo de 60 minutos ao día de actividade física moderada ou vigorosa. Todo o que supere este tempo achega máis beneficios na saúde.
  • A actividade física diaria dos nenos debe ser, ante todo, aeróbica, sen esquecer practicar actividades que fortalezan o sistema musculoesquelético un mínimo de tres veces por semana.

Adultos de 18 a 64 anos

  • Acumular un mínimo 2,5 horas (150 minutos) semanais de actividade física aeróbica moderada ou un mínimo de 75 minutos semanais de actividade aeróbica vigorosa, ou ben unha combinación equivalente de ambas.
  • A actividade aeróbica débese realizar en sesións de 10 minutos como mínimo.
  • Facer exercicios de fortalecemento muscular dos grandes grupos musculares, dous ou máis veces á semana.

Maiores de 64 anos

Ademais dos puntos citados para o grupo de idade anterior, engádense:

  • Ante dificultades de mobilidade, tres ou máis días á semana débense realizar actividades físicas dirixidas a mellorar o equilibrio e evitar as caídas.
  • Cando o estado de saúde non permita a práctica de exercicio, hai que tentar manterse activos todo o que sexa posible.